Verbinding met ons

Oesbekistan

Oesbekistan: die kwessies in die verbetering van die stelsel vir regulering van godsdiensbeleid

DEEL:

gepubliseer

on

Ons gebruik u aanmelding om inhoud te verskaf op 'n manier waarop u ingestem het en om ons begrip van u te verbeter. U kan te eniger tyd u inteken.

Vandag is een van die belangrikste rigtings van die hervormingstrategie liberalisering van die staatsbeleid op die gebied van godsdiens, ontwikkeling van die kultuur van verdraagsaamheid en menslikheid, versterking van inter-konfessionele harmonie, sowel as die skep van die nodige voorwaardes om aan godsdienstige behoeftes te voldoen gelowiges[1]. Die bestaande artikels van nasionale wetgewing op die godsdienstige gebied maak dit moontlik om die belange van burgers aansienlik te waarborg en te beskerm, ongeag hul etniese of godsdienstige affiliasie, en om manifestasies van diskriminasie op grond van nasionaliteit of houding teenoor godsdiens effektief teen te werk, skryf Ramazanova Fariza Abdirashidovna - voorste navorsingsgenoot van die Instituut vir strategiese en streeksstudies onder die president van die Republiek van Oesbekistan, Onafhanklike Navorser van die Hoër Skool vir Strategiese Ontleding en Vooruitskouing van die Republiek van Oesbekistan.

Positiewe veranderinge op die gebied van godsdiensbeleid en die waarborg van vryhede is duidelik. Terselfdertyd het huidige wetgewing en regulasies aspekte wat kwesbaar is vir waarnemers van buite, en word hieronder hersien. Sommige gebiede om godsdiensvryhede in Oesbekistan te verseker, is altyd onderhewig aan kritiek, veral deur eksterne waarnemers en kundiges[2]. Maar hulle hou nie rekening met die veranderinge van die afgelope 3-4 jaar en die voorwaardes vir die ontstaan ​​van huidige beperkings as gevolg van negatiewe ervaring van die afgelope jare nie[3]. Uit hierdie kwessies het ons die belangrikste en mees bespreek in die konteks van internasionale kritiek gekies. Daar moet gesê word dat die uitgeligte probleme nie net relevant is vir Oesbekistan nie, maar ook vir alle Sentraal -Asiatiese lande[4] omdat hierdie dele van wetgewing en verordeninge dieselfde is vir die hele streek. Dit is dus die volgende kwessies:

A). Prosedures vir registrasie, herregistrasie en beëindiging van godsdienstige organisasies (insluitend sendingorganisasies);

B).  Die norme wat die kwessies van godsdienstige kleredrag en godsdienstige kleredrag en voorkoms in opvoedkundige en staatsinstellings reguleer;

advertensie

C). Verseker die vryheid van godsdiensonderrig van kinders deur hul ouers, sowel as die bywoning van kinders van moskees;

D). Godsdienstige literatuur en godsdienstige items (toelaatbaarheid van eksamen);

E). Die kwessie van liberalisering van wette oor die stryd teen godsdienstig gemotiveerde ekstremisme en terrorisme, administratiewe en strafregtelike aanspreeklikheid vir misdade in die gebied;

advertensie

F). Humanisering in plaas van viktimisering (vrylating van "gewetensgevangenes", kansellasie van "swart lyste", terugkeer van landgenote uit konflikgebiede van operasie "Mehr").

А. Prosedure vir registrasie, herregistrasie en beëindiging van godsdienstige organisasies (insluitend sendingorganisasies).

Volgens die definisie is godsdienstige organisasies in Oesbekistan vrywillige verenigings van Oesbekiese burgers wat gevorm is vir die gesamentlike beoefening van geloof en die uitvoering van godsdienstige dienste, rituele en rituele (godsdienstige verenigings, godsdienstige skole, moskees, kerke, sinagoges, kloosters en ander). Huidige wetgewing bepaal dat die stigting van 'n godsdienstige organisasie begin word deur ten minste 50 Oesbekiese burgers wat die ouderdom van 18 jaar bereik het en permanent in die land woon. Boonop word die registrasie van die sentrale beheerliggame van godsdienstige organisasies uitgevoer deur die Ministerie van Justisie in oorleg met die SCRA onder die kabinet van ministers.

Dit is die bepaling wat voortdurend gekritiseer word, veral deur Amerikaanse kundiges en politici wat aandring op die volledige kansellasie van registrasievereistes vir godsdienstige organisasies[5]. Plaaslike regsgeleerdes, en veral deur wetstoepassers of SCRA -beamptes, meen dat hierdie kritiek oordrewe is en dat die kansellasie van registrasie te vroeg is om verskeie redes. Eerstens, soos ons ondervraers ons herinner, is die registrasieprosedure uiters vereenvoudig (aantal mense wat aansoek doen, bedrae vir registrasie, ens.). Tweedens is baie ongeregistreerde sendinggodsdiensgroepe de facto aktief en is daar geen kriminalisering van hul aktiwiteite nie. Ten derde beskou die skrywers van hierdie verslag die verkryging van toestemming van burgerlike owerhede, mahalla, as die grootste struikelblok. Hulle moet die aktiwiteite van sendelinge of ander godsdienstige groepe op hul gebied goedkeur. Hierdie toestand is nie 'n beperkingshulpmiddel nie, maar 'n vereiste van die plaaslike gemeenskap. Die eise kan deur die owerhede en wetstoepassingsagentskappe nie geïgnoreer word op grond van vorige ervaring (laat 1990's - begin 2000's) nie, toe radikale Islamitiese groepe, wat sonder registrasie werk, ernstige probleme veroorsaak het wat tot oop konflik met plaaslike Moslem -gemeenskappe gelei het. Die probleme het altyd ingryping deur wetstoepassingsagentskappe vereis en die hele gesin van die sendelinge wat geraak is, uit hul huise verwyder, ens.

Boonop is registrasie van godsdienstige instellings vir die Ministerie van Justisie (hierna “MoJ” genoem) 'n manier om godsdienstige minderhede, insluitend hul eiendom, op te teken en te beskerm, om hul verhoudings met die plaaslike Moslem -gemeenskap wettig te reguleer en om regsgronde te verkry om beskerm die ingewikkelde regte en vryhede van hierdie godsdienstige groepe, maar nie hul beperkings nie. Die regstelsel op die gebied van regulering van godsdiensbeleid is so gestruktureer dat die regsbeskerming van 'n godsdienstige organisasie die status van 'n regspersoon vereis, dws geregistreer by die MoJ.

Hierdie argumente kan onderhewig wees aan kritiek, maar plaaslike regsgeleerdes en wetstoepassers is van mening dat dit nie gepas is om die registrasie van godsdienstige organisasies heeltemal af te skaf sonder om hierdie argumente van "regspraktisyns" in ag te neem nie. Veral in die lig van voortgesette ondergrondse aktiwiteite van radikale groepe wat voordeel kan trek uit die opheffing van die verbod vir onbehoorlike doeleindes, byvoorbeeld deur hul eie groep onder die vaandel van 'n opvoedkundige en humanitêre instelling te wettig.

Die situasie met klandestiene aktiwiteite van radikale groepe word inderdaad vererger as in gedagte gehou word dat hul materiaal (video- of klankproduksie, elektroniese tekste, ens.) Lankal in digitale eerder as papiervorm verkry is.

'N Ander aspek van kritiek op die registrasieproses van godsdienstige instellings is die verpligte goedkeuring van die hoof van die geregistreerde godsdiensorganisasie deur die SCRA. Hierdie toestand lyk inderdaad na staatsinmenging in die sake van die godsdienstige gemeenskap. Volgens 'n senior amptenaar van die SCRA bly hierdie reël egter in die nuwe weergawe van die wet, omdat die leiers en stigters van 'n aantal nie-tradisionele Moslem-gemeenskappe, moskees of madrasas (geregistreer) individue was wat hul beroep op hul aanhangers van geweld, haat teenoor buitelanders, ens. Boonop het die SCRA die afgelope 15 jaar nie die kandidate van genomineerde godsdiensleiers van die gemeenskap verwerp nie.

Ondanks 'n redelike verduideliking, bly hierdie klousule onderhewig aan kritiek en bespreking, aangesien dit die grondwetlike reël van nie-inmenging deur die staat in die aktiwiteite van godsdienstige organisasies skend.

'N Ander swakheid van die wetsbepalings wat in Oesbekistan geld, met betrekking tot die werklike uitoefening van godsdiensvryhede, kan beoordeel word deur die feit dat die wetgewing nie duidelik die status van eienaarskap van godsdienstige verenigings bepaal nie. Dit geld byvoorbeeld grond en tempels wat as wêrelderfenisgebiede van die land se argitektoniese erfenis beskou word. In artikel 18 van hierdie wet kan 'n gemeenskap egter die reg op 'n bepaalde of onbepaalde gebruik opeis sonder om die monument te beskadig.

Die liberalisering van die wet is nietemin 'n vereiste van vandag. In 2018 is die prosedure vir die registrasie van godsdienstige organisasies en die uitvoering van hul aktiwiteite aansienlik verbeter en vereenvoudig in verband met die nuwe dekreet “By aanneming van regulasies vir die registrasie, herregistrasie en beëindiging van die aktiwiteite van godsdienstige organisasies in Oezbekistan ”Goedgekeur deur die kabinet van ministers, (31 Mei 2018, nr. 409).

Terselfdertyd het die parlement van Oesbekistan op 4 Mei 2018 die padkaart aangeneem oor die werklike beskerming van gewetens- en godsdiensvryheid, die begin van die proses om wetgewing oor godsdiensvryheid te hersien en die registrasie van godsdienstiges verder te vereenvoudig organisasies.

Tans word maatreëls getref om die nasionale wetgewing oor godsdiens te verbeter en te liberaliseer. Die ontwikkeling van 'n nuwe weergawe van die Wet op vryheid van gewete en godsdiensorganisasies is amper voltooi. Meer as 20 nuwe artikels is bekendgestel aan die wetsontwerp, wat die sfeer van godsdiensvryheid reguleer deur die bekendstelling van effektiewe meganismes vir direkte optrede.

B. Die norme wat die kwessies van kultusdrag, godsdienstige kleredrag en voorkoms in opvoedkundige en staatsinstellings reguleer.

Die verbod om godsdienstige kledingstukke op openbare plekke te dra, behalwe godsdienstige figure, is die mees konserwatiewe en selfs argaïese aspek van die wet, en word daarom wyd bespreek en gekritiseer. Dit is die moeite werd om daaraan te herinner dat dieselfde norm in baie lande ter wêreld bestaan, insluitend Europese. Hierdie norm word uiteengesit in artikel 1841 van die Administratiewe Kode. Dit is regverdig om te sê dat hierdie wet de facto lank nie gewerk het nie. Ten minste die afgelope 12-15 jaar is dit glad nie toegepas nie. Byvoorbeeld, baie vroue loop oral vrylik in hijab's, en godsdiensklere in die openbaar en op ander plekke is ook nie ongewoon nie.

Die situasie is anders met onderwysinstellings. Hierdie instellings was die afgelope jare konflikpunte wat verband hou met godsdienstige kleredrag (soos hijab, niqab, sogenaamde "dowe" of "Arabiese" kleding) tussen die leierskap van skole en hoëronderwysinstellings in die land. Daar was gevalle waar ouers klagtes by die howe ingedien het teen skoolhoofde en universiteitsproveste wat volgens die Handves van hierdie opvoedkundige instellings (goedgekeur deur die Ministerie van Nasionale Onderwys) verbod op die dra van hijabs in opvoedkundige instellings het. Dit word wettig geformaliseer deur die Kabinetsministersbesluit nr. 666 van 15 Augustus 2018 "Oor maatreëls om moderne skooldrag vir studente in openbare onderwysinstellings te bied". Die paragraaf # 7 van hierdie besluit verbied die dra van uniforms met godsdienstige en intergelooflike eienskappe (kruise, hijab, kip, ens.). Boonop word die kleredrag en die voorkoms van leerlinge en studente gedefinieer in die interne handveste van staatsinstansies en ministeries op die gebied van onderwys.

Eerstens, die bestaande verbod op die dra van die hijabs is slegs van toepassing op sekulêre onderwysinstellings, wat gelei word deur die reëls (Charters) van die opvoedkundige instellings self (daar was geen probleme met die dra van die hijabs op openbare plekke nie). Tweedens, beperkings op godsdienstige kleredragkodes is de facto in November 2019 opgehef. Alhoewel die kwessie nou nog steeds relevant is, aangesien die meerderheid van die samelewing, wat die nasionale vorm van hijab (ro'mol) volg, skerp beswaar aangeteken het teen die 'Arabiese' vorms van hijabs in opvoedkundige instellings en verdedig die nasionale vorme van Islamitiese drag, waarvoor daar geen verbod was nie. Hierdie deel van die publiek het ook hul klagtes oor die sogenaamde "Arabiese hijab" op die internet geplaas en aangedring op die handhawing van die handves van opvoedkundige instellings en klagtes by die openbare onderwysinstellings, owerhede en wetstoepassingsagentskappe ingedien. 

Wetstoepassers en die owerhede het in 'n baie moeilike situasie beland, wat regskonflik veroorsaak. Hulle spoor teenstanders aan om te verseker dat verdraagsaamheid wedersyds is. Gevolglik is 'n deel van die gemeenskap van Oesbekistan van mening dat dit nie die moeite werd is om die regte van ander gelowiges wat verskillende kodes en nasionale subkulture dra en die godsdienstige verkies, te ignoreer of te vertrap nie. rok wat deur die eeue gevorm is onder die plaaslike gemeenskap van gelowiges.

C. Verseker die vryheid van godsdiensonderrig vir kinders deur hul ouers, sowel as kinders se bywoning van tempels.

1.       Sekulêre en godsdiensonderrig, godsdiensonderriginstellings.

Ingevolge die Grondwet het elkeen die reg op onderwys (art. 41). Ingevolge die onderwyswet word almal gelyke regte op onderwys gewaarborg, ongeag geslag, taal, ouderdom, ras, etniese agtergrond, oortuigings, houding ten opsigte van godsdiens, sosiale herkoms, beroep, sosiale status, woonplek of lengte van verblyf (art. 4).

Soos in alle sekulêre en demokratiese lande, volgens internasionale standaarde, is die belangrikste beginsels van staatsonderwysbeleid: konsekwentheid en kontinuïteit van onderwys, verpligte algemene sekondêre onderwys, ens.

Terselfdertyd is die onderwysstelsel in Oesbekistan geskei van godsdiens volgens die Wet op Vryheid van Godsdiens en Godsdiensorganisasies (art. 7). Dit is verbode om godsdiensvakke in die leerplanne van die onderwysinstellings op te neem. Die reg op sekulêre onderwys word gewaarborg aan Oesbekiese burgers, ongeag hul houding teenoor godsdiens. Dit is nie van toepassing op die bestudering van die geskiedenis van godsdiens of godsdiensstudies nie.

Ingevolge artikel 9 van die Wet op Vryheid van Gewete en Godsdiensorganisasies moet godsdiensonderrig na sekondêre onderwys (behalwe vir Sondagskole) verskaf word, en godsdiensonderrig in privaat verband is verbode. Onderrig is die voorreg van geregistreerde godsdienstige organisasies, wat gelisensieer moet word. 

Die grootste veranderinge as gevolg van die hervormings is op die gebied van godsdiensonderrig aangebring. Die liberalisering daarvan is duidelik en het bykans alle vorige beperkings verwyder, met die uitsondering van die monitering van die opvoedingsproses op afstand om die onderrig van godsdienstige onverdraagsaamheid, inter-etniese haat of ander onderwerpe met die propaganda van die VE-ideologie te voorkom. Dit is ten minste die rede waarom die Ministerie van Justisie dit regverdig om die vereiste vir die verkryging van lisensies as 'n beheermiddel te behou. Die prosedure vir die verkryging van 'n lisensie vir godsdiensonderrig word bepaal in die Resolusie van die Kabinet van Ministers "Na goedkeuring van die regulasie vir die lisensiëring van die aktiwiteite van godsdiensonderriginstellings" (1 Maart 2004, nr. 99). Slegs regspersone mag om 'n lisensie aansoek doen. Standaard (eenvoudige) lisensies word uitgereik vir die reg om aktiwiteite op die gebied van godsdiensonderrig uit te voer. Die lisensie vir die reg om aktiwiteite op die gebied van godsdiensonderrig uit te voer, word uitgereik sonder enige beperking van die duur daarvan (Aanhaling uit bogenoemde wet: "Dit is nie toegelaat om minderjariges godsdienstige opvoeding teen hul wil te onderrig nie, teen die wil van hul ouers of persone in die plek van parentis (voogde), sowel as om propaganda van oorlog, geweld in die opvoedingsproses in te sluit ... ").

Die bekendstelling van godsdiensonderrig in skole word tans aktief bespreek. Volgens kommentaar op verskillende internetplatforms is die meerderheid van die samelewing egter teen hierdie inisiatief, afkomstig van Moslem -imams en teoloë.

Terselfdertyd is die afgelope paar jaar baie geregistreerde (gelisensieerde) opleidingskursusse heraktiveer of begin. Tieners kan hierdie kursusse veilig buite skoolure bywoon om tale te leer, die basiese beginsels van godsdiens, ens. 

Die liberalisering, versterking en uitbreiding van godsdiensonderrig word gereeld gereguleer deur administratiewe instrumente. Ongeveer 'n jaar gelede is die besluit van die president van die Republiek van Oesbekistan byvoorbeeld 'n jaar gelede aanvaar. (16 April 2018, № 5416). Die dekreet is hoofsaaklik ideologies-propaganda-aard, wat daarop gemik is om verdraagsaamheid en die gebruik van die positiewe aspekte van godsdienste as opvoedkundige komponent aan te moedig en as 'n instrument om die ideologie van VE teen te werk. Terselfdertyd het dit 'n aantal spesiale kursusse gelegitimeer vir diegene wat die Heilige Boeke in hul godsdienste wil bestudeer, insluitend tieners met die toestemming van hul ouers of voogde.

2. Die kwessie van besoeke aan tempels deur tieners. Hierdie probleem was veral pynlik 'n paar jaar gelede, toe tieners se bywoning van moskees sekere beperkings gehad het, onder meer deur die Spiritual Board of Moslims van die Republiek van Oesbekistan. Terloops, beide in die onlangse (voor-hervorming) verlede en nou, verbied die Oesbekiese wetgewing nie minderjariges om moskees te besoek nie. Hierdie verbod is gebruik as 'n administratiewe instrument om konserwatiewe vorme van post-Sowjet-Islamisering te beperk.

As gevolg hiervan is tieners in moskees nie meer ongewoon nie, hoewel hulle meestal godsdienstige gesinne verteenwoordig. Minderjariges neem vryelik deel aan feestelike gebede (Ramadan en Kurban Khayit), vergesel van hul ouers of naasbestaandes. In ander gelowe het hierdie probleem (besoeke van adolessente aan tempels) nog nooit voorgekom nie.

Volgens die mening van sekere skole se onderwysers, veroorsaak die bywoning van moskee deur adolessente 'n aantal kognitiewe, kommunikatiewe, sielkundige en sosiale probleme. Dit veroorsaak byvoorbeeld plaaslike konflikte met klasmaats met onderlinge beledigings. Die rede vir konflikte wat onder sulke kinders ontstaan, is dat die vorm van hul identiteit nie net met die mentaliteit van die res van die studente te doen kry nie, maar ook met die temas van die kurrikulums van sekulêre onderwysinstellings. Godsdienstige leerlinge weier dikwels om sekere klasse (chemie, biologie, fisika) by te woon. Die onderwysers wat aan die opname deelgeneem het, sien die belangrikste sosiale probleem in die verlies van die basiese beginsels van rasionele denke van leerlinge uit godsdienstige gesinne.

Terselfdertyd het hierdie kwessie ook 'n aantal bepalings in wetgewing in die gesig gestaar, soms irrelevant vir godsdiens. Die wetgewing maak byvoorbeeld voorsiening vir die verpligting van ouers (soos in die meeste lande ter wêreld) om die bywoning van hul kinders by opvoedkundige instellings te verseker. Die lesrooster val egter saam met middag- en Vrydaggebede. Leerlinge uit godsdienstige gesinne verlaat die klasse sonder om iets te verduidelik, en pogings om addisionele klasse vir hulle te reël, het ook misluk, aangesien hierdie leerlinge nie ekstra klasse bywoon nie. In sulke gevalle was onderwysers, amptenare vir openbare onderwys en staatsinstansies wat die implementering van wette oor die regte van die kind moniteer, op 'n dooie punt en het hulle daarop aangedring dat staatsliggame wette aanvaar wat leerlinge belet om moskees by te woon. Hierdie kwessie is egter ook onderwerp aan eksterne kritiek as teken van die onderdrukking van godsdiensvryhede.

Ten minste maak hierdie soort voorbeeld dit ook nodig om uiters versigtig te wees vir verskillende manifestasies van godsdienstigheid, tot nadeel van bestaande wette. Weer eens is dit nodig om die uiterste kompleksiteit van die hele reeks kwessies wat verband hou met die werklike implementering van godsdiensvryhede in Oezbekistan in ag te neem. 

D. Godsdienstige literatuur en voorwerpe van godsdiensgebruik (toelaatbaarheid van kundigheid).

'N Ander kwesbare kwessie van die republiek se wetgewing, wat dikwels deur buitelandse vennote van die RU gekritiseer word, is die verpligte kundigheid van ingevoerde en verspreide godsdienstige literatuur, asook die beheer oor hierdie tipe publikasies op die grondgebied van die land.  

Volgens internasionale aanbevelings behoort godsdienstige gemeenskappe die reg te hê om, in gepaste mate, die nodige items en materiaal te produseer, te koop en te gebruik wat verband hou met die rituele of gebruike van 'n bepaalde godsdiens of geloof.[6]

Onder Oesbekiese wet word hierdie gebiede egter ook streng deur die staat gereguleer en beheer. Die wet magtig die sentrale beheerliggame van godsdienstige organisasies om godsdienstige items, godsdienstige literatuur en ander inligtingsmateriaal met godsdienstige inhoud te vervaardig, uit te voer, in te voer en te versprei volgens die prosedure wat deur die wet bepaal is (sien hieronder vir voorwaardes en verwysings). Godsdienstige literatuur wat in die buiteland gepubliseer word, word in Oesbekistan afgelewer en verkoop nadat die inhoud daarvan ondersoek is volgens die prosedure wat deur die wet bepaal is. Die beheerliggame van godsdienstige organisasies het die uitsluitlike reg om godsdienstige literatuur te produseer en te versprei, onderhewig aan die toepaslike lisensie. "Onwettige produksie, berging, invoer van godsdienstige literatuur en gedrukte materiaal in Oesbekistan vir die verspreiding of verspreiding van godsdienstige inligting", sonder 'n deskundige ondersoek van die inhoud, behels egter administratiewe aanspreeklikheid (artikel 184-2 van die administratiewe kode en artikel 244-3 van die Strafwetboek).

Selfs op 'n kort kennismaking met die artikels van bogenoemde wet, word dit duidelik dat dit slegs op literatuur of digitale mediaprodukte van uitsluitlik ekstremistiese inhoud gemik is. Daar word byvoorbeeld bepaal dat die vervaardiging, berging en verspreiding van gedrukte publikasies, film, foto, klank, video en ander materiaal wat idees van godsdienstige ekstremisme, separatisme en fundamentalisme bevat, strafbaar is onder die wet. Die administratiewe kode sê byvoorbeeld dat "produksie, berging vir verspreiding of verspreiding van materiaal wat nasionale, rasse-, etniese of godsdienstige vyandskap bevorder" (art. 184-3); en die Strafwet sê: "produksie, berging vir verspreiding of verspreiding van materiaal wat nasionale, rasse-, etniese of godsdienstige vyandskap versprei" (art. 156), "produksie of berging vir verspreiding van materiaal wat idees bevat van godsdienstige ekstremisme, separatisme en fundamentalisme , ens. "(artikel 244-1).

In ooreenstemming met paragraaf 3 van die verordening oor die prosedure vir die vervaardiging, invoer en verspreiding van materiaal van godsdienstige inhoud in Oesbekistan, goedgekeur deur die Kabinet van Ministers se besluit (nr. 10 van 20 Januarie 2014), die produksie, invoer en verspreiding van materiaal godsdienstige inhoud in Oesbekistan word slegs toegelaat na 'n hersiening van 'n deskundige van openbare godsdiens.

Die enigste staatsliggaam wat verantwoordelik is vir die uitvoering van die godsdienstige ondersoek, is die SCRA. In ooreenstemming met paragraaf 12 van die Regulasies oor die SCRA, goedgekeur deur die kabinet van ministers van die Republiek van Oesbekistan (23 November 2019 № 946), ondersoek die komitee godsdiensprodukte wat in die land gepubliseer is of uit die buiteland ingevoer is (gedruk en elektroniese publikasies, klank- en videomediums, CD, DVD en ander soorte geheue -berging) en koördineer hierdie aktiwiteit.

Die regime van gedwonge ondersoek van godsdienstige literatuur roep verskeie probleme op. Eerstens word godsdienstige kundigheid uitgevoer deur een departement van kundigheid onder die SCRA (Tasjkent). Daar is geen takke in ander streke nie. Die departement hanteer nie materiaal in die hele land nie, wat baie probleme in die vervaardiging van godsdienstige literatuur veroorsaak. Tweedens word die amptelike resultate van die kundigheid deur SCRA dikwels gebruik as die basis vir die aanvang van administratiewe of kriminele sake. As die departement van kundigheid egter oorlaai word, neem hul besluit oor beslag gelê op materiaal (bv. By die doeane) lank. Ten derde werk die departement van kundigheid sonder duidelike en spesifieke regsdefinisies om die inhoud van literatuur wat in beslag geneem is, as 'ekstremisties' akkuraat te klassifiseer. Dit laat ruimte vir gebreke in die werk en maak dit moeilik om billike vonnisse in die howe te neem. Terloops, die Tashkent Board of Judges meen dat sy eie onafhanklike deskundiges in sy kantore (verbonde aan die stad en die kantore) 'n goeie oplossing kan wees en dit in staat sal stel om vinnig en duidelik die skuldgevoel te bepaal van diegene wat aanspreeklik gehou word. . 

E. Die kwessie van liberalisering van wette om godsdienstig gemotiveerde ekstremisme en terrorisme, administratiewe en strafregtelike aanspreeklikheid vir misdade op die gebied van VE teen te werk.

Die Wet op vryheid van gewete en godsdiensorganisasies (1998) bevat positiewe aspekte sowel as aspekte wat hersiening vereis. Die wet bepaal dat die staat verplig is om kwessies van wedersydse verdraagsaamheid en respek te reguleer tussen burgers wat verskillende godsdienste bely en nie bely nie, nie godsdienstige en ander fanatisme en ekstremisme moet toelaat nie, en die aanhitsing van vyandigheid tussen verskillende gelowe moet verhoed (artikels 153, 156 , ens.). Die staat ken godsdienstige organisasies nie die uitvoering van staatsfunksies toe nie en moet die outonomie van godsdienstige organisasies in rituele aangeleenthede of godsdienstige praktyk respekteer.

Burgers het die reg om alternatiewe militêre diens te verrig op grond van hul godsdienstige oortuigings, as hulle lid is van geregistreerde godsdiensorganisasies wie se geloofsbelydenis nie die gebruik van wapens en diens in die weermag toelaat nie (artikel 37). Byvoorbeeld, op die oomblik geniet burgers van die Republiek van Oesbekistan, wat lid is van die volgende godsdienstige organisasies, die reg om alternatiewe diens te ondergaan: "Vereniging van Evangelies-Christelike Baptistekerke" "Jehovah se Getuies", "Sewendedag Adventistekerk van Christus "," Raad van Kerke van Evangeliese Christelike Baptiste ", ens.

In verband met die aanneming van 'n resolusie van die kabinet van ministers "Na goedkeuring van die regulasie oor die registrasie, herregistrasie en beëindiging van aktiwiteite van godsdienstige organisasies in die Republiek van Oesbekistan" (gedateer 31 Mei 2018, nr. 409) , is die prosedure vir die registrasie van godsdienstige organisasies en hul aktiwiteite aansienlik verbeter en vereenvoudig. In die besonder:

 • die registrasiegeld vir die sentrale beheerliggaam van 'n godsdienstige organisasie en godsdienstige opvoedkundige instelling word verlaag van 100 minimumloon (MW). ($ 2,400 20) per 480 MW. ($ 5) (50 keer), registrasie van 'n ander godsdienstige organisasie verminder van 1,190 MW. ($ 10) per 240 minimum lone. ($ XNUMX);
 •  die aantal dokumente wat nodig is vir die registrasie van 'n godsdienstige organisasie, is verminder (voortaan die indiening van dokumente soos 'n verklaringshandeling oor die geldbron, 'n afskrif van die registrasiesertifikaat met die khokimiyat van die naam van 'n godsdienstige organisasie word nie vereis nie);
 • die godsdiensorganisasies wat by die regeringsowerhede geregistreer is, moet jaarliks ​​'n verslag by die justisie -owerheid indien, vergeleke met kwartaalliks vroeër;
 • die prosedure vir die uitreiking van duplikate van samestellende dokumente in geval van verlies of skade aan die sertifikaat van staatsregistrasie of samestellende dokumente word gereguleer.

Die bevoegdheid van die registrerende gesag om 'n besluit te neem oor die likwidasie van 'n godsdienstige organisasie in geval van oortreding van die wetlike vereistes of die handves van die godsdienstige organisasie self, is ook aan die geregtelike owerhede oorgedra.

Terselfdertyd het die parlement van Oesbekistan op 4 Mei 2018 'n 'padkaart' aangeneem om gewetens- en godsdiensvryheid te verseker, wetgewing oor godsdiensvryheid te hersien en die registrasie van godsdiensorganisasies te vereenvoudig, in ooreenstemming met die genoemde besluit van die kabinet van ministers nr. 409.

Die Wet op Vryheid van Gewete en Godsdiensorganisasies het ook 'n paar gebreke. Die hoofrede vir die teenstrydighede wat ontstaan, is dat die wet die regulatoriese status van die staat bepaal en beperkings voorskryf, in plaas van om werklik godsdiensvryhede te verseker. Boonop bepaal die Wet op vryheid van gewete en godsdiensorganisasies (artikel 5) en die Grondwet dat godsdiens los van die staat is en die staat nie inmeng met die aktiwiteite van godsdienstige organisasies as dit nie die wet weerspreek nie. Staatsliggame (hoofsaaklik die KPDR) beheer egter steeds die aktiwiteite van godsdienstige organisasies, maar meng in by hul aktiwiteite vanaf die oomblik dat hul aktiwiteite in stryd is met die nasionale wetgewing.

Onder godsdiensgeleerdes en menseregte -aktiviste ontstaan ​​dikwels die vraag waarom godsdiensbedrywighede wettig of onwettig moet wees. Dit is immers 'n fundamentele en onvervreembare reg van elke persoon. Om hierdie rede word die bespreking (wat nog nie geëindig het nie) van die konsepwysigings aan hierdie wet tans aktief onder juriste en die publiek bespreek. Na verwagting sal die nuwe uitgawe die genoemde nadele uitskakel.

F. Humanisering in plaas van viktimisering (vrylating van "gewetensgevangenes", vernietiging van "swart lyste", repatriasie uit die konfliksones, "Mehr" -programme).

Die belangrikste uitkomste van die hervormings in die liberalisering van die godsdiensbeleid, wat positief in die land en deur internasionale waarnemers beskou word, is soos volg:

Eerstens, uitskakeling van die sogenaamde "Lys van onbetroubare", opgestel deur die MIA. Dit sluit die persone in wat opgemerk is in verband met radikale groepe, of wat onlangs amnesteer is. Die meganisme om die lys op te stel, was onduidelik, wat ruimte gebied het vir moontlike misbruik.

Tweedens, die afgelope drie jaar is meer as 3,500 XNUMX burgers geamnesteer en uit aanhoudinggeriewe vrygelaat. Die praktyk van vrylating duur voort en word gewoonlik vasgestel dat dit saamval met vakansiedae. Die praktyk om kunsmatig terme by aanhoudingsgeriewe te voeg, is gestaak.

Derdens burgers van Oesbekistan wat hulself mislei het deur terroriste, ekstremistiese of ander verbode organisasies en groepe, is vrygestel van strafregtelike aanspreeklikheid[7]. In September 2018 is 'n prosedure goedgekeur om sulke persone vry te stel van strafregtelike aanspreeklikheid (die relevante vorms word voorgelê aan 'n spesiaal ingestelde interdepartementele kommissie wat gerig is aan die Aanklaer-generaal deur Oezbeeks diplomatieke missies in die buiteland). In hierdie raamwerk is die programme vir repatriasie van vroue en kinders uit die konflikgebiede in die Midde-Ooste georganiseer: «Mehr-1» (30 Mei 2019) het 156 individue gerepatrieer (48 vroue, 1 man, 107 kinders. Van hulle was 9 wees) ; «Mehr-2» (10 Oktober 2019) het 64 weeskinders en tieners gerepatrieer (39 seuns en 25 meisies, waarvan 14 kinders jonger as 3 jaar).

Terselfdertyd het die staat die verantwoordelikheid geneem om hulp te verleen (insluitend finansieel) aan die geamnesteerde en gerepatrieerde burgers. Spesiale kommissies is in die streke en stede van die land ingestel onder die plaaslike uitvoerende owerhede en wetstoepassers, godsdienstige en vrywillige organisasies. Die doel is om samewerking tussen openbare en vrywillige organisasies aan te moedig om sosiale en ekonomiese herintegrasie van hierdie burgers te bevorder[8].

Die herintegrasie van vroue wat gerepatrieer is, het 'n aantal regskonflikte ondervind. Eerstens was dit formeel wetsoortreders (onwettige immigrasie uit die land, onwettige grensoorgang, hulp aan terroriste -organisasies, ens.). Tweedens het hulle almal hul paspoorte verloor of vernietig, was hulle haweloos, het hulle geen beroep gehad nie en het hulle nie lewensonderhoud nie, ens. Om werk, lenings, ens. Te kry, het hulle dokumente nodig gehad. Prokureurs was in 'n moeilike situasie, aangesien daar bykans geen presedent was nie. Deur presidensiële besluit is hierdie probleme oorkom. Alle volwasse vroue het 'n geregtelike ondersoek ondergaan en is uiteindelik begenadig en geamnesteer volgens die presidensiële besluit ("oor die goedkeuring van die verordening oor die proses om kwytskelding te verleen"). Die dokumente van die repatriate is ook herstel, die regte op krediet, geldelike hulp, ens.

Dit blyk dat hierdie belangrike ervaring in die wetgewing gekonsolideer moet word, aangesien die positiewe oplossing van die genoemde probleme bloot met administratiewe hulpbronne en gereedskap gevind is.

Gevolgtrekking. Daar is dus 'n aantal probleme in die wetgewing en die werklike implementering van godsdiensvryhede. Dit hou nie net verband met die bewoording van die wetgewing nie, maar ook met die bestaan ​​van 'n ernstige 'las van die verlede', wat beteken dat gevestigde wette hersien moet word in die gees van die tyd en die internasionale verpligtinge van Oesbekistan.

Die voortdurende kompleksiteit van die godsdienstige situasie en beide, latente en oop konflikte van godsdienstige norme (hoofsaaklik Moslem) enersyds, en die bestaande wetgewing aan die ander kant, beïnvloed die aard van die implementering van godsdiensvryhede in Oesbekistan. Hierby kom die gevare van radikalisering (hoofsaaklik van jongmense), uitdagings op die gebied van kuberveiligheid (oop en massale werwing vir radikale groepe deur middel van kubernetwerke), gebrek aan ervaring in die bou van kommunikasiestrategieë in die kuberruim, en die gebruik van 'sagte krag' om die godsdienstige situasie te stabiliseer, ens.

Tans is daar geen eenvormige begrip van die essensie van ekstremisme en ekstremistiese misdade nie. Gebrek aan duidelike definisies en differensiasie van ekstremistiese misdade veroorsaak probleme in die wetstoepassing. Dit is nie net belangrik om die onwettigheid van sekere ekstremistiese dade en die straf daarvan te bepaal nie, maar ook om 'n duidelike konseptuele apparaat, hiërargie van beginsels en onderwerpe van teenwerking teen hierdie verskynsel te vorm. Tot dusver bepaal die regspraktyk geen presiese onderskeid tussen die konsepte van terrorisme, godsdienstige ekstremisme, separatisme, fundamentalisme, ensovoorts nie, wat wel die regte benadering tot wetstoepassingsagentskappe bied in hul werk oor die voorkoming en onderdrukking van sulke aktiwiteite. Dit laat ook nie toe om behoorlik te identifiseer of 'n maatskaplik gevaarlike daad plaasgevind het of nie, in watter mate die oortreder skuldig is, en ander omstandighede wat belangrik is vir die korrekte oplossing van die saak.

Die samestelling en kwaliteit van die Moslem -gemeenskap in Oesbekistan is baie uiteenlopend. Gelowiges (hoofsaaklik Moslems) het hul eie - meestal onderling uitsluitende - opvattings oor godsdiensvryhede, kleredragkodes, norme en reëls van verhoudings tussen die staat en godsdiens en ander kwessies. Die Moslem -gemeenskap in Oesbekistan word gekenmerk deur intense interne besprekings (soms tot konflikte) oor al die kwessies wat in die artikel genoem word. Die regulering van komplekse verhoudings binne die Moslem -gemeenskap val dus ook op die skouers van wetstoepassingsagentskappe, die owerhede en die samelewing self. Dit alles bemoeilik die situasie en maak 'n mens uiters versigtig by die keuse van strategieë vir godsdiensbeleid en wetlike regulering van godsdiensvryheid, asook om die norme van wetgewing ernstig met die samelewing te bespreek.

Al hierdie omstandighede vereis 'n baie weldeurdagte benadering tot die inleiding en implementering van regsnorme wanneer dit kom by godsdienstige gemeenskappe, waarvan sommige nie altyd 'n positiewe siening van die oorheersing van die reg het nie. Daarom moet nie net wetstoepassers en regulerende liggame nie, maar ook die gelowiges self, ten minste die mees aktiewe deel daarvan, hul eie reis ondergaan na erkenning van wette as die enigste instrument vir die regulering van verhouding tussen godsdiens en staat.

Ongelukkig neem eksterne evaluerings nie hierdie kompleksiteite in ag nie en bied dit 'n eensydige en uiters beperkte siening van die probleme of maak hulle staat op verouderde data. Hierdie toestande, wat verband hou met die ernstige verspreiding van menings binne die samelewing en onder regsgeleerdes met betrekking tot die 'Wet op vryheid van gewete en godsdiensorganisasies' wat in 2018 hersien is, vertraag die nodige konsensus tussen die openbare en regsgeleerdes. Dit het gelei tot 'n vertraging in die aanneming van hierdie dokument. Boonop dui internasionale ervaring aan dat sulke dokumente nie net gerig moet wees op die verklarings oor godsdiensvryheid in ander lande nie, maar ook op die eienaardighede van hul eie binnelandse situasie. Die aanvaarding van so 'n instrument sonder om die nodige openbare en juridiese konsensus te bereik, sonder om rekening te hou met die eie kulturele en historiese tradisies, sowel as internasionale ervaring, kan tot onvoorspelbare gevolge lei.

Hervormings verander ou, rigiede godsdienstige situasiebeheerpatrone en aktiwiteite van godsdienstige organisasies. Hervormings het ook die omvang van wetgewende inisiatiewe en wetstoepassing geraak. Die versagting van beperkings en liberalisering op hierdie gebiede is duidelik.

Terselfdertyd bly 'n aantal regsprobleme wat die liberalisering van godsdiensvryhede belemmer, nog steeds bestaan. Hierdie probleme is oplosbaar en kan nie geregverdig word deur verwysings na 'n moeilike situasie nie. In die besonder gebruik die bestaande wette 'n paar terme (bv. "Fundamentalisme") wat nie geformuleer is as regsbegrippe wat 'n duidelike definisie van hul sosiale gevaar bevat of as 'n vorm van inbreuk op die konstitusionele orde nie. Ander terme ("ekstremisme", "radikalisme") het hul definisies sedert die tydperk voor die hervorming nie wesenlik verander nie, en ook nie gedifferensieer nie (bv. As gewelddadige en nie-gewelddadige vorme, in die geval van ekstremisme). Dit lei daartoe dat regters by vonnisoplegging/uitspraak nie die moontlikheid het om die straf volgens die erns van die handeling te onderskei nie. 

Die positiewe impak van die hervormings moet ook beoordeel word deur die feit dat regeringsinstansies begin besef dat probleme op godsdienstige gebied nie slegs opgelos kan word deur slegs eenmalige administratiewe en regshandelinge nie (byvoorbeeld in die vorm van presidensiële besluite en besluite). Daarbenewens probeer Oesbekistan om verskeie redes reageer op eksterne kritiek rakende die implementering van godsdiensvryhede, wat verband hou met die verpligting om ondertekende internasionale verdrae en verklarings uit te voer, die beleggingsklimaat te verbeter, stabiliteit te verhoog as 'n borg vir toerisme -ontwikkeling , ens.


[1] http://uza.uz/ru/society/uzbekistan-na-novom-etape-svobody-religii-i-ubezhdeniy-06-08-2018

[2]  А А А https://internetpolicy.kg/2019/06/29/analiz-zakonodatelstva-stran-ca-i-pravoprimenitelnoj-praktiki-po-protivodejstviju-nje-onlajn/

[3] Oтчет Aгентства «USAID»: «Насильственный экстремизм в Центральной Азии, 2018: обзор террористических групп, законодательства стран ЦА и правоприменительной практики по противодействию насильственному экстремизму онлайн. С. 7, 11-12 // Netwerk vir die voorkoming van geweld, Deradikalisering, Intervensie, Voorkoming, verkry op 20 Desember 2018, http://violence-prevention-network.de/wp-content/uploads/2018/07/Violence-Prevention-NetworkDeradicalisation_Intervention_ Voorkoming.pdf // (https://internews.kg/wp-content/uploads/2019/07/Violent-extremism-online_public_rus.pdf).

[4] John Heathershaw en David W. Montgomery. Die mite van post-Sowjet-Moslemradikalisering in die Sentraal-Asiatiese republieke. In: Rusland en Eurasië -program. November, 2014. https://www.chathamhouse.org/sites/default/files/field/field_document/2014-11 14%20Myth%20summary%20v2b.pdf

[5] USCIRF gradeer Oesbekistan op na 'n spesiale kyklys: https://www.tashkenttimes.uz/world/5232-uscirf-upgrades-uzbekistan-to-special-watch-list

[6] Генеральная Ассамблея ООН, Декларация on ликвидации всех форм нетерпимости and дискриминации on онии 6 (с). Вена 1989, п. 16.10; Генеральная Ассамблея ООН, Декларация of ликвидации всех форм нетерпимости and дискриминации on исини

[7] 23 Februarie 2021 состоялась научно-практическая конференция op die oomblik: «Опыт стран Центральной Азии en ЕС в сфере реабилитации en реинтеграции репатриантов». Онлайн-диалог был организован Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан (ИСМИ) совместно с представительством германского фонда им. Конрада Аденауэра в Центральной Азии. https://www.uzdaily.uz/ru/post/59301

[8] См. Доклад Ф.Рамазанова «Политические en правовые аспекты реинтеграции вернувшихся граждан: обзор национального опыта» (www.uza.uz/ www. podrobno.uz). https://podrobno.uz/cat/obchestvo/oni-boyalis-chto-v-uzbekistane-ikh-posadyat-v-tyurmu-na-20-let-ekspert-o-vozvrashchenii-uzbekistanok/

Deel hierdie artikel:

Oesbekistan

Ontwikkeling van openbare diensleweringstelsel in die Republiek van Oesbekistan

gepubliseer

on

Die nasieal aksiestrategie oor vyf prioriteitsontwikkelingsareas 2017-2021 en die konsep van administratiewe hervorming in die Republiek van Oesbekistan, wat in 2017 aangeneem is, het bygedra tot die versnelde oorgang van die nasionale stelsel van openbare dienslewering na 'n kwalitatief nuwe vlak, skryf Muhammad Babadjanov, Sentrum vir Ekonomiese Navorsing en Hervormings.

Die ontwikkeling van die openbare diensleweringstelsel kan voorwaardelik in twee fases verdeel word, waar die eerste fase die tydperk van 1991 tot 2017 insluit, en die tweede fase begin vanaf 2017 en voortduur tot vandag.

In die eerste stadium het die vlak van openbare dienslewering in die meeste gevalle nie aan die verwagtinge en vereistes van burgers en entrepreneurs voldoen nie, dit is gekenmerk deur 'n hoë vlak van papierburokrasie en het nie bygedra tot 'n toename in vertroue in die openbare administrasiestelsel nie. .

In die tweede fase van die ontwikkeling van openbare diensleweringstelsel, danksy die hervormings wat geïmplementeer word, was daar kolossale veranderinge, die hele stelsel van openbare dienslewering is verbeter en geoptimaliseer, elektroniese interagentskapsamewerking is duidelik gevestig, en buitensporige burokrasie en papierwerk is uitgeskakel. Met ander woorde, in die 2de stadium het openbare diensleweringstelsel meer klantgerig geraak.
In 2017 is die Openbare Dienste-agentskap onder die Ministerie van Justisie van die Republiek van Oesbekistan gestig (met 205 staatsdienssentrums en 115 takke in afgeleë gebiede). Tot op daardie tydstip het so 'n praktyk nie in Oesbekistan bestaan ​​nie.

advertensie

Sedert sy stigting het die Openbare Dienste-agentskap begin om 'n verenigde regeringsbeleid te implementeer oor openbare dienslewering aan burgers en regsentiteite, die uitskakeling van oortollige administratiewe prosedures en die ontwikkeling van interministeriële elektroniese interaksie.

Daar moet kennis geneem word dat die tipe openbare dienste wat op die "eenstop-winkel"-beginsel verskaf word, dramaties toeneem. Byvoorbeeld, as in die tydperk van 1991 tot 2016 16 tipes openbare dienste slegs vir sake-entiteite verskaf is, vanaf 2017 tot 2020 het openbare dienslewering aan beide sake-entiteite en burgers begin, en hul getal het tot 157 tipes bereik, dws die tipes openbare dienste wat op die "eenstop-winkel"-beginsel verskaf word, is met 10 keer verhoog.

In vergelyking met die tydperk van 1991 tot 2016, was altesaam 167 dokumente benodig vir die verkryging van openbare dienste, terwyl hul getal in die tydperk van 2017 tot 2020 met die helfte afgeneem het en 79 bereik het.

Die lengte van lewering van openbare dienste is een van die belangrike faktore wat die tevredenheid van gebruikers met openbare dienste beïnvloed. In die tydperk van 2017 tot 2020, vergeleke met 1991-2016, is die lengte van leweringstyd van openbare dienste met 45% verminder.

Daarmee saam word tans toegang tot 279 tipes elektroniese openbare dienste verskaf deur die Enkelportaal van interaktiewe openbare dienste (waarvan 70 in outomatiese modus en 209 in semi-outomatiese modus verskaf word). In die eerste helfte van 2021 is meer as 2,3 miljoen openbare dienste gelewer deur die Enkelportaal van interaktiewe openbare dienste, wat meer as 18 miljard aan gebruikers bespaar het.

advertensie

Terselfdertyd het die konstante toename in getal van die bevolking en sake-entiteite wat by staatsdepartemente aansoek gedoen het om openbare dienste te bekom, die instelling vereis van 'n doeltreffende stelsel vir die monitering en beoordeling van die gehalte van openbare dienste, insluitend deur afstandmonitering in reële tyd en openbare meningspeilings.

In hierdie verband, volgens die Orde van die Administrasie van die President van die Republiek van Oesbekistan, is die versneller van sosio-ekonomiese hervormings onder die administrasie van die president van die Republiek van Oesbekistan getaak om 'n stelsel te skep om die vlak van tevredenheid te meet van gebruikers met 'n openbare diensleweringstelsel.

So, die Accelerator het 'n werkgroep van kundiges van ministeries en departemente gevorm en die ervaring van die buiteland bestudeer - Kanada, Rusland, Kasakstan en die Verenigde Arabiese Emirate.

Op grond van die bestudeerde buitelandse ervaring, het Accelerator 'n interaktiewe portaal ontwikkel en bekendgestel om die kwaliteit van die verskaffing van openbare dienste aan burgers van die Republiek van Oesbekistan te assesseer. Deur hierdie portaal kan burgers die kwaliteit van gelewerde openbare dienste assesseer - https://baho.gov.uz/uz.

Die burger kan die kwaliteit van openbare dienslewering (op 'n skaal van een tot vyf) deur hierdie portaal assesseer deur 'n spesiale QR-kode wat op die grondgebied van die geassesseerde organisasie geïnstalleer is, op grond van die volgende 5 kriteria:

 • Die sperdatums nakom;
 • die bevoegdheid van werknemers;
 • nakoming van die etiketreëls;
 • geregtigheid;
 • die aanwesigheid van die nodige voorwaardes vir die appèl.
  Elke gradering wat deur burgers aan die openbare dienste verskaf word, beïnvloed die algehele gradering van die regeringsorganisasie. Hoe meer evaluerings 'n regeringsorganisasie ophoop, hoe meer objektief sal sy evaluering wees.
  Gebruikers se assesserings word outomaties op die platform weerspieël. Enigeen kan die gradering van 'n spesifieke regeringsorganisasie volg.
  Die afgradering van gradering is 'n negatiewe sein vir die werknemers en bestuur van die geassesseerde regeringsorganisasie. Regeringsagentskappe wat 'n afgradering het, moet toepaslike regstellende stappe neem.
  Tot op hede is 223 instellings in 'n toetsmodus in Tasjkent aan die portaal gekoppel. Die burger kan veral hul terugvoer oor die kwaliteit van staatsdiens gee by:
 • 44 kantore van die Ministerie van Binnelandse Sake van die Republiek van Oesbekistan (sentrums vir die vervanging van paspoorte met ID-kaarte, die uitreiking van uitgangspaspoorte, die verkryging van 'n bestuurslisensie, verpligte tegniese inspeksie van voertuie, die verkryging van staatsnommers van voertuie);
 • 167 gesondheidsorginstellings (wetenskaplike en praktiese mediese sentrums van die republikeinse vlak, gesinspoliklinieke en hospitale) en ;
 • 12 takke van RDK "Hududiy elektr tarmoqlari" (energieverkope maatskappy).
  Op 19 Oktober was die totale aantal graderings op die portaal 3910, waarvan 3205 positief was, 705 negatief en die gemiddelde gradering 4.3 is.
  Tans word maatreëls getref om die portaal se aktiwiteite onder die bevolking en die publiek te populariseer, om die betrokkenheid van die bevolking in die proses van beoordeling van die kwaliteit van openbare dienslewering te verhoog, asook om die portaal se aktiwiteite uit te brei om alle ander ministeries te dek. en departemente regdeur die republiek.

  Ons glo dat hierdie platform 'n doeltreffende hulpmiddel sal word vir openbare monitering van die openbare diensleweringstelsel.

Deel hierdie artikel:

Lees verder

Oesbekistan

Oezbeekse erfenis: 'n Besoek aan Khiva

gepubliseer

on

Ek het die plesier gehad om een ​​van Oesbekistan se oudste, mees kosbare stede te besoek terwyl ek op my reise na die land was vir die 2021 presidensiële verkiesing, skryf Tori Macdonald.

Khiva is 'n betowerende stad in die weste van Oesbekistan, geleë in die streek Khorezm. Alhoewel dit klein en landelik is, is Khiva ryk aan kultuur en geskiedenis wat meer as 'n millennium terug strek.

Ek het my reis na Khiva se pure magie begin deur by 'n plaaslike stemlokaal te stop om te sien hoe die voorverkiesingsproses in hierdie deel van die land verloop het. (Kom meer te wete oor die 2021-verkiesing in my artikel hier.) Hierdie stemlokaal is opgedra aan die nagedagtenis van Xudaybergan Devonov, 'n Oesbeekse fotograaf en die eerste fotograaf in Sentraal-Asië wat tussen 1878-1940 geleef het. Hy het destyds baie bekende Oezbeekse akteurs, kunstenaars en bekendes gevang. Die teater in dié stemlokaal is onlangs in Devonov se geheue gebou in die klassieke, eeuwisseling-styl.

Ek het toe begin duik in die pragtige erfenis deur 'n paar van die ou paleisgeboue te verken met die hulp van my ongelooflik vriendelike en belese gidse, Shahnoza, my tolk en taalstudent, Murod 'n bestuurder by 'n plaaslike konstruksiebank en Sevara , 'n plaaslike joernalis.

advertensie

Khiva bestaan ​​uit twee dele: die binneste deel, of "Ichan Kala", en die buitenste deel, "Desha Kala". Ek het begin deur van die paleisgeboue in die buitenste deel van die stad te besoek.

Een van die paleise het 'n paar klein uitstallings oor Khivan-kultuur bevat, een gewy aan kuns en die ander, Devonov wat infografika en kopieë bevat het van ikoniese foto's wat hy geneem het, sowel as 'n paar oorspronklike artefakte soos die kamera wat hy gebruik het om sy eerste foto's.

Een van die geboue, Nurillaboy Palace, is tussen 1884-1912 gebou, wat die laaste twee konings van Khiva oorvleuel. Koning Feruz (Muhammad Rahimhon II) of "Feruzxon" in Oesbekies, het van 1845-1910 geleef. Hy was 'n letterkunde- en kunsspesialis, 'n musikant en 'n komponis. Hy was bekend daarvoor dat hy baie van sy gedigte oor liefde geskryf het. Hy is na sy dood deur sy seun, Isfandiyar Khan (Muhammad Rahim Khan II) toegetree, wat tot 1918 regeer het. Khan was ook 'n generaal-majoor in die Russiese Ryk. Ondanks die dra van verskeie hoede, is Khan nie as gepas vir die rol van koning beskou nie, anders as sy pa. Khan was verantwoordelik vir die bou van verskeie geboue in die suidooste van die middestad, insluitend die grootste minaret in Sentraal-Asië en die kleinste Madrasa ('n godsdienstige; opvoedkundige instelling). Hy het baie finansiële en materiële hulp vir konstruksie ontvang van 'n visier genaamd Islam Khodja. 1 miljoen Perse en 'n onbekende aantal Russe is beveel om die konstruksies te fasiliteer.

advertensie

Khan was die onderwerp van die eerste dokumentêr ooit in Oesbekistan, geskiet deur die fotograaf, Devanov.

Ek het toe die binneste deel van Khiva aangedurf vir 'n begeleide toer om die Royal Court, of "Ichan Kala" in Oezbeeks. Dit het my baie laat dink aan Samarkand, Oesbekistan se tweede stad wat bekend is vir sy hoë, turkoois koepelgeboue soos die Registan. Soos in Samarkand, is Khiva se binnekwartier versier met 'n sterk Persiese invloed wat deur die argitektuur sigbaar is. Die klassieke Islamitiese styl geboue, hoofsaaklik saamgestel uit patrone genaamd "Majolica" in 'n kleurskema van 'n verskeidenheid van blues hou nie terug in skoonheid en meesleurende ingewikkelde detail. Arabiese letters wat uittreksels uit die Koran bevat, kan op dele van die geboue gesien word, verweef tussen die verskillende patrone. Hierdie indrukwekkende geboue is beroemd aangehaal deur Amir Temur, die 14de-eeuse heerser van Samarkand en stigter van die Temurid Ryk, wat gesê het: "As iemand ons mag twyfel, laat hulle kyk na die geboue wat ons geskep het."

My vriendelike toergids wat Engels baie goed gepraat het, selfs met 'n sweempie Engelse aksent ten spyte daarvan dat ek nooit die land verlaat het nie, het my deur die middestad geneem en lig gewerp op die verhale en tragedies wat oor die geskiedenis daarvan plaasgevind het.

Een groot mausoleum in die middel is 'n stewige voorstelling van die tydlyn van die ou stad, aangesien een van sy opvallende kenmerke die verskil is in die dik kolomme waardeur dit saamgestel is. Sommige is ingewikkeld patroon en gedetailleerd terwyl ander meer minimaal. Eersgenoemde is gedurende die 11de eeu opgerig, terwyl die ander baie meer onlangs was, gedurende die 19de en 20ste eeue gedurende die tyd van Khan se bewind. 'n Interessante toevoeging tot die gebou is die twee gate wat in die mure weerskante van die platform uitgekap is waar die koning sy toesprake sou hou. Dit moes 'n eggo skep wanneer hy praat, sodat sy stem verder kon dra.

Die Ichan Kala beskik ook oor moskees en verdere "Madrasas" onder sy vele geboue. Soos jy jou kan voorstel, was dit 'n voorspoedige tyd in die geskiedenis en baie van Kiva se rykdom was te danke aan sy status as 'n handelsdepot op die Silk Road. Die belangrikste uitvoere was katoen, vakmanskap in die vorm van klip en hout, matte maak en borduurwerk. Die middestad het ook met 'n kragtige vesting gespog, en dit was (en is steeds) een van die beste voorbeelde van goed bewaarde Islamitiese argitektuur.

Maar soos die 20ste eeu verby is en sosiale norme in die omliggende wêreld begin verander het, het Young Khivans hervormings begin eis om saam met die tyd te beweeg. Baie van die opkomende geslag is geïnspireer deur wat met die Tsaristiese regime in Rusland gebeur het en soa verteenwoordigende liggaam genaamd die Majlis is in 1917 geskep wat tot vandag toe voortduur. Dit het beteken dat Khan se mag beperk geword het, maar omdat vordering stadig was met betrekking tot die ontwikkeling van hierdie veranderinge, het Khan daarin geslaag om die hervormings te kanselleer. Maar nie te lank nie...

Met sosiale veranderinge wat in Rusland voortduur, is Khan in 1920 deur die Rooi Leër omvergewerp en die Khorezm-dinastie het politieke belang verloor toe Sowjetisme in 1924 ten volle geïntegreer is.

Om oor Khiva te leer, was een van die mees aangrypende kulturele ervarings wat ek gehad het. Die argitektuur is natuurlik ikonies genoeg op sy eie, maar dit ontbloot die deurslaggewende historiese oomblikke langs die pad wat eeue van die stad se sosiale, godsdienstige en politieke kultuur heeltemal getransformeer het, wat vir 'n fassinerende storievertelling gesorg het. Dit is altyd 'n plesier om meer te wete te kom oor die wêreld se kulture, maar as ek nou nadink oor my tweede reis na Oesbekistan, is dit nogal merkwaardig dat baie in die wêreld vandag onbewus bly, of miskien sal 'n beter beskrywing nie bekend wees met die wonders van Sentraal-Asiatiese erfenis nie.

Ek hoop dat ek ná my reise na Oesbekistan kan help om sy verdienstelike erkenning te versprei saam met die land se eie onlangse prestasies. Dit sal interessant wees om die voortdurende ontwikkelings te sien terwyl Oesbekistan werk om te groei in teenwoordigheid in die moderne wêreld.

Deel hierdie artikel:

Lees verder

Oesbekistan

Oesbekistan Nasionale Verkiesing: Bou 'n blink toekoms

gepubliseer

on

Ek het die plesier gehad om Tasjkent vanjaar vir die tweede keer te besoek ná die Sentraal- en Suid-Asië-konnektiwiteitskonferensie in Julie. Hierdie keer het ek teruggekeer as 'n internasionale joernalis vir die Oesbekkies nasionale presidensiële verkiesings wat elke 5 jaar plaasvind, skryf Tori Macdonald.

Entoesiasme was duidelik en die reuk van optimisme was vars in die lug toe ek deur baie glimlaggende gesigte ontmoet is met my aankoms by die Sentrale Verkiesingskommissiesentrum net twee dae voor die hoofgeleentheid op Sondag 24th Oktober. Jaloliddin UsmanovI, wat eers aan die CEC se perssekretaris voorgestel is, is op tipiese Oezbeekse wyse in die perskonferensie-area (Media Hall) verwelkom; niks minder as warm en gasvry nie.

Usmanov het geopen deur my in te lig daar was aansienlik meer belangstelling vir hierdie verkiesing as enige vorige. Ons het aan die einde gekom van 'n 10-dae voorverkiesingsproses en statistieke het getoon dat mense gereed was en wag om hul stem uit te bring vir die volgende inkomende ampstermyn. Usmanov het gesê: "Ons het groot moeite gedoen om die verkiesings en die belangrikheid daarvan soveel as moontlik bekend te maak deur allerhande nuwe projekte, veral van digitale aard." Hy het voortgegaan om te deel dat 'n groot doelwit was om meer belangstelling onder die jonger generasies te skep oor die belangrikheid om by te dra tot die toekoms van hul land. Interessant genoeg was baie van die vrywilligers wat gehelp het om die stemlokale te bedryf van die opkomende generasie, gewoonlik jonger as 28 jaar.

Op hierdie stadium het 'n jong vrywilliger met blink oë by ons aangesluit wat die verduideliking voortgesit het en gesê het: "Ons het verskeie veldtogte aanlyn deur sosiale media-platforms geloods en jeugddeelname aangemoedig deur gewilde hutsmerke soos #ImGoingToVote en #ImAnElectioner. Verder algemene sosiale media-inhoud, infografika, TV-advertensies en webwerf-opdaterings.” Die organiseerders het ook verskeie insiggewende lesings oor die verkiesings uitgevoer, om te verseker dat jeugdiges so ingelig is oor die politieke verskille en insigte as moontlik. Hierdie lesings is deur politieke kenners, jeugparlementariërs sowel as ander verwante organisasies gehou. As 'n land met 'n gemiddelde ouderdom van slegs 27.8 jaar, moes daar ongetwyfeld groot aandag aan hul betrokkenheid gegee word. Aansporings is verskaf soos kompetisies om boeke en ander materiaal vir hul aanlyn en vanlyn bydrae te wen.

advertensie

Ek is meegedeel dat die silwer randjie van die COVID-19-pandemie was dat mense meer oplettend en reageer op die digitale publisiteit as gevolg van soveel tyd by die huis. Inhoud was duidelik deur duidelik te verduidelik hoe burgers hul stemme kan uitbring en verseker dat ondanks die onlangse beperkte lewenswyse, die verkiesings steeds sou voortgaan, en stem kan normaalweg plaasvind.

Nog 'n groot doelwit was om dit so duidelik as moontlik te maak waar al die beskikbare stemlokale geleë is sodat burgers maklik sonder verwarring hul pad na hul plaaslike punt kon maak. 'n Mobiele toepassing is geskep met 'n interaktiewe kaart sodat burgers met behulp van 'n slimfoon kan rondtik en inzoem op hul munisipaliteit. Stem was ook aanlyn moontlik vir diegene wat om watter rede ook al nie fisies die stemlokale kon bywoon nie.

Daar is ook 'n groot poging aangewend om internasionale bewustheid oor hierdie verkiesings te verhoog deur die daarstelling van 17 massamedia-memorandums. Dit was veral effektief in die handhawing van bewustheid en bywoning van die talle Oesbekiese burgers wat buite die land woon.

advertensie

Die vier mededingende partye, met 'n nuut geakkrediteerde vyfde party, het bestaan ​​uit die XDP (People's Democratic Party), die Adolat SDP (Sosiale Demokrate), die Milly Tiklanish ("National Revival" demokratiese party), die nuut-toegetreden O'EP (Ekologie) (Groen) party), en laastens die huidige regerende party, Mirziyoyev se “O'ZLIDEP” (Liberale Demokrate).

Daar is aan my genoem dat die Milly Tiklanish, die party van mees konserwatiewe aard, hul "nasionale herlewing"-ideologie definieer deur die oorblywende Russiese invloed uit te faseer. Hulle is ook die party met die hoogste persentasie vroulike lede.

Op die dag van die verkiesing het ek verskeie stemlokale in en om die sentrum van Tasjkent besoek. Een van die plekke wat ek gaan besoek het, was die terrein van Tasjkent se 100 jaar oue "Republiek Kunsskool" vernoem na die 20ste eeuse Oezbeekse kunstenaar, Benkov. Ek het met 'n paar partyverteenwoordigers gepraat wat die terrein beman.

Die eerste, 'n verteenwoordiger van die huidige regerende party, O'ZLIDEP. Toe ek hom gevra het hoe vol vertroue hy voel dat Mirziyoyev 'n tweede termyn sou wen, na aanleiding van die peilings wat hom baie ten gunste gehad het om weer die oorwinning te wen, het hy geantwoord: “Ek is baie vol vertroue. Ek neem deel aan die verkiesings sedert Islam Karimov, die eerste president van die onafhanklike staat Oesbekistan in 1991. Ek het groot respek vir Shavkat, en ek vertrou hy sal net voortgaan om te lewer in groot ontwikkeling vir die land. Hy was verantwoordelik vir baie werke in konstruksie en algemene infrastruktuur. Hy belowe ook om te help om die terugkeer van Oezbeekse vroue wat in die oorloggeteisterde Sirië gestrand is, te vergemaklik. Mirziyoyev is die enigste partyleier wat so 'n poging aanwend vir hierdie vroue.” Ek het hom toe gevra wat sy gevoelens teenoor Oesbekistan was om uiteindelik 'n groot wêreldspeler te word, hy het gesê: "Ons het 'n 30-jaar ontwikkelingsplan begin. Dit sal 'n stap-vir-stap proses wees en net God sal bepaal wanneer ons 'n ware aanspraakmaker word.”

Ek het toe met 'n paar mededingers gepraat, Shavkat Samandarov van XDP en Durdona Allayarova van die Ecology Party.

Ek het eers die XDP-verteenwoordiger gevra hoe hy die stemproses tot dusver gevind het, waarop hy met selfvertroue geantwoord het: “Verkiesings moet eerlik en eg wees. Die hele proses word noukeurig gemonitor en dit is sigbaar.” Toe ek hom vra hoekom sy kandidaat, Vorisova Azizovna aan bewind moet kom, het hy geantwoord: “Ontwikkeling is ongetwyfeld die hoofdoel van alle partye, en daarom is daar ooreenkomste tussen almal wat meeding. Azizovna sal egter probeer om fokus op medisyne-ontwikkeling te plaas aangesien haar agtergrond in hierdie veld is. Ook sportontwikkeling, verhoging van salarisse en uitbreiding van invoere en uitvoere.”

Ek het hom toe uitgedaag en gevra wat hy sou sê aan die buitewêreld wat inkyk wat dalk kommer het dat Mirziyoyev se waarskynlike herverkiesing kan voorstel dat outoritarisme aanhou regeer. Hierop het hy gerusstellend gereageer, “die bevolking kan sien die president het groot en opregte optrede gedoen om almal te ondersteun en te beskerm tydens die COVID-pandemie. Byvoorbeeld, volgehoue ​​pogings om salarisse te verhoog en hy het 'n groot aantal motorinvoere uit Turkye georganiseer. Hy het ook in hierdie tye staatsbefondsde huise aan haweloses en jong mense verskaf, wat die geleentheid gebied het om terug te betaal deur middel van 'n verminderde maandelikse verband. Die Oesbekiese mense glo regtig in Mirziyoyev en ondersteun hom.”

Die Ecology Party-verteenwoordiger was skaam toe ek haar vra hoe sy gevoel het dit gaan vir die eerste keer hardloop. “Dit was ok. Dit is natuurlik 'n stap-vir-stap proses om steun as 'n nuwe party te lok. Ons het werk om te doen, maar ons sal nie moed opgee nie, want die redding van die aarde is nou die belangrikste. Oesbekistan het 'n watertekortkwessie, so ons sal werk om dit aan te pak. Die O'EP het ook 'n voet in die medisinale industrie, en ons sal moeite doen om kankervorme na te vors en te beveg.” Allayarova het vir my gesê dat die jonger geslag die mees betrokke en ondersteunende van die party was, wat nie as 'n groot verrassing gekom het nie.

Nadat hulle verskeie stemlokale besoek het, het dit gelyk of hulle baie goed georganiseerd was.

Registrasie lessenaars was duidelik gemerk deur familienaam eerste letter, en party verteenwoordigers was geredelik beskikbaar om enige finale vrae te beantwoord. Aan die agterkant van die kamers was verskeie hokkies teenwoordig wat burgers genoeg privaatheid bied om hul stemvorm in te vul voordat hulle in 'n groot, duidelike kolom in die middel van die vertrek geplaas word. Daar was altyd vreemdetaaltolke beskikbaar op die terrein, wat ten minste Russies gepraat het en in baie stasies was Koreaans en Engelssprekendes ook teenwoordig.

Op die dag van stemming het ek na die CEC teruggekeer vir 'n paar perskonferensies. Ons is ingelig dat daar 54 vaste stemlokale in 37 lande sowel as 316 mobiele stemlokale 128 stede was. Verder 11 stemlokale in 11 lande waar daar geen diplomatieke betrekkinge is nie.

Die buitelandse kiesersuitslae is op verskillende tye deur die Ministerie van Buitelandse Sake ontvang, afhangende van die tydsone, en deelname was aktief en passievol ondanks afstand.

Altesaam 1671 joernaliste is geakkrediteer om die verkiesings by te woon en waar te neem, met meer as 300 van hulle wat buitelands was.

Ek het weer met die perssekretaris, Jaloliddin Usmanov, gepraat en hom gevra hoe die proses bestuur sal word, waarop hy gesê het: “Die perssentrum se hoof IT-maatskappy hier by die CEC hou toesig oor die data-insameling. Die voorverkiesingsuitslag word eers gewys, dan wanneer die verkiesing klaar is, dan word al die stembusse oopgemaak, en stembriewe word ingesamel en opgetel.

Ek het die persadviseurs met wie ek by die sentrum gepraat het, gevra oor hul hoop op terugvoer van die aankomende internasionale waarnemers. 'n Ander lid het vir my gesê dat, "natuurlik, om positief en demokraties te wees." Hy het bygevoeg, "Die OVSE het reeds die voorverkiesingsproses deursigtig geag, en alle verkiesingsmateriaal word altyd geskryf en uitgestuur in 3-taalweergawes, Oezbeeks, Russies en Engels." Ek het voortgegaan om navraag te doen oor die vordering wat die afgelope paar dekades gemaak is, veral omdat Oesbekistan vanjaar 30 jaar van Sowjet-onafhanklikheid vier. Usmanov weerspieël deur te deel, "daar was groot hervormings sedert die huidige president (Shavkat Mirziyoyev) aan bewind gekom het in 2016. Baie van die groot nasionale sfere het groot geleenthede gebring soos vryheid van spraak en 'n geliberaliseerde ekonomie. Joernaliste het meer vryheid as ooit tevore, nou veilig om hul eerlike opinies aan nuuswinkels oor ons land se evolusie te stel. Joernalistiekkwaliteit word ook verbeter deur die samewerking en opleiding van internasionale joernaliste afkomstig van lande soos Duitsland en die VSA. Hierdie is 'n paar voorbeelde van hoe die demokratiese proses dramaties verbeter is.” Hy het afgesluit deur sy hoop te verklaar dat die tempo waarteen hierdie hervormings plaasgevind het, sal voortduur indien nie in tempo versnel nie.

Ek was geïnteresseerd om Usmanov se indrukke oor burgerlike betrokkenheid hierdie keer te weet in vergelyking met die laaste verkiesings, waarop hy gesê het: “Ons het hierdie keer met meer jong mense gewerk. Die verskaffing van opleiding en meer sosiale media-bevordering. Berigte kom in wat groot toue jeugdiges wys wat wag om hul stemme by stemlokale landwyd uit te bring wat fantasties is. Dit is wonderlik om te sien die werk word beloon en hulle is gemotiveerd om deel te wees van die land se toekoms.”

Soos die peilings voorspel het, het Mirziyoyev inderdaad sy ampstermyn as president hernu met 'n marge van 80.1%. Ten spyte van buitelandse kommer, in besinning oor die baie gesprekke wat ek met mense van alle agtergronde in Oesbekistan gehad het, was een van, indien nie dalk die hooffaktor agter Mirziyoyev se sukses, deur sy motivering om te ontwikkel en oop te maak vir die wêreld. In besinning oor sy eerste termyn as president, het Mirziyoyev beslis sy bedoelings bewys deur die vele aksies wat in so 'n kort tydperk uitgevoer is. Dit sal interessant wees om te sien op watter stadium ontwikkeling in 2026 sal wees.

Deel hierdie artikel:

Lees verder
advertensie
advertensie

Neigings