Verbinding met ons

Oesbekistan

Jeug is 'n strategiese bron van die Oesbekiese samelewing

DEEL:

gepubliseer

on

Ons gebruik u aanmelding om inhoud te verskaf op 'n manier waarop u ingestem het en om ons begrip van u te verbeter. U kan te eniger tyd u inteken.

Jeug is 'n bron van belangrike sosiale en kulturele veranderingspatrone in die hedendaagse beskawing en kultuur. Volgens spesialiste is jeugbeleid nie soseer 'n normatiewe genre van bestuursaktiwiteit nie, maar 'n kognitiewe en lewensbelangrike houding. Dit is gemik op die toepassing van alles wat gevorderd en lewensvatbaar is in die werklike menslike beskawing - om met die jeug te werk, [1] skryf Abror Yusupov, departementshoof van die Institute for Strategic and Regional Studies onder die president van die Republiek van Oesbekistan.

Jeug was altyd 'n komplekse, veeldimensionele en terselfdertyd verenigde veelvlakkige sosiale verskynsel. Gevolglik is die jeugbeleid in moderne state ook 'n veeldimensionele en veelvlakkige verskynsel. Die veelheid van benaderings daartoe benadruk die kompleksiteit daarvan verder. Terselfdertyd verander die jeug vandag as 'n voorwerp van die jeugbeleid sy status en verander in sy onderwerp.

Volgens sommige spesialiste is die jeug as gevolg van globalisering aan die voorpunt van sosiale en ekonomiese verandering[2]. Onder hierdie omstandighede word jeugbeleid 'n integrale deel en 'n belangrike rigting van die staatsbeleid in byna alle lande ter wêreld.

advertensie

Terselfdertyd het jeugbeleid 'n vaste plek in die teorie en praktyk van internasionale betrekkinge ingeneem. Dit het 'n integrale element van interstaatlike samewerking geword. Tans is daar meer as 1,8 miljard jongmense in die wêreld.

1 miljard 800 miljoen jongmense jonger as 25 jaar, wat die belangrikheid van effektiewe jeugbeleid vir die lede van die wêreldgemeenskap beklemtoon.

Moderne state neem 'n reeks basiese internasionale instrumente in ag by die vorming van hul jeugbeleid op nasionale vlak.

advertensie

In die afgelope jaar is meer as tien internasionale instrumente slegs binne die raamwerk van die Verenigde Nasies aangeneem. Die politieke grondslag en praktiese aanbevelings vir nasionale optrede en internasionale steun om die situasie van jongmense regoor die wêreld te verbeter, is bepaal deur die Wêreldprogram vir Aksie vir Jeug, wat deur die VN se Algemene Vergadering in 10 aanvaar is. Die aksieprogram dek vyftien prioriteitsareas aktiwiteite wat verband hou met die jeug en bevat voorstelle vir aksie op elk van hierdie gebiede.

Die VN se 2030-agenda vir volhoubare ontwikkeling verklaar dat die welstand, deelname en bemagtiging van die jeug sleutelfaktore is vir volhoubare ontwikkeling en vrede regoor die wêreld. Jong mense word dus in al 17 VN se doelwitte vir volhoubare ontwikkeling in ag geneem en 169 doelwitte om dit te bereik.

Guterres, sekretaris -generaal van die VN, het gesê: 'Vrede, sterk ekonomiese groei, sosiale geregtigheid, verdraagsaamheid - dit alles en meer hang af van die krag van die jeug.[3]

Volgens Guterres, "is dit jong meisies en seuns wat voor die groot uitdagings van grootword, selfidentifisering en onafhanklikheid te staan ​​kom. As gevolg van die pandemie het dinge nie verloop soos hulle gedroom en beplan het nie. Baie het dit al genoem 'generasie in kwarantyn'.

Die moderne jeug of die verlore geslag?

Hedendaagse jeug is die mees aktiewe en mobiele sosiale groep wat spesiale aandag van staatsinstellings vereis en sosialisering en aanpassing nodig het. Terselfdertyd word hulle toenemend beskou as die belangrikste en belowendste deel van die samelewing.

Ondanks die volharding van die sogenaamde "konflik van vaders en kinders" ('n sosiologiese verskynsel waarin die kulturele waardes van die jonger geslag baie verskil van die kulturele en ander waardes van die ouer generasie), is daar positiewe verskuiwings in die proses waargeneem.

Waarnemings toon dat elke generasie sy eie sentrale gebeurtenis het waarvolgens dit deur die mense rondom hom geëtiketteer word, bv.[4], ens. Tog is daar 'n deurlopende openbare debat oor die hedendaagse jeug in die konteks van vergelyking met die ouer geslag. Daar word gereeld opgemerk dat die jeug van vandag lui is.

Baie kenners stem egter nie hiermee saam nie. Inteendeel, hulle werk net so hard soos vorige geslagte; die probleem is dat die eise aan hul vaardighede en die behoefte om voortdurend by iets nuuts aan te pas, ongeëwenaard is in die menslike geskiedenis.

Terselfdertyd is dit opmerklik dat 'n suksesoriëntering ("prestasie" -strategie die belangrikste aanduiding van jongmense se sosiale welstand is). Navorsing toon dat hierdie spesifieke strategie vandag die bepalende strategie vir moderne jeug word.

Moderne wetenskap bied verskillende definisies van die jeug van vandag. In die besonder, generasie Z (vir wie digitale tegnologie sedert hul geboorte absoluut bekend was). 'N Amerikaanse sielkundige aan die Universiteit van San Diego, J.Twenge, stel voor dat dit die internetgenerasie, oftewel iGen, genoem word. Voor hulle was duisendjariges - diegene wat aan die begin van die twintigste en een -en -twintigste eeu volwasse geword het.

Terselfdertyd kan 'n mens nie die feit ignoreer dat die jeug van vandag onnodig haastig is nie. Die sielkundige raamwerk van die hedendaagse jeug word dikwels deur die beginsel oorheers "alles, nou en dadelik". Terselfdertyd moet ons erken dat elke generasie 'n produk van die vorige is, en ons kan jongmense nie daarvoor blameer nie. Vandag is jongmense natuurlik nie meer wat hulle was nie. Elke nuwe generasie is uniek op sy eie manier.

Tydperke wanneer die generasie heers onder hoërskoolleerlinge en studente. Bron.:https://ria.ru/20190126/1549897539.html

Belangrike hervormings en prioriteite van die staatsbeleid in Oesbekistan

Oesbekistan is 'n land met 'n dinamiese ontwikkelende jong samelewing. Soos kenners sê, sal kinders en jongmense van vandag die grootste bron in die geskiedenis van Oesbekistan word. Dit is 'n kosbare 'demografiese dividend' vir die land. As die regte beleggings gemaak word in die ontwikkeling van jongmense vandag, kan dit die generasie word wat Oesbekistan op 'n nuwe vlak van sosio-ekonomiese ontwikkeling sal bring.

In die Republiek van Oesbekistan word die jeugbeleid van die staat gedefinieer as 'n prioriteitsgebied van staatsaktiwiteit om sosio-ekonomiese, wetlike en organisatoriese toestande en waarborge te skep vir die sosiale vorming en ontwikkeling van jongmense en die bekendmaking van hul kreatiewe potensiaal in die belange van die samelewing.

In hierdie konteks was die beskerming van die wetlike regte en belange van jongmense nog altyd die middelpunt van die aandag in die land.

Die strategie vir aksie oor die vyf prioriteitsontwikkelingsgebiede van die Republiek van Oesbekistan vir 2017-2021 het 'n aparte afdeling oor die verbetering van staatsjeugbeleid.

Dit dek 'n reeks prioriteite wat ontwerp is om die doeltreffendheid van staatsbeleid ten opsigte van die land se jeug te verhoog.

'N Ontleding van die hervormings van die jeugbeleid van Oesbekistan die afgelope paar jaar toon 'n aantal eienaardighede.

eerste, die verbetering van die wetlike en regulatoriese raamwerk en die aanneming van nuwe wetgewing in ooreenstemming met moderne vereistes.

Die afgelope vyf jaar was daar 'n beduidende toename in positiewe hervormings in die land wat daarop gemik was om die staatsbeleid ten opsigte van jeug te verbeter. In die besonder is die wet van die Republiek Oesbekistan "On State Youth Policy" aanvaar[5]. Dit is die eerste dokument wat president Mirziyoyev onderteken het na sy verkiesing tot hierdie pos.

Die wet definieer die jeugbeleid van die staat as 'n stelsel van sosiaal-ekonomiese, organisatoriese en regsmaatreëls wat deur die staat geïmplementeer word en beoog om toestande te skep vir sosiale vorming en ontwikkeling van intellektuele en kreatiewe potensiaal van die jeug.

'N Vergelykende ontleding toon aan dat die nuwe wet, in teenstelling met die vorige wet “Op grond van staatsjeugbeleid” van 20 November 1991, 'n aantal nuwe bepalings bevat.

Dit het veral die prioriteitsgebiede van die staatsbeleid neergelê in die lig van die hedendaagse vereistes. Dit sluit in die versekering van die sosiale, ekonomiese, politieke en ander regte en belange van jongmense, die verskaffing van toeganklike onderrig van hoë gehalte, die bevordering van hul fisiese, intellektuele en morele ontwikkeling, die skep van voorwaardes vir diens en werk, respek vir die wet en vir nasionale en universele waardes, om hulle te beskerm teen optrede wat hul morele beginsels ondermyn en tot radikalisme, geweld en wreedheid lei, talentvolle kinders en jong gesinne ondersteun, 'n gesonde leefstyl bevorder, jeugsport ontwikkel, ens.

Die wet bepaal ook dat staats-, streeks- en ander programme aangeneem kan word om jongmense te ondersteun om die bepalings daarvan te implementeer.

Die wet poog ook om die rol en plek van burgerlike organisasies, veral jeugorganisasies, selfbeheerliggame van die burgers en die media by die implementering van staatsjeugbeleid, te versterk. Wetlike meganismes word gedefinieer vir die verpligte deelname van die burgerlike samelewing aan die ontwikkeling en implementering van staats- en ander programme, die organisering en implementering van maatreëls om 'n gesonde en harmonieus ontwikkelde jonger geslag te bevorder, die rol en aktiwiteit van jongmense te verbeter openbare lewe en openbare beheer oor die implementering van wetgewing en staatsprogramme op hierdie gebied.

Die belangrikste is dat effektiewe maatreëls vir die beskerming en ondersteuning van jongmense in wetgewing vervat is. Byvoorbeeld:

- wettige en sosiale waarborge - die versekering van regte en vryhede, gratis mediese sorg en algemene onderwys, voorwaardes en waarborge vir hoër onderwys binne die grense van staatstoelaes, indiensneming, voorsiening van voorregte op die gebied van arbeid, toewysing van voorkeurlenings vir konstruksie en aankoop van behuising, materiële ondersteuning vir jong gesinne met 'n lae inkomste, ontwikkeling van ontspanning en ontspanningstelsel

- staatsondersteuning vir talentvolle jongmense: toekenning van pryse, beurse en opvoedkundige toelaes; die organisering van sportskole, kompetisies, wedstryde, uitstallings, konferensies en seminare; toegang tot opleidingsprogramme vir begaafde jongmense; en die skep van toestande vir jong wetenskaplikes en spesialiste.

Oor die algemeen het die nuwe wet op die jeugbeleid van die staat ten doel om staatsbeheer op die gebied van jeugbeleid te verbeter deur die bevoegdhede van elk van die entiteite wat by die proses betrokke is, te versterk. Terselfdertyd het die aangeneemde dokument uitgebrei en bykomende staatswaarborge gevestig wat die algehele ontwikkeling van jongmense in Oesbekistan en hul betrokkenheid by private ondernemings sal stimuleer, wat die lokomotief van die land se ekonomiese groei geword het.

Om nuwe en internasionale standaarde vir die implementering van staatsbeleid oor jeug in die land te skep, moet die Konsep van ontwikkeling van staatsjeugbeleid in Oesbekistan tot 2025 is ook goedgekeur en word geïmplementeer[6].

Die Jeugsake -agentskap en interdepartementele rade oor jeugkwessies, onder voorsitterskap van die Eerste Minister, het binne die raamwerk van die konsep begin werk. 'N Jeugkommissie is ingestel in die Wetgewende Kamer van die Oliy Majlis en die Jeug Parlemente is in die kamers van die Oliy Majlis ingestel.

Boonop word die nasionale strategie vir menseregte van die Republiek van Oesbekistan en die staatsprogram vir die uitvoering van die aksiestrategie op die vyf prioriteitsontwikkelingsgebiede van die Republiek van Oesbekistan vir 2017-2021 in die jaar van jeugondersteuning en gesondheidsbevordering geïmplementeer .

tweede, 'n fundamentele verandering in die benadering tot jeugbeleid, gebaseer op die beginsel "vir die jeug en met die jeug".

In die konteks is dit die moeite werd om die implementering van vyf belangrike inisiatiewe voorgestel deur die president van Oesbekistan. Dit behels die breë betrokkenheid van jongmense by kultuur, kunste, liggaamlike opvoeding en sport, om hul bewustheid van inligtingstegnologie te verhoog, lees te bevorder en vroue se werk te verseker. Spesifieke aandag word geskenk aan die belangrikste taak om werk vir jongmense te verseker en die voorwaardes daar te stel vir 'n ordentlike inkomste.

As deel van vyf belangrike inisiatiewe, 2.9 miljoen studente in opvoedkundige instellings is betrokke by verskillende klubs (sport, kuns en kultuur, wetenskap, robotika, rekenaartegnologie, ens.). Op grond van die Amerikaanse TEAM up -program, is meesterklasse vir 3,000 XNUMX studente gereël.

Boonop is 'n boekklub gestig en in 'n kort tydperk 'n paar 270,000 seuns en meisies het sy lede geword. As deel van die Boekuitdaging projek, oor 600,000 verskillende boeke is aan skole geskenk.

'n bykomende 36,000 klubs is gestig om betekenisvolle ontspanningsaktiwiteite vir jongmense en sommige te bied 874,000 seuns en meisies is by hulle betrokke. Binne die raamwerk van vyf groot inisiatiewe, 97,000 kunsvoorrade, sporttoerusting en rekenaars is geskenk aan opvoedkundige instellings, biblioteke en opleidingsentrums.

As ons die werk in hierdie rigting ontleed, is dit opmerklik dat alle vereiste voorwaardes geskep is sodat die jonger geslag ten volle as individu kan ontwikkel.

'N Opmerklike stap was ook die bekendstelling van die Jeugpersklub, wat 'n platform geword het vir kwaliteit en tydige dekking van gebeure in die lewe van jongmense. Die klub sal gasheer wees 'n oop dialoog tussen verteenwoordigers van regeringsagentskappe, die deskundige gemeenskap en die media om jeugkwessies konstruktief te bespreek. Hierdie platform sal ook dien om die aktiwiteit van jongmense in die sosiaal-politieke lewe van die land te verhoog.

Die vestiging van die Instituut vir die studie van jeugprobleme en opleiding van perspektiefpersoneel onder die Akademie vir Publieke Administrasie onder die president van Oesbekistan kan 'n 'sosiale hysbak' vir jong mense genoem word. Hierdie gevolgtrekking is gebaseer op die feit dat die Instituut ambisieuse take toevertrou het, soos die opstel van 'n databasis van belowende jong personeel van staatsowerhede en vrywillige organisasies, die skep van 'n stelsel vir die monitering van hul professionele ontwikkeling, die voorbereiding van voorstelle vir hul bevordering tot bestuursposte, en die organisering van opleidingskursusse vir heropleiding en verdere opleiding van belowende jong personeel van staatsowerhede, staats- en ekonomiese administrasie en die samelewing.

Om die jeugbeleid van die staat op grond van buitelandse ervaring te verbeter en samewerking op hierdie gebied te ontwikkel, is daar samewerking met 13 buitelandse jeugorganisasies gevestig. Boonop is Oesbekistan in 2018 aanvaar as 'n gelyke lid van die SCO Jeugraad en, in 2020, van die Forum van Jeugorganisasies van GOS -lidlande.

Die verbintenis tot die beskerming van die regte van jongmense is herbevestig in die toespraak van die president tot die 46ste sitting van die Verenigde Nasies se Menseregteraad, waar 'n inisiatief voorgelê is om 'n Wêreldkonferensie oor Jeugregte onder die vaandel van die Verenigde Nasies te hou. Op 12-13 Augustus 2021, die Wêreldkonferensie oor jeugregte "Jeugbetrokkenheid by globale aksie" is gehou ter geleentheid van die Internasionale Jeugdag. Die geleentheid het gelei tot die eenparige aanvaarding van die Tashkent -jeugverklaring oor "Jeugbetrokkenheid by globale aksie". Die Tasjkent-jeugverklaring vra spesiale aandag aan kwesbare kategorieë jongmense en groter betrokkenheid van jongmense by besluitneming op alle vlakke[7].

Derdens, die skep van voorwaardes vir die selfverwesenliking van jongmense.

Dit is algemene kennis dat om die potensiaal van jongmense effektief te verwesenlik, dit eerstens nodig is om die regte omstandighede te skep. Dit is op sy beurt onlosmaaklik verbind met die hele onderwysketting.

Om hierdie probleem op te los, is 'n nuwe soort onderwysinstellings, veral presidensiële, kreatiewe en gespesialiseerde skole, gestig. Net in 2020 is 56 sulke skole in wiskunde geskep, 28 in chemie en biologie en 14 in inligting- en kommunikasietegnologie.

In die afgelope vyf jaar is 64 nuwe instellings vir hoër onderwys in die land gestig, en vandag het hulle 141 bereik. Toelatingskwotas tot hoëronderwysinstellings is meer as verdriedubbel. Dekking van jongmense in hoër onderwys het 28 persent bereik, vergeleke met 9 persent in 2016.

Op dieselfde tyd, die konsep van ontwikkeling van hoër onderwys in die Republiek van Oesbekistan tot 2030 is goedgekeur en word geïmplementeer om prioriteitsgebiede van sistemiese hervorming van hoër onderwys in die land te identifiseer, om die opleidingsproses na 'n nuwe vlak te verhoog, hoër onderwys te moderniseer en die sosiale sfeer en sektore van die ekonomie op die basis te ontwikkel van gevorderde opvoedkundige tegnologieë[8].

Een van die dringendste kwessies vir Oesbekistan se jongmense is indiensneming. In die afgelope drie jaar is 841,147 XNUMX jongmense in diens geneem en 'n nuwe stelsel is ingestel vir die indiensneming van werklose jongmense, die Jeugboek[9]

Die land se "jeugboek" bevat 648,000 werklose mense, waarvan 283,000 in die eerste kwartaal werksaam was. Veral 175,000 45,000 jongmense is toegeken aan XNUMX XNUMX hektaar grond[10]. Dit is opmerklik dat die koste van bestuursopleiding en 'n maand se militêre diens vir jongmense van "Notebook" en kinderhuise gedek sal word deur die staatsbegroting.

Die regeringsprogram "Yoshlar - kelajagimiz" (Jeug is ons toekoms) word aktief geïmplementeer, wat daarop gemik is om jongmense werk te gee deur middel van bystandsinisiatiewe, nuwe ondernemings, idees en ondersteuning vir jongmense

Dit bied opleiding aan werklose jongmense in beroepe en sakevaardighede wat op die arbeidsmark in aanvraag is, en verhoog ook hul sosiale en ekonomiese aktiwiteit in die algemeen.

As deel van die "Yoshlar - kelajagimiz" -projek is sagte lenings ter waarde van 'n totaal van 1 biljoen 830 miljard soums voorsien vir 8,635 42,421 sakeprojekte van jong entrepreneurs, waardeur XNUMX XNUMX nuwe werkgeleenthede geskep is.

Om ondernemingsvaardighede onder jongmense te ontwikkel, is daar 19 "Yosh tadbirkorlar" (jong ondernemers) samewerkingsentrums en 212 "Yoshlar mehnat guzari-komplekse"[11].

Vierdestrukturele veranderinge wat jongmense by openbare en staatsaangeleenthede betrek.

Om die nuwe wetgewing op 30 Junie 2017 konsekwent te implementeer, op die kongres van die openbare jeugbeweging, voorheen bekend as Kamolot, het die leier van die land die inisiatief geneem om dit in die Jeugunie van Oesbekistan te omskep. Hierdie besluit word weerspieël in 'n presidensiële besluit van 5 Julie van dieselfde jaar, waarin 30 Junie as Jeugdag verklaar word.

Die Jeugunie het funksies begin vervul soos die vorming van 'n harmonieus ontwikkelde nuwe generasie, historiese bewussyn en historiese geheue, 'n gesonde lewenswyse en ekologiese kultuur, geestelike en morele opvoeding met die aanwending van 'n gevoel van patriotisme, beskerming van regte en wettige belange, ondersteuning vir die begeerte van jongmense om moderne beroepe te bemeester, betrokkenheid by sakebedrywighede, die beskerming van jong mans en vroue teen die invloed van godsdienstige ekstremistiese organisasies en nog baie meer.

Dit is bekend dat die ontwikkeling en effektiewe implementering van staatsjeugbeleid 'n taak is, nie net vir die uitvoerende gesag nie, maar ook vir die wetgewende (verteenwoordigende) staatsmag. Parlemente streef daarna om jongmense by die besluitnemingsproses te betrek en by verskillende vorme van parlementêre aktiwiteite te betrek.

Vir die doel, a "Jeugparlement" is ingestel onder die senaat van die Oliy Majlis om die probleme van jongmense in die land effektief aan te spreek.

Volgens die Inter-Parlementêre Unie (IPU) is die verhouding jong parlementariërs in die wêreld vandag ongeveer 2.6 persent. In Oesbekistan is die syfer meer as 6 persent, en die land is onder die top 20 op die IPU -ranglys. Jeug onder 30 word nie in 25 persent van die parlement verteenwoordig nie.

Die Agentskap vir Jeugsake van die Republiek van Oesbekistan, met sy plaaslike takke, is ook gestig om die jeugbeleid van die staat in Oesbekistan na 'n nuwe vlak te verhoog, effektiewe oplossings vir probleme te ontwikkel en die aktiwiteite van die bevoegde liggame effektief te organiseer en te koördineer.

Die hooftake en werksrigtings van die agentskap word soos volg omskryf: uitwerking en implementering van verenigde staatsbeleid, strategiese rigtings en staatsprogramme op terreine en rigtings wat verband hou met die jeug, voorbereiding van voorstelle ter verbetering van normatiewe en regshandelinge ter ondersteuning van jeug in die land, beskerming van sy wettige regte en belange, die staatsbeheer oor die nakoming van wetgewing op die gebied van jeugbeleid.

Vyfde, is 'n stelsel van ondersteuning, hulp en aanmoediging geskep vir die verteenwoordigers van jongmense.

Die Mard uglon (Die dapper patriot) Staatsprys en die Kelajak bunyoodkori (Die bouer van die toekoms) medalje is ingestel om toegewyde jongmense wat hoë resultate behaal en uitstekende prestasies op verskillende gebiede behaal, te beloon.

Op nasionale vlak word interdepartementele rade oor jeugkwessies georganiseer onder leiding van die premier en op streeksvlak onder voorsitterskap van die khokims. Die nuwe pos van adjunk -hokim en adjunkminister van binnelandse sake vir jeugsake is in die plaaslike uitvoerende owerhede en liggame van binnelandse sake geskep.

Die president van Oesbekistan het tereg opgemerk dat jongmense ''n kragtige krag in die landwye beweging is om die Nuwe Oesbekistan op te bou. Vir die entoesiasme, moed en edele aspirasies van die jeug om in praktiese aksie omskep te word, is dit nodig om konkrete doelwitte te stel Dit is presies die spesifieke doelwitte wat die Tasjkent -jeugverklaring stel, wat die regte van jongmense bevorder en ondersteun, met inagneming van die beginsels van Niks oor ons sonder ons nie en Niemand moet agtergelaat word nie.

President van Oesbekistan, Shavkat Mirziyoyev, se inisiatiewe om die regte van jongmense verder te bevorder en te beskerm, ontvang ook breë steun op die internasionale arena.

In die besonder, die inisiatief om 'n Konvensie oor die regte van jongmense, wat deur Oesbekistan voorgestel is tydens die 72ste sitting van die Algemene Vergadering van die VN, kry toenemende steun onder die internasionale gemeenskap.

'N Groep vriende oor die regte van jongmense, bestaande uit 22 state, is as deel van hierdie werk saamgestel, waarvan die hoofdoel is om inisiatiewe op die gebied van jeugbeleid te ondersteun en pogings aan te moedig om 'n internasionale regsinstrument op te stel oor die regte van die jonger geslag.

Die Oesbekiese leier se oproep is opgeneem in die kantoor van die Verenigde Nasies se Hoë Kommissaris vir Menseregte (OHCHR) rapporteer Jeug en Menseregte, wat die noodsaaklikheid beklemtoon om "hernu en versterk die verbintenis tot die verwesenliking van die regte van die jeug "en" neem alle nodige maatreëls om te verseker dat jongmense sonder diskriminasie hul regte kan geniet ". Onder die maatreëls wat die regte van jongmense die doeltreffendste bevorder, ondersteun die OHCHR die oorweging van 'n internasionale instrument vir jeugregte.

Die Samarkand -webforum wat in Augustus 2020 gehou is, fokus op aktuele kwessies van beskerming van jeugregte. Die forum aanvaar die Samarkand-resolusie "Youth-2020: Global Solidarity, Sustainable Development and Human Rights", wat as 'n amptelike dokument van die 74ste sitting van die Algemene Vergadering van die VN voorgelê is.

Dit is bemoedigend dat die sosio-politieke en akademiese gemeenskap nuwe uitdrukkings op die gebied van jeug aangeneem het, soos "Tasjkent -jeugverklaring " en "Samarkand Youth 2020: globale solidariteit, volhoubare ontwikkeling en menseregte".

Volgens die Global Progress Report oor die VN se jeugstrategie 2020, is Oesbekistan in 2020 aangewys as een van die beste lande met die beste prestasie in reaksie en herstel van die pandemie met die deelname van jongmense, sowel as die skepping van kulturele en argitektoniese geleenthede vir jongmense.

Boonop is Oesbekistan geïdentifiseer as een van die tien top-lande (vinnige lande) in die vinnige implementering van die VN-jeugstrategie 2030, met 'n aantal jeuginisiatiewe wat deur die organisasie ondersteun word. Oesbekistan se geledere 82nd uit 150 lande in die Youth Progress Index.

Hierdie ranglys meet die lewensgehalte van jongmense regoor die wêreld op grond van drie dimensies - 'jeugbehoeftes', 'grondslae van welstand' en 'geleenthede' - en bied 'n omvattende beeld van hoe die lewe vir jongmense vandag is, ongeag van ekonomiese aanwysers.

***

Om die bostaande op te som, in die konteks van globalisering, IT -ontwikkeling, dinamiese groei van behoeftes en verskillende uitdagings vir jongmense, is hierdie kwessie meer relevant as ooit. In hierdie verband bly mobilisering en koördinering van pogings van nie net regeringsliggame nie, maar ook van jeugverteenwoordigers self belangrik.

Daar moet op gelet word dat die implementering van die moderne jeugbeleid onmoontlik is sonder wetenskaplike begrip om effektiewe bestuursbesluite te neem op die gebied van werk met die jeug. In hierdie konteks toon Oesbekistan se ervaring met die jeug 'n model van oorgang van situasioneel tot voorafgaande bestuur.

As gevolg van analise, kan beklemtoon word dat die raamwerk van die staatsjeugbeleid van Oesbekistan berus op 'n drievoudige saamvloei van bemagtiging deur die jeug, ekonomiese ontwikkeling en die verskaffing van toeganklike onderwys.

Boonop staan ​​Oesbekistan vandag soos hierbo genoem op 'n belangrike demografiese tydstip. Daar word ook na hierdie tydperk verwys as die 'venster van demografiese geleentheid', wat die nodige belegging in die ontwikkeling van die jonger geslag aktualiseer.

Die term "demografiese dividend" beskryf die ekonomiese groei wat bereik kan word deur 'n groot deel van die bevolking op die werkende ouderdom in die totale bevolking te hê. In hierdie geval is die demografie van die land die belangrikste dryfveer. Namate sterftes en vrugbaarheid afneem, verander die ouderdomstruktuur van die bevolking. Namate die geboortesyfers daal, daal ook die aantal afhanklike minderjariges ten opsigte van die bevolking van die werkende ouderdom. En dit is presies waar die dividend betaal kan word: 'n Groeiende deel van die bevolking op die werkende ouderdom in verhouding tot ander ouderdomsgroepe beteken dat elke persoon op die werkende ouderdom minder afhanklikes het en dus 'n hoër netto inkomste het. Dit stimuleer verbruik, produksie en belegging, wat weer ekonomiese groei kan bevorder. Geslagte 2030 Oesbekistan. UNICEF bydrae.             Bron: https://www.unicef.org/uzbekistan/media/401/file/Поколение/202030.pdf.

Bogenoemde laat ons toe om te verklaar dat Oesbekistan 'n vaste koers ingeslaan het om die rol van jongmense in die sosiaal-politieke lewe van die land te versterk. In hierdie verband word klem gelê op omvattende ondersteuning vir jeuginisiatiewe van sowel die staat as die jeugorganisasies.

Op hierdie basis kan beweer word dat die jongmense van Oesbekistan in die nuwe ontwikkelingsfase 'n strategiese hulpbron vir die samelewing word as die mees belowende doelgroep.


[1]  Т м в и и кандидата философских наук Н.В.Поповой. Екатеринбург Издательство Уральского университета 2018

[2] Furlong A., Cartmel F. Jongmense en sosiale verandering: individualisering en risiko in die laat moderniteit. 1997. Buckingham, Open University Press; Miles S. Jeuglewe in 'n veranderende wêreld. 2000. Buckingham, Open University Press.

[3] Международное признание молодежной политики нового Узбекистана // http://www.uzbekistan.org.ua/ru/news/5484-mezhdunarodnoe-priznanie-mogodezhno

[4] Куда пропал конфликт отцов en детей // www.vedomosti.ru/opinion/articles/2018/09/25/782022-kuda-propal-konflikt-ottsov-i-detei

[5] Закон Республики Узбекистан van 14.09.2016г., №ЗРУ-406. https://lex.uz/docs/3026246

[6] Постановление Кабинета Министров van 18.01.2021г., №23. https://lex.uz/docs/5234746,

[7] п http://www.youthforum.uz

[8] Указ Президента Республики Узбекистан van 08.10.2019г., У УП-5847. https://lex.uz/docs/4545884

[9] Постановление Кабинета Министров van 11.03.2021г., №132.https://lex.uz/docs/5328442#5331863

[10] Веб-сайт Президента Республики Узбекистан. https://president.uz/ru/lists/view/4283

[11]Указ Президента Республики Узбекистан van 27.06.2018г. https://lex.uz/docs/3826820#4458418

Oesbekistan

Oesbekistan Nasionale Verkiesing: Bou 'n blink toekoms

gepubliseer

on

Ek het die plesier gehad om Tasjkent vanjaar vir die tweede keer te besoek ná die Sentraal- en Suid-Asië-konnektiwiteitskonferensie in Julie. Hierdie keer het ek teruggekeer as 'n internasionale joernalis vir die Oesbekkies nasionale presidensiële verkiesings wat elke 5 jaar plaasvind, skryf Tori Macdonald.

Entoesiasme was duidelik en die reuk van optimisme was vars in die lug toe ek deur baie glimlaggende gesigte ontmoet is met my aankoms by die Sentrale Verkiesingskommissiesentrum net twee dae voor die hoofgeleentheid op Sondag 24th Oktober. Jaloliddin UsmanovI, wat eers aan die CEC se perssekretaris voorgestel is, is op tipiese Oezbeekse wyse in die perskonferensie-area (Media Hall) verwelkom; niks minder as warm en gasvry nie.

Usmanov het geopen deur my in te lig daar was aansienlik meer belangstelling vir hierdie verkiesing as enige vorige. Ons het aan die einde gekom van 'n 10-dae voorverkiesingsproses en statistieke het getoon dat mense gereed was en wag om hul stem uit te bring vir die volgende inkomende ampstermyn. Usmanov het gesê: "Ons het groot moeite gedoen om die verkiesings en die belangrikheid daarvan soveel as moontlik bekend te maak deur allerhande nuwe projekte, veral van digitale aard." Hy het voortgegaan om te deel dat 'n groot doelwit was om meer belangstelling onder die jonger generasies te skep oor die belangrikheid om by te dra tot die toekoms van hul land. Interessant genoeg was baie van die vrywilligers wat gehelp het om die stemlokale te bedryf van die opkomende generasie, gewoonlik jonger as 28 jaar.

advertensie

Op hierdie stadium het 'n jong vrywilliger met blink oë by ons aangesluit wat die verduideliking voortgesit het en gesê het: "Ons het verskeie veldtogte aanlyn deur sosiale media-platforms geloods en jeugddeelname aangemoedig deur gewilde hutsmerke soos #ImGoingToVote en #ImAnElectioner. Verder algemene sosiale media-inhoud, infografika, TV-advertensies en webwerf-opdaterings.” Die organiseerders het ook verskeie insiggewende lesings oor die verkiesings uitgevoer, om te verseker dat jeugdiges so ingelig is oor die politieke verskille en insigte as moontlik. Hierdie lesings is deur politieke kenners, jeugparlementariërs sowel as ander verwante organisasies gehou. As 'n land met 'n gemiddelde ouderdom van slegs 27.8 jaar, moes daar ongetwyfeld groot aandag aan hul betrokkenheid gegee word. Aansporings is verskaf soos kompetisies om boeke en ander materiaal vir hul aanlyn en vanlyn bydrae te wen.

Ek is meegedeel dat die silwer randjie van die COVID-19-pandemie was dat mense meer oplettend en reageer op die digitale publisiteit as gevolg van soveel tyd by die huis. Inhoud was duidelik deur duidelik te verduidelik hoe burgers hul stemme kan uitbring en verseker dat ondanks die onlangse beperkte lewenswyse, die verkiesings steeds sou voortgaan, en stem kan normaalweg plaasvind.

Nog 'n groot doelwit was om dit so duidelik as moontlik te maak waar al die beskikbare stemlokale geleë is sodat burgers maklik sonder verwarring hul pad na hul plaaslike punt kon maak. 'n Mobiele toepassing is geskep met 'n interaktiewe kaart sodat burgers met behulp van 'n slimfoon kan rondtik en inzoem op hul munisipaliteit. Stem was ook aanlyn moontlik vir diegene wat om watter rede ook al nie fisies die stemlokale kon bywoon nie.

advertensie

Daar is ook 'n groot poging aangewend om internasionale bewustheid oor hierdie verkiesings te verhoog deur die daarstelling van 17 massamedia-memorandums. Dit was veral effektief in die handhawing van bewustheid en bywoning van die talle Oesbekiese burgers wat buite die land woon.

Die vier mededingende partye, met 'n nuut geakkrediteerde vyfde party, het bestaan ​​uit die XDP (People's Democratic Party), die Adolat SDP (Sosiale Demokrate), die Milly Tiklanish ("National Revival" demokratiese party), die nuut-toegetreden O'EP (Ekologie) (Groen) party), en laastens die huidige regerende party, Mirziyoyev se “O'ZLIDEP” (Liberale Demokrate).

Daar is aan my genoem dat die Milly Tiklanish, die party van mees konserwatiewe aard, hul "nasionale herlewing"-ideologie definieer deur die oorblywende Russiese invloed uit te faseer. Hulle is ook die party met die hoogste persentasie vroulike lede.

Op die dag van die verkiesing het ek verskeie stemlokale in en om die sentrum van Tasjkent besoek. Een van die plekke wat ek gaan besoek het, was die terrein van Tasjkent se 100 jaar oue "Republiek Kunsskool" vernoem na die 20ste eeuse Oezbeekse kunstenaar, Benkov. Ek het met 'n paar partyverteenwoordigers gepraat wat die terrein beman.

Die eerste, 'n verteenwoordiger van die huidige regerende party, O'ZLIDEP. Toe ek hom gevra het hoe vol vertroue hy voel dat Mirziyoyev 'n tweede termyn sou wen, na aanleiding van die peilings wat hom baie ten gunste gehad het om weer die oorwinning te wen, het hy geantwoord: “Ek is baie vol vertroue. Ek neem deel aan die verkiesings sedert Islam Karimov, die eerste president van die onafhanklike staat Oesbekistan in 1991. Ek het groot respek vir Shavkat, en ek vertrou hy sal net voortgaan om te lewer in groot ontwikkeling vir die land. Hy was verantwoordelik vir baie werke in konstruksie en algemene infrastruktuur. Hy belowe ook om te help om die terugkeer van Oezbeekse vroue wat in die oorloggeteisterde Sirië gestrand is, te vergemaklik. Mirziyoyev is die enigste partyleier wat so 'n poging aanwend vir hierdie vroue.” Ek het hom toe gevra wat sy gevoelens teenoor Oesbekistan was om uiteindelik 'n groot wêreldspeler te word, hy het gesê: "Ons het 'n 30-jaar ontwikkelingsplan begin. Dit sal 'n stap-vir-stap proses wees en net God sal bepaal wanneer ons 'n ware aanspraakmaker word.”

Ek het toe met 'n paar mededingers gepraat, Shavkat Samandarov van XDP en Durdona Allayarova van die Ecology Party.

Ek het eers die XDP-verteenwoordiger gevra hoe hy die stemproses tot dusver gevind het, waarop hy met selfvertroue geantwoord het: “Verkiesings moet eerlik en eg wees. Die hele proses word noukeurig gemonitor en dit is sigbaar.” Toe ek hom vra hoekom sy kandidaat, Vorisova Azizovna aan bewind moet kom, het hy geantwoord: “Ontwikkeling is ongetwyfeld die hoofdoel van alle partye, en daarom is daar ooreenkomste tussen almal wat meeding. Azizovna sal egter probeer om fokus op medisyne-ontwikkeling te plaas aangesien haar agtergrond in hierdie veld is. Ook sportontwikkeling, verhoging van salarisse en uitbreiding van invoere en uitvoere.”

Ek het hom toe uitgedaag en gevra wat hy sou sê aan die buitewêreld wat inkyk wat dalk kommer het dat Mirziyoyev se waarskynlike herverkiesing kan voorstel dat outoritarisme aanhou regeer. Hierop het hy gerusstellend gereageer, “die bevolking kan sien die president het groot en opregte optrede gedoen om almal te ondersteun en te beskerm tydens die COVID-pandemie. Byvoorbeeld, volgehoue ​​pogings om salarisse te verhoog en hy het 'n groot aantal motorinvoere uit Turkye georganiseer. Hy het ook in hierdie tye staatsbefondsde huise aan haweloses en jong mense verskaf, wat die geleentheid gebied het om terug te betaal deur middel van 'n verminderde maandelikse verband. Die Oesbekiese mense glo regtig in Mirziyoyev en ondersteun hom.”

Die Ecology Party-verteenwoordiger was skaam toe ek haar vra hoe sy gevoel het dit gaan vir die eerste keer hardloop. “Dit was ok. Dit is natuurlik 'n stap-vir-stap proses om steun as 'n nuwe party te lok. Ons het werk om te doen, maar ons sal nie moed opgee nie, want die redding van die aarde is nou die belangrikste. Oesbekistan het 'n watertekortkwessie, so ons sal werk om dit aan te pak. Die O'EP het ook 'n voet in die medisinale industrie, en ons sal moeite doen om kankervorme na te vors en te beveg.” Allayarova het vir my gesê dat die jonger geslag die mees betrokke en ondersteunende van die party was, wat nie as 'n groot verrassing gekom het nie.

Nadat hulle verskeie stemlokale besoek het, het dit gelyk of hulle baie goed georganiseerd was.

Registrasie lessenaars was duidelik gemerk deur familienaam eerste letter, en party verteenwoordigers was geredelik beskikbaar om enige finale vrae te beantwoord. Aan die agterkant van die kamers was verskeie hokkies teenwoordig wat burgers genoeg privaatheid bied om hul stemvorm in te vul voordat hulle in 'n groot, duidelike kolom in die middel van die vertrek geplaas word. Daar was altyd vreemdetaaltolke beskikbaar op die terrein, wat ten minste Russies gepraat het en in baie stasies was Koreaans en Engelssprekendes ook teenwoordig.

Op die dag van stemming het ek na die CEC teruggekeer vir 'n paar perskonferensies. Ons is ingelig dat daar 54 vaste stemlokale in 37 lande sowel as 316 mobiele stemlokale 128 stede was. Verder 11 stemlokale in 11 lande waar daar geen diplomatieke betrekkinge is nie.

Die buitelandse kiesersuitslae is op verskillende tye deur die Ministerie van Buitelandse Sake ontvang, afhangende van die tydsone, en deelname was aktief en passievol ondanks afstand.

Altesaam 1671 joernaliste is geakkrediteer om die verkiesings by te woon en waar te neem, met meer as 300 van hulle wat buitelands was.

Ek het weer met die perssekretaris, Jaloliddin Usmanov, gepraat en hom gevra hoe die proses bestuur sal word, waarop hy gesê het: “Die perssentrum se hoof IT-maatskappy hier by die CEC hou toesig oor die data-insameling. Die voorverkiesingsuitslag word eers gewys, dan wanneer die verkiesing klaar is, dan word al die stembusse oopgemaak, en stembriewe word ingesamel en opgetel.

Ek het die persadviseurs met wie ek by die sentrum gepraat het, gevra oor hul hoop op terugvoer van die aankomende internasionale waarnemers. 'n Ander lid het vir my gesê dat, "natuurlik, om positief en demokraties te wees." Hy het bygevoeg, "Die OVSE het reeds die voorverkiesingsproses deursigtig geag, en alle verkiesingsmateriaal word altyd geskryf en uitgestuur in 3-taalweergawes, Oezbeeks, Russies en Engels." Ek het voortgegaan om navraag te doen oor die vordering wat die afgelope paar dekades gemaak is, veral omdat Oesbekistan vanjaar 30 jaar van Sowjet-onafhanklikheid vier. Usmanov weerspieël deur te deel, "daar was groot hervormings sedert die huidige president (Shavkat Mirziyoyev) aan bewind gekom het in 2016. Baie van die groot nasionale sfere het groot geleenthede gebring soos vryheid van spraak en 'n geliberaliseerde ekonomie. Joernaliste het meer vryheid as ooit tevore, nou veilig om hul eerlike opinies aan nuuswinkels oor ons land se evolusie te stel. Joernalistiekkwaliteit word ook verbeter deur die samewerking en opleiding van internasionale joernaliste afkomstig van lande soos Duitsland en die VSA. Hierdie is 'n paar voorbeelde van hoe die demokratiese proses dramaties verbeter is.” Hy het afgesluit deur sy hoop te verklaar dat die tempo waarteen hierdie hervormings plaasgevind het, sal voortduur indien nie in tempo versnel nie.

Ek was geïnteresseerd om Usmanov se indrukke oor burgerlike betrokkenheid hierdie keer te weet in vergelyking met die laaste verkiesings, waarop hy gesê het: “Ons het hierdie keer met meer jong mense gewerk. Die verskaffing van opleiding en meer sosiale media-bevordering. Berigte kom in wat groot toue jeugdiges wys wat wag om hul stemme by stemlokale landwyd uit te bring wat fantasties is. Dit is wonderlik om te sien die werk word beloon en hulle is gemotiveerd om deel te wees van die land se toekoms.”

Soos die peilings voorspel het, het Mirziyoyev inderdaad sy ampstermyn as president hernu met 'n marge van 80.1%. Ten spyte van buitelandse kommer, in besinning oor die baie gesprekke wat ek met mense van alle agtergronde in Oesbekistan gehad het, was een van, indien nie dalk die hooffaktor agter Mirziyoyev se sukses, deur sy motivering om te ontwikkel en oop te maak vir die wêreld. In besinning oor sy eerste termyn as president, het Mirziyoyev beslis sy bedoelings bewys deur die vele aksies wat in so 'n kort tydperk uitgevoer is. Dit sal interessant wees om te sien op watter stadium ontwikkeling in 2026 sal wees.

Lees verder

Oesbekistan

Uzbekneftegaz: die stygende wêreldspeler van Oesbekistan

gepubliseer

on

Geborgde pos

Na 'n onlangse reis na Oesbekistan, het ek die geleentheid gekry om meer te wete te kom oor die groeiende sektore van die land en die werk wat gedoen word om aan te pas by internasionale standaarde, skryf Tori Macdonald.

RDK "Uzbekneftegaz" is 'n voorbeeld van 'n groeiende organisasie wat 'n betroubare speler wil word in die wêreldwye bordspel van die energiesektor. As die toonaangewende energiefirma in Oesbekistan, het die nasionale regering die onderneming in 2019 in drie onafhanklike ondernemings geskei om die voortgesette ontwikkeling daarvan as monopolie te vermy. Die onderneming is nou verdeel in drie bedrywighede, die oorspronklike RDK "Uzbekneftegaz" fokus nou op produksie, terwyl laasgenoemde twee fokus op transmissie (UzTransGaz) en binnelandse verkope (HududGazTaminot). Dit was 'n belangrike stap om KSV-standaarde te verbeter om te voldoen aan die doel om die deursigtigheid van die onderneming te verbeter, korrupsie te beveg en om weg te gaan van gesentraliseerde gesag na 'n meer liberale operasie teen markgebaseerde prysstandaarde. Die meerderheid van die UZbekneftegaz -bedrywighede van die RDK is nou in gesamentlike onderneming met ander ondernemings. Alhoewel Uzbekneftegaz steeds in staatsbesit is, is dit 'n beheermaatskappy wat Lukoil, Ipsylon en GazProm in die bedryf van olie- en gaseksplorasie en -ontginning lei.

advertensie

Die onderneming doen verkope en vergemaklik baie van hul JV -vordering aanlyn, en het groot pogings aangewend om die beste tegnologie aan te skaf om doeltreffendheid te verhoog terwyl dit in mededingendheid groei.

Uzbekneftegaz, wat letterlik "Oezbeeks olie en gas" beteken, het 'n voortgesette verkenning rondom die Aralsee gelei en soek steeds na nuwe plekke vir gaswinning om die uitvoer na lande in Sentraal -Asië, maar oor die hele wêreld, te verhoog.

Ek het met 'n woordvoerder van die onderneming, Sivoyush Khashimov, gepraat, wat my vertel het dat die onderneming aardgas uit die grond onttrek en die gas gebruik om al hul ander gasprodukte te verkry, byvoorbeeld poliëtileen, polipropileen, ens.

advertensie

Die maatskappy is verteenwoordig in alle streke van die land en het 'n belangrike rol gespeel in die Oesbekiese werkskepping: 'Ons het 50,000 14 werknemers in XNUMX takke', het Sivoyush Khashimov gesê. "Ons het verskeie groot verwerkingsaanlegte en 'n netwerk van vulstasies"

Aangesien die onderneming altyd op soek is na nuwe maniere om die nuutste tegnologieë in olie- en gaschemie te ontwikkel en toe te pas, is die bou van die grootste aanleg gebaseer op gas-tot-vloeistof-tegnologie in samewerking met internasionale ondernemings.

Baie huishoudings in Oesbekistan word nou aangedryf deur vloeibare gas, maar een van die hoofdoelwitte van die onderneming is om energie aan elke huis in die land te verskaf.

Gasvoorsiening het die afgelope twee jaar verbeter, en 'n beduidende komponent wat bydra tot verhoogde produksie was die opdatering van die onderneming se bestuur. Abdullaev Мekhriddin, die huidige voorsitter van die bestuursraad, het die effektiewe werk van die onderneming op alle vlakke georganiseer, waardeur die onderneming sterk en mededingend was. 

Die onderneming is, benewens sy produksiedoelwitte, ook betrokke by sosiale ondersteuning, veral om verskeie voetbalspanne te borg, wat talentvolle jongmense geleentheid bied om aan die beste universiteite te studeer en maatskaplike beskerming vir sy werknemers te bied.

Lees verder

Oesbekistan

Oesbekistan hervorm die banksektor

gepubliseer

on

Die hervormingstrategie wat in 2017 aanvaar is, het voorsiening gemaak vir die hervorming van die banksektor, insluitend die privatisering van staatseiendom. In die afgelope 4 jaar was daar groot veranderinge in die ontwikkeling van hierdie sektor, wat hoofsaaklik te wyte was aan die liberalisering van die monetêre beleid in September 2017 en die vrye beweging van die nasionale geldeenheid, skryf Khalilulloh Khamidov, sentrum vir ekonomiese navorsing en hervormings.

Ontwikkelingsdinamika van die sektor

Die afgelope jare was daar 'n ontwikkelingsdinamika van die sektor. 55 nuwe kredietorganisasies het verskyn, waaronder 4 handelsbanke (Poytakht Bank, Tenge Bank, TBC Bank, Anor Bank), 33 mikrokredietorganisasies en 18 pandjieswinkels. Die bates van handelsbanke het gegroei, wat in 2020 met 120% gestyg het vergeleke met 2017. Die gemiddelde jaarlikse reële groei van bates (uitgesluit devaluasie) was 24.1%.

advertensie

Die omvang van die uitleen het ook uitgebrei. Vanaf 1 Januarie 2021 het die totale leningsvolume met 150% gestyg vergeleke met 2017. Die reële groei van lenings was gemiddeld 38.6% per jaar. Die hoeveelheid lenings aan individue het met 304%toegeneem, die hoeveelheid lenings aan die nywerheid het met 126%toegeneem en die volume lenings in die handels- en dienstesektor het met 280%toegeneem.

Die gemiddelde jaarlikse reële groeikoers van deposito's vir dieselfde tydperk was 18.5%. Vanaf 1 Januarie 2021 is 24% deposito's van individue en 76% deposito's van regspersone. Die groeikoers van huishoudelike deposito's het egter die afgelope jare aansienlik versnel. In die nasionale geldeenheid beloop dit 38.2% in 2018, 45.2% in 2019, 31.7% in 2020. Die volume deposito's in buitelandse valuta het in 2 met 2018% gestyg, met 40.1% in 2019, met 27.7% in 2020.

As gevolg van die liberalisering van buitelandse valuta -beleid, het die vlak van dollarisering in die banksektor aansienlik afgeneem. As die aandeel van banke se buitelandse valuta -bates in 2017 64% in die totale bates was, dan het hierdie aanwyser in 2020 gedaal tot 50.2%, die aandeel in lenings in buitelandse valuta het gedaal van 62.3% tot 49.9% en die aandeel in buitelandse deposito's geldeenheid het gedaal van 48.4% tot 43.1%.

advertensie

Betree die internasionale kapitaalmark

Na die suksesvolle plasing van US $ 1 miljard se soewereine Eurobonds deur die regering van Oesbekistan in Februarie 2019, het verskeie handelsbanke die internasionale mark betree om langtermynkapitaal in te samel.

In November 2019 was Uzpromstroybank die eerste handelsbank wat Eurobonds op die Londense aandelebeurs uitreik ter waarde van 300 miljoen euro. In Oktober 2020 het die National Bank for Foreign Economic Relations $ 300 miljoen van die Londense aandelebeurs ingesamel. In November het Ipoteka Bank ook $ 300 miljoen in Eurobonds uitgereik.

As gevolg van die voortgesette hervormings, het die groeiende aantreklikheid van beleggings in die finansiële sektor van Oesbekistan die belangstelling van buitelandse beleggers getrek. In 2018 het 'n aandelemaatskappy, bestuur deur die Switserse maatskappy ResponsAbility Investments en wat spesialiseer in ontwikkelingsbeleggings, 'n belang van 7.66% in Hamkorbank van IFC gekoop. In 2019 het Halyk Bank van Kazakstan 'n filiaal van Tenge Bank in Tasjkent gestig. TBC Bank (Georgia) het sy filiaal in Tasjkent geopen as die eerste digitale bank in Oesbekistan. In 2020 belê Deutsche Investitions- en Entwicklungsgesellschaft mbH, DEG en Triodos Investment Management in die gemagtigde kapitaal van Ipak Yuli Bank deur die aankoop van nuwe uitgereikte aandele ter waarde van $ 25 miljoen.

Privatisering van banke

Alhoewel die positiewe neigings in die banksektor van Oesbekistan die afgelope jaar versterk is, bly die deel van die geld wat die regering ontvang het, steeds hoog in kommersiële banke met staatsbates.

Die bankstelsel van Oesbekistan word gekenmerk deur 'n hoë konsentrasie: 84% van alle bankbates behoort steeds aan banke met staatsaandele en 64% aan 5 banke in staatsbesit (National Bank, Asaka Bank, Promstroy Bank, Ipoteka Bank en Agrobank) . Die aandeel in deposito's van banke in staatsbesit is 32.9%. Ter vergelyking, in private banke is hierdie syfer ongeveer 96%. Terselfdertyd beslaan individue se deposito's slegs 24% van die totale deposito's in die bankstelsel, wat 5% van die BBP is.

Daarom moet die banksektor hervormings verdiep deur openbare deelname te verminder en die rol van die private sektor te versterk. In hierdie verband het die president verlede jaar 'n dekreet uitgevaardig oor die hervorming van die bankstelsel van Oesbekistan, wat voorsiening maak vir die privatisering van banke in staatsbesit. Die besluit bepaal dat teen 2025 die aandeel van nie-staatsbanke in die totale bates van banke sal toeneem van die huidige 15% tot 60%, die deel van die banke se laste teenoor die private sektor van 28% tot 70% en die aandeel van nie-bankkredietinstellings in lenings van 0.35% tot 4%. In die besonder word Ipoteka Bank, Uzpromstroybank, Asakabank, Aloqabank, Qishloq Qurilish Bank en Turonbank geprivatiseer.

Die Projekburo vir die transformasie en privatisering van handelsbanke in staatsbesit is gestig onder die Ministerie van Finansies van die Republiek van Oesbekistan. Die organisasie het die reg om internasionale konsultante te betrek en ooreenkomste met internasionale finansiële instellings en potensiële buitelandse beleggers aan te gaan. Ter ondersteuning van die privatisering van Ipoteka Bank, het IFC 'n lening van $ 35 miljoen toegeken in 2020. Die EBWO adviseer Uzpromstroybank oor privatisering, verbetering van tesouriebedrywighede, batebestuur. Die bank het onderskrywing ingestel, wat dit moontlik maak om kredietoperasies uit te voer sonder die deelname van werknemers.

Daar word verwag dat die privatisering van die banksektor in Oesbekistan in die komende jare sy mededingendheid sal verhoog en daadwerklik sal bydra om buitelandse beleggings in die ontwikkeling daarvan te lok.

Ten slotte is dit opmerklik die veranderinge wat onder die invloed van die pandemie in die banksektor van Oesbekistan plaasgevind het. Soos in die res van die wêreld, het die pandemie in Oesbekistan die transformasie van banke na digitalisering, die ontwikkeling van eksterne bankdienste en die herstrukturering van kliëntediensalgoritmes gestimuleer. In die besonder het die aantal gebruikers van afgeleë dienste vanaf 1 Januarie 2021 14.5 miljoen beloop (onder hulle 13.7 miljoen is individue, 822 duisend sake -entiteite), wat 30% meer is as in dieselfde tydperk verlede jaar. Die uitreiking van lisensies deur die sentrale bank vir digitale banke en takke het ook bygedra tot die verdere digitalisering van die finansiële en bankstelsel.

Lees verder
advertensie
advertensie
advertensie

Neigings