Verbinding met ons

Terme en voorwaardes

Terme en voorwaardes vir die gebruik van die webwerf

Opgedateer 31 / 10 / 2019

Toegang tot en gebruik van www.eureporter.co, www.eureporter.ie en www.eureporter.tv en sy nuusbriewe ('webwerf') word verskaf deur

EU Reporter Media & Communications Ltd (Ierland)

HANDELSADRES:

77 Lower Camden Street, Sandyford, Dublin, D02 XE80, Ierland

GEREGISTREERDE KANTOOR:

The Black Church, St Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX, Ierland

Maatskappy-nommer: 659786 BTW-nr: IE 3732102TH

E-pos: [e-pos beskerm]

EU verslaggewer kan na goeddunke, verander hierdie bepalings en voorwaardes ( "terme").
As u ('gebruiker') nie instem om deur hierdie voorwaardes gebind te word nie, moet u nie bydra tot die webwerf of die webwerf gebruik of op die nuusbriewe inteken nie.

1. Inhoud van die webwerf
(A) Terwyl die vervat in die webwerf inligting van tyd tot tyd bygewerk, geen waarborg gegee word dat die inligting wat in hierdie webwerf inligting korrek, volledig is, en / of up-to-date.

(B) Die inhoud vervat op die webwerf is slegs vir algemene inligting en nie neerkom op regs- of ander professionele advies oor enige onderwerp.

(C) EU verslaggewer aanvaar geen verantwoordelikheid vir enige verlies wat mag ontstaan ​​as gevolg van vertroue op die inhoud vervat op die webwerf aanvaar.

(D) Hierdie webwerf en sy inhoud is verskaf soos hulle is "en" SOOS BESKIKBAAR "sonder enige waarborge van enige aard, hetsy uitdruklik of geïmpliseer, insluitende, maar nie beperk tot, die geïmpliseerde waarborge van verhandelbaarheid, geskiktheid vir 'n spesifieke doel, of nie-skending.

(e) Die gebruiker stem in om die webwerf en die inhoud daarvan slegs vir wettige doeleindes te gebruik en op 'n manier wat nie die regte van iemand anders se gebruik en genot van die webwerf en die inhoud daarvan belemmer, beperk of belemmer nie. Verbode gedrag sluit in teistering of benoudheid of ongemak by enige persoon, die oordra van onwelvoeglike, onwaar of aanstootlike inhoud of die normale vloei van dialoog binne die EU-VERSLAGER.

2. Kopiereg en handelsmerke
(A) Alle kopiereg, handelsmerke, ontwerp regte, patente en ander intellektuele eiendomsregte (geregistreerde of ongeregistreerde) op die webwerf en al die inhoud (insluitend alle aansoeke) geleë op die webwerf sal berus steeds by EU verslaggewer of sy lisensiehouers.

(B) Die name, beelde en logo's te identifiseer EU verslaggewer of derde partye en hul produkte en dienste is onderhewig aan kopiereg, ontwerp regte en handelsmerke van EU verslaggewer en / of derde partye. Niks vervat in hierdie terme uitgelê as sou dit enige lisensie of reg om enige handelsmerk, ontwerp reg of kopiereg van die EU verslaggewer of enige derde party te gebruik.

(C) Foto's en video's is die kopiereg van die EU verslaggewer, tensy dit uitdruklik anders vermeld en gekrediteer

3. Gebruik van die webwerf
(a) Toestemming word verleen vir die aflaai en tydelike berging van die webwerf met die oog op besigtiging op 'n persoonlike rekenaar of mobiele kommunikasietoestel.

(b) Die inhoud van die webwerf word beskerm deur outeursreg onder internasionale verdrae, en afgesien van die toestemming wat aangedui word, is die voortplanting, permanente berging of heruitsending van die inhoud verbode sonder vooraf skriftelike toestemming.

(c) Af en toe herpublikasie van gedrukte of video (een keer per week of minder gereeld), vir nie-kommersiële gebruik, word slegs toegelaat met vermelding van die bron en met 'n skakel na die oorspronklike artikel. Enige ander gebruik is onderworpe aan sindikasie mag slegs met vooraf goedkeuring van die EU-VERSLAGER toegestaan ​​word, en dit kan onderhewig wees aan 'n fooi. Vir besonderhede in hierdie sin, kontak asb [e-pos beskerm]

4. Derde Party inhoud en Webwerf
(A) 'n Bietjie inhoud (insluitend skakels, briewe aan die redakteur, blog boodskappe en kommentaar op artikels) van die webwerf word verskaf deur 'n derde party en kan lei tot ander webwerwe, insluitend dié bedryf en in stand gehou word deur derde partye ( "derde party inhoud ').

(B) EU verslaggewer sluit Derde Party inhoud uitsluitlik as 'n gerief vir sy gebruikers, en die teenwoordigheid van sulke inhoud nie impliseer EU verslaggewer se verantwoordelikheid vir hulle, vir die gekoppelde webblad of 'n onderskrywing van die inhoud of die gekoppelde webtuiste of sy operateur.

(c) Die inhoud van die Derde Party moet wettig, ordentlik, eerlik, eerlik, siviel en smaakvol wees. Dit moet nie ontwrigtend of aanstootlik wees nie. Dit mag nie onwettige inhoud, onvanpaste gebruikersname (bv. Vulgêr, aanstootlik, ens.) Of buite-onderwerpmateriaal bevat nie.

(d) Derdeparty-inhoud kan geplaasde artikels insluit, hetsy pro-bono of vir betaling, en sal geïdentifiseer word as 'n joernalistieke bydrae in die naam van die joernalis indien nuus, as 'n onbetaalde gasplasing in die naam van die skrywer indien 'n mening , of as 'n betaalde geborgde pos in die naam van die borg indien inligting, soos betaal vir advertensie in die naam van die adverteerder indien kommersieel, of op 'n ander manier. In alle gevalle berus die verantwoordelikheid vir die feitekontrole van die inhoud by die verskaffer van die artikel, wat aan EU VERSLAGGEWER die akkuraatheid en waarheid van die inhoud waarborg en instem om EU REPORTER LTD te vrywaar teen alle koste en regsboetes of remedies wat tot enige aksies lei. gebring teen EU-VERSLAGGER in enige hof regoor die wêreld as gevolg van publikasie van die genoemde artikel. Enige Derdeparty-inhoud wat lei tot enige regseis teen EU-VERSLAGGERIG, of gevind word as onakkuraat, onwaar of kwaadwillig, sal onmiddellik van die webwerf verwyder word. Indien die aanstootlike artikel "betaal vir geplaasde inhoud", "geborg" of "advertories" is, sal geen terugbetalings gegee word nie.

(D) Advertising in Derde Party inhoud word nie toegelaat nie, tensy vooraf skriftelike goedkeuring van die EU-verslaggewer gegee.

(E) Deur die deel van enige derde party inhoud (insluitend enige teks, foto, grafiese of video) met die EU-verslaggewer jy gee om EU verslaggewer, gratis, toestemming om die materiaal te gebruik in enige manier waarop dit wil (insluitend die wysiging en aanpassing daarvan vir operasionele en redaksionele redes) vir die EU-verslaggewer dienste. In sekere omstandighede kan die EU verslaggewer jou bydrae met derde partye deel.

(g) Gee die inhoud van derdepartye aan die redakteur by [e-pos beskerm]

5. Vertalings
Taalvertalings van die meester-Engelse taalinhoud van die EU Reporter word verskaf deur 'n algoritme vir kunsmatige intelligensie en slegs bedoel as 'n algemene riglyn. EU Reporter aanvaar geen verantwoordelikheid vir die akkuraatheid van vertalings nie en aanvaar geen versoeke vir enige veranderinge aan hierdie masjienvertalings nie.

6. die beskerming van privaatheid
Persoonlike inligting van gebruikers sal beskerm en sal nie verkoop word, verhandel of gehuur word aan derde partye, tensy dit spesifiek genoem.

7. nuusbriewe
'N gebruiker wat nie langer wil EU verslaggewer se nuusbriewe te ontvang kan kies uit deur te kliek op 'n unsubscribe skakel aan die onderkant van 'n nuusbrief en die skakel te volg.

8. Oormag
EU REPORTER sal nie aanspreeklik gehou word of geag word in gebreke te bly vir enige vertraging of mislukking in die uitvoering of onderbreking van die lewering van enige inhoud wat spruit uit enige oorsaak wat buite sy beheer is nie, insluitend maar nie beperk nie tot die mislukking van elektroniese of meganiese toerusting of kommunikasielyn, telefoon- of ander probleme, rekenaarvirusse, ongemagtigde toegang, diefstal, operateurfoute, erge weer, aardbewings of natuurrampe, pandemie, stakings of ander arbeidsprobleme, oorloë, of regeringsbeperkings.

9. vrywaring
Gebruikers onderneem om te vrywaar, verdedig, vrywaar EU verslaggewer, sy vennote, kliënte, werknemers, beamptes en direkteure, van en teen enige en alle eise, laste, boetes, nedersettings, verordeninge, fooie (insluitend redelike prokureur) wat voortspruit uit ( i) enige inhoud wat die gebruiker of enigiemand kan stuur of stuur na die webwerf (insluitend derde party inhoud); (Ii) die gebruik van die EU verslaggewer dienste die gebruiker se; (Iii) die skending van hierdie bepalings van die gebruiker se; en (iv) enige oortreding of versuim deur ser om te voldoen aan alle wette en regulasies in verband met die dienste.

10. Jurisdiksie en Arbitrasie
(A) Hierdie terme sal beheer word deur en vertolk in ooreenstemming met die wette van Engeland en Wallis, wat eksklusiewe jurisdiksie oor enige dispute sal hê.
(B) Indien 'n bepaling van hierdie ooreenkoms gehou word deur 'n hof van jurisdiksie onwettig, ongeldig of onafdwingbaar bevind word, sal die oorblywende bepalings in volle krag en effek bly.
(C) Enige eisoorsaak van joune met betrekking tot hierdie terme moet geliasseer in 'n hof van bevoegde jurisdiksie binne een jaar na die eisoorsaak ontstaan ​​het, of so 'n oorsaak sal verbied, ongeldig en leeg.

Kontak Ons
Rig jou terugvoer te:
[e-pos beskerm]

Kommersiële terme en voorwaardes
1. ALGEMENE VOORWAARDES
I.1. partye

(A) Die bewoording van hierdie kommersiële terme en voorwaardes is bindend op die partye, dws die kliënt en die verskaffer.
(B) Die kliënt - 'n organisasie 'n skriftelike kontraktuele ooreenkoms met die verskaffer (bv EU verslaggewer, Borg, Advertiser, EU Projekte, Syndication vennoot, kliënt van die Agenda, Job Site of Persverklaring Services).
(c) Die Verskaffer – EU Reporter Media & Communications Ltd (Republiek van Ierland), The Black Church, St Mary's Place, Dublin 7, D07 P4AX, Ierland
I.2. Inleidende bepalings
(A) Dit word beskou as die kommersiële terme en voorwaardes van die verskaffer te wees.
(B) Hierdie terme en voorwaardes is van toepassing op die Verskaffer en sy kliënte as van 24th Desember 2010.
(C) Die kommersiële terme en voorwaardes vorm 'n integrale deel van 'n kontrak tussen die kliënt en die verskaffer.
(D) 'n kontrak tussen die kliënt en die verskaffer is gevestig op die basis van 'n skriftelike bevel - ook in die vorm van elektroniese pos en elektroniese bestelvorms (hierna die "Order").
(E) Tensy die Verskaffer lig die kliënt binne twee (2) sakedae nadat 'n bevel dat dit nie sekere voorwaardes van die Orde aanvaar te verkry, wat in die bevel genoem voorwaardes sal geld vir die verhouding tussen die partye geag.
(F) 'n kontrak tussen die kliënt en die verskaffer ook gevestig as die kliënt 'n voorstel van die Verskaffer aan die voorwaardes van 'n bevel verander aanvaar. Toe die kontraktuele verhoudinge word deur die nuutste ooreengekom voorwaardes.
(G) die ooreengekome voorwaardes van die kontraktuele verhoudings kan gewysig of gekanselleer net op grond van die uitdruklike toestemming van die twee partye.
I.3. Onderwerp van die Performance
Die onderwerp van die prestasie is die verskaffing van dienste in verband met 'n lyn van besigheid die verskaffer se, in die besonder die prestasie van voorsiening van dienste vir adverteerders dienste, borge, EU Projekte, Syndication vennoot en kliënte van die jobsite, Agenda en Persverklaring Services ( hierna die "Job") volgens die in die bevel vermeld vereistes.
I.4. redaksionele onafhanklikheid
Die Verskaffer werk op grond van redaksionele onafhanklikheid en nie die dekking beperk tot sy kliënte. Beginsels word in redaksionele missie EU verslaggewer se.
I.5. Kontrak hernuwing en Beëindiging
(A) Kontrak Hernuwing van toepassing op Borge
(B) Kontrak Hernuwing kom outomaties 'n jaar na die datum van ondertekening ( 'Hernuwing Datum'), en elke daaropvolgende jaar, tensy een van die partye die kontrak per geregistreerde pos aan die jongste een maand voor die hernuwingsdatum kanselleer. Die prys van elke hernuwing sal styg met 5 persent, tensy anders deur die partye by die jongste een maand voor die hernuwingsdatum skriftelik ooreengekom.
(C) Indien versoek deur die kliënt, die verskaffer bied 'n prestasie vergadering en bied 'n jaarlikse verslag oor die dienste wat gelewer word, advertensies geïmplementeer en statistieke 6 weke voor die hernuwingsdatum.
I.6. Voorwaardes Ongebruikte Job
(A) enige werk, wat hom beveel is, maar nog nie gebruik is deur die kliënt tot die hernuwingsdatum (bv advertensies, werk advertensies), kan nie oorgedra word in die tydperk ná die hernuwingsdatum, tensy daar so ooreengekom deur skriftelike toestemming van beide partye .
(B) Die oordrag van hierdie Job ten gunste van ander organisasies is nie moontlik nie, tensy goedgekeur deur skriftelike toestemming van beide partye.
I.7. Kliënte Genoem in publikasies
Kliënte kan genoem word (met logo en / of naam) in die gedrukte media die Verskaffer se en elektroniese publikasies. Die Verskaffer bied dit as 'n diens aan die kliënt om sy sigbaarheid in EU sirkels te verhoog. As 'n kliënt wil nie in sulke publikasies word genoem, moet dit op hierdie praat van die Verskaffer en sluit dit in die Orde.
I.8. Kopiereg en handelsmerke
Die Verskaffer is nie aanspreeklik wees vir enige moontlike gevolge wat verband hou met enige skending van kopiereg.
I.9. Samewerking en Trust
(A) Die kliënt verbind tot 'n jaar na die einde van 'n ooreenkoms, nie om passief of aktief werf enige individuele lid van die span die verskaffer se, of dit nou voltyds of deeltyds, as werknemer of diensverskaffer, sonder vooraf skriftelike toestemming van die Verskaffer.
(b) Die Verskaffer verwelkom navrae en voorstelle wat gemaak word deur tussengangers soos agentskappe of konsultasiemaatskappye namens ander maatskappye wat nuwe vooruitsigte het, wat nog nie in kontak met die Verskaffer is nie. In sulke gevalle respekteer die Verskaffer die waarde van die kontakte en idees wat verskaf word, en beoog om die rol van die tussenganger te respekteer, insluitend - indien versoek - hul wens om in kennis gestel te word van kontakte met daardie klant.
I.10. die beskerming van privaatheid
(A) Die diensverskaffer sal enige persoonlike of kliënt se inligting verskaf om dit te beskerm. Die Verskaffer is verbind tot privaatheid te beskerm en sal nie verkoop nie, handel of private inligting huur aan derde partye, tensy dit spesifiek genoem.
(B) Die diensverskaffer onderneem om vertroulikheid te handhaaf met betrekking tot enige handelinge wat verband hou met die onderwerp van die prestasie.
I.11. prys

Alle pryse in die prys lys van dienste is BTW uitgesluit. BTW sal toegepas word volgens Britse BTW-reëls.
I.12. Terme van betaling
(A) Die verskaffer geregtig is om 'n faktuur uit te reik sodra 'n werk in ooreenstemming met die Orde voltooi of so gou as die kliënt word 'n adverteerder of borg.
(B) Die prys van die Job sal betaal word aan die hand van die faktuur uitgereik deur die verskaffer, die volwassenheid van wat in hierdie faktuur sal gespesifiseer word.
(C) Die kliënt moet binne die onderstaande bepaalde tydperk, getel vanaf die datum faktuur na die Verenigde Koninkryk se bankrekening die verskaffer se, tensy anders vermeld in die Orde betaal vir die werk in een paaiement. As die betaling voorwaardes in die konflik Orde met hierdie voorwaardes, moet die voormalige toe te pas.
(D) kliëntebetaling is te danke 30 kalenderdae na faktuur uitgereik is, tensy anders vermeld in die kontrak.
I.13. laat betaling
As 'n kliënt nie betaal op tyd na 'n herinnering, die Verskaffer behou die reg voor om (i) beheer belang van 5 persent per maand toegepas op die bedrag gefaktureer BTW uitgesluit uit die aanvanklike sperdatum, (ii) enige advertensie materiaal of verwysings na die kliënt van die webwerf, (iii) enige regstappe.
I.14. gebrekkige Job
(A) 'n voltooide Job is foutief beskou as dit nie uitgevoer word in ooreenstemming met die Orde.
(B) In alle ander gevalle, sal die Job word geag behoorlik uitgevoer.
I.15. klagtes
(A) Enige klagtes sal skriftelik gedoen word. Die klagte moet die gronde vir die klagte te stel, en die aard van die gebreke.
(B) Indien die verskaffer klagte die kliënt se as geregverdig erken, sal dit 'n hersiening van die werk te verskaf op eie koste.
I.16. Sperdatum vir Klagtes
(A) Enige eise wat voortspruit uit die aanspreeklikheid vir defekte ophou om geldig te wees as hulle laat is gemaak.
(B) Die kliënt is verplig om enige eise wat gebaseer is op enige defekte in 'n Job sonder onnodige vertraging te dien onmiddellik na die ontdekking van sulke defekte.
I.17. Onttrekking uit die kontrak
(A) Enige party het die reg om te onttrek van die kontrak indien, nadat die aangaan van die kontrak, onoorkomelike struikelblokke ontstaan ​​oor sy rol wat dit verhoed die uitvoering van sy verpligtinge.
(B) Die Kontrakterende Party onttrek uit die kontrak moet aan die ander party hiervan skriftelik in kennis stel.
(C) Die diensverskaffer is nie aanspreeklik om die kliënt vir skade gely as gevolg van die nie-uitvoering van 'n kontrak wat as dit 'n gevolg van onvoorsiene en onvermydelike gebeurtenisse die voorkoms van wat die Kontrakteur nie kon verhoed het (sien paragraaf I.20 hieronder).

I.18. Regte en jurisdiksie beheerliggaam
(A) Hierdie terme sal beheer word deur en vertolk in ooreenstemming met die wette van Engeland en Wallis wat eksklusiewe jurisdiksie oor enige dispute sal hê.
(B) In die geval van probleme uit te voer of hierdie bepalings te interpreteer, dit sal vir arbitrasie binne een maand voorgelê deur een met instemming van die partye aangewys arbiter, van die een party wat dit versoek. In die geval kan die partye nie saamstem oor 'n gesamentlike arbiter, binne een addisionele maand, sal elkeen een arbiter aanwys, en beide arbiters sal 'n derde een aanwys. Die partye sal gebonde wees aan die bevindinge van die arbiter (s).
(C) Die taal van verrigtinge sal Engels wees en die regsbeginsels sal dié van die Engelse reg en regspraak.

I.19. Skeiding / Survival / wet van Beperkings
(A) Indien 'n bepaling van hierdie ooreenkoms gehou word deur 'n hof van jurisdiksie onwettig, ongeldig of onafdwingbaar bevind word, sal die oorblywende bepalings in volle krag en effek bly.
(B) Enige eisoorsaak van die kliënt met betrekking tot hierdie voorwaardes moet geliasseer in 'n hof van bevoegde jurisdiksie binne een jaar na die eisoorsaak ontstaan ​​het, of so 'n oorsaak sal verbied, ongeldig en leeg.

I.20. Oormag
Die Verskaffer, sy affiliasies en sy verskaffers sal nie aanspreeklik of geag word in standaard vir enige vertraging of versuim in prestasie of onderbreking van die lewering van die inhoud wat direk of indirek voortspruit uit enige oorsaak of omstandighede buite sy of hul redelike beheer wees, insluitend maar nie beperk tot die mislukking van elektroniese of meganiese toerusting of kommunikasie lyne, telefoon of ander probleme, rekenaarvirusse, ongemagtigde toegang, diefstal, operateur foute, swaar weer, aardbewings of natuurrampe, stakings of ander arbeidsprobleme, oorloë, of regerings beperkings .

I.21. Wysigings aan hierdie bepalings en voorwaardes
Die verskaffer behou die reg voor om hierdie Voorwaardes te wysig of te verander of om nuwe Bepalings en Voorwaardes op sy gemak te stel. Daar word geag dat een van die kontrakterende partye al die nuwe veranderinge aanvaar het 24 uur nadat dit op die webwerf in werking getree het. Kontak [e-pos beskerm] vir meer inligting.

II.1. Due Diligance

As gevolg van die styging in valse nuus en mense met behulp van valse identiteite te fake stories ons is verplig om 'n "due diligence" stel plaas te gaan om te bevestig dat ons kliënte en bydraers is eg.

Om nuwe bydraers te bekragtig, moet ons hulle nou 'n verslag van die EU-verslaggewer van hul paspoort of nasionale identiteitskaart per e-pos stuur om bygevoeg te word tot ons databasis van werklike bydraers.

II. ADVERTENSIES
II.1. Inleidende bepalings

Die volgende voorwaardes is van toepassing op diegene Kliënte met behulp van die verskaffer se advertensies dienste op die werf, sy vennoot webwerwe en in die uitgegee deur die Verskaffer nuusbriewe (die 'Adverteerders').

II.2. Advertising Services
Die werk is die voorsiening van reklame dienste ( 'Advertising') deur die adverteerder in die bevel vermeld en media plan op die ooreengekome datums en afgelewer in die ooreengekome wyse.

II.3. Organisasie of Advertising
(A) Advertising georganiseer in hoeveelheid weke, begin op Maandag en eindig op Sondag dieselfde week, tensy anders ooreengekom deur die partye.
(B) Na aanvanklike ooreenkoms, die Verskaffer sal eers 'n voorstel van 'n media plan waarin die tydperk en posisie van advertensie materiaal op die webwerf en in sy nuusbrief stuur. Die Verskaffer sal ook 'n voorstel van 'n bevel wat gebaseer is op die aanvanklike ooreenkoms heg.
(C) deur die lewering van die Orde van die Verskaffer, die Advertiser onderneem om die media plan en die voltooide Job aanvaar en om die finale prys betaal vir die werk.

II.4. Advertising Eksklusiwiteit
Tensy uitdruklik in die Orde, die adverteerder se advertensies op die webwerf of op sy artikels of in sy nuusbriewe is nie eksklusief, dit wil sê die Advertiser deel dieselfde advertensie posisie met ander Advertiser (s).

II.5. Skepping van Advertising Materiaal
(A) Na ontvangs van die Orde, sal advertensiemateriaal geskep volgens Advertising Spesifikasies óf deur die adverteerder of deur die Verskaffer.
(B) Die Advertiser kan die verskaffer met sy eie Advertising Materiaal verskaf: (i) die Advertising Materiaal deur die kliënt voorgelê moet in lyn met die EU-verslaggewer se Advertising Spesifikasies; (Ii) die Advertiser lê die Advertising Materiaal deur ten minste 5 werksdae voor die aanvang van die veldtog.
(C) Indien die Advertiser versoeke so, die Verskaffer ontwerpe die Advertising Materiaal vir die Advertiser: (i) die verskaffer sal visuele en teks materiaal aan te vra van die Advertiser wat gebruik sal word as 'n inspirasie vir die skep Advertising Materiaal; (Ii) wanneer die Advertising Materiaal is geskep deur die Verskaffer, sal dit dit te stuur na die adverteerder vir goedkeuring, met 'n beperking van drie konsepte insluitend die finale weergawe vir publikasie. Verdere konsepte mag onderhewig wees aan 'n fooi. Enige Advertising Materiaal geskep deur die Verskaffer sal sy eie eiendom bly en mag nie weer gebruik word sonder vooraf skriftelike toestemming.
II.6. Verantwoordelikheid vir die Advertising Materiaal
(a) In albei gevalle aanvaar die adverteerder volle verantwoordelikheid vir die boodskappe en inhoud van die advertensiemateriaal. Die Verskaffer behou die reg voor om 'n gedeelte of die hele Advertensiemateriaal nie sonder enige skadeloosstelling te publiseer nie, selfs nie as sy kontakpersoon aanvanklik die Advertensiemateriaal erken het nie, as hy dit aggressief, onvanpas, te 'flitsend' of om enige ander rede ag.
(B) Die verskaffer nie advertensies wat uit te brei buite die aangewese advertensie spasie, sonder vooraf skriftelike ooreenkoms aanvaar.
II.7. Kontak
e-pos aan [e-pos beskerm] as u meer inligting oor die diensverskaffer se dienste vir adverteerders wil ontvang.

III. BORGSKAP

III.1. Inleidende bepalings
(A) die volgende terme van toepassing op kliënte met 'n borgskap, korporatiewe reputasie of kommunikasie vennootskapsooreenkoms (die "Borg ').
(B) Borgskap is 'n vorm van openbare ondersteuning van die Borg aan die Verskaffer. Die Verskaffer het ten doel om te help doeltreffendheid en deursigtigheid van die EU gemeenskap deur die voorsiening van inligting oor EU-sake, hoofsaaklik aanlyn.
(C) Borgskap is ondersteuning vir: (i) óf die hele platform of (ii) vir 'n meer ingeligte debat oor 'n gegewe afdeling of onderafdeling.
(D) Die diensverskaffer behou die reg voor om ander vorme van borgskappe te skep, insluitend byvoorbeeld land borgskap, of inhoud media en gebeurtenis vennootskappe.
(E) Borgskap is vir 'n jaar, vir een taal (Engels, tensy anders vermeld). Borgskap is outomaties hernu volgens hierdie bepalings (sien onderafdeling I.5 hierbo).
III.2. Geen-invloed van die Borg
(A) Die verskaffer is 'n neutrale media platform vir alle EU akteurs, die verskaffing van geen lobbying dienste. As 'n UK Limited Company, die Verskaffer is onderhewig aan vereistes ouditering en publikasie van sy rekeninge.
(B) Borge oefen geen direkte invloed op die redaksionele inhoud of is hulle bedoel om hierdie inhoud te ondersteun.
IV.3. Die dienste wat gelewer word vir Borge
(A) Die diensverskaffer sal sigbaarheid op die naam en / of logo van die borg voorsien. Dit sluit in teenwoordigheid op die terrein, wat vir die publiek toeganklik sal wees vir gratis, en op papier publikasies, asook noem by pers konferensies, indien enige is gehou. Indien dit wil so en noem dit met redelike kennisgewing, kan 'n borg van die teenwoordigheid van sy logo daal op enige van hierdie media.
(B) van die werk is die voorsiening van dienste deur die kliënt wat in die "Orde en kan die volgende insluit: I. sigbaarheid en artikel fokus - georganiseer volgens die volgende tabel

Tipe Borg Sigbaarheid en assosiasie artikels
EU REPORTER.CO Webwerf Alle afdelings van die webwerf
EU REPORTER.CO webblad Een spesifieke artikel webblad
EU verslaggewer Hele Magazine Magazine font bladsy
EU verslaggewer Magazine bladsy Wat verband hou met 'n bladsy in gedrukte en elektroniese tydskrif
EU REPORTER.TV LIVE Live aanlyn TV-kanaal
EU REPORTER.TV Watch Weer Web TV Video op aanvraag
EU REPORTER iPhone- en iPad-APP's Live aanlyn TV-kanaal Web TV Video op aanvraag

(C) Logo sigbaarheid en naam noem -
Borge geniet 'n hoë vlak van permanente logo sigbaarheid en naam noem.
Die sigbaarheid op die webwerf beskikbaar gestel word via logo die Borg se en 'n skakel na korporatiewe webwerf die Borg se.
Die sigbaarheid in die tydskrif word verskaf deur die logo van die borg en 'n gedrukte skakel na korporatiewe webwerf die Borg se.
Die sigbaarheid van die Live Web TV verskaf deur logo die Borg se.
Die sigbaarheid op die web TV Video On Demand is verskaf deur Logo die Borg se.
Die sigbaarheid op die iPhone en iPad Apps beskikbaar gestel word via logo en skakel die Borg se korporatiewe webwerf die Borg se.
(D) Advertising (voorwaardes van artikel II hierbo. Advertising toepassing).
(e) Netwerk- en geleentheidsassosiasie - Borge kan uitgenooi word na openbare geleenthede wat deur die Verskaffer gereël word, insluitend werksessies, (ii) konferensies. Vir 'n ekstra fooi kan borge aan hierdie geleenthede geassosieer word. In daardie geval het hulle logo-sigbaarheid op die uitnodigings en programme, hulle word tydens die geleentheid in die openbaar genoem en kan 'n spreekgleuf hê en insette op die program en die deelnemerslys hê. Borge kan ook onderwerpe vir die werkswinkels voorstel, waaraan dit dan gekoppel sal word indien die voorgestelde werkswinkel plaasvind.
IV.4. Modulariteit van Services
Dienste van die borgskap pakket is modulêre, wat voorsiening maak vir borge om maklik 'n diens te vervang met 'n ander, op ooreenkoms met die verskaffer.
IV. 5. Kennisgewing in die geval van veranderinge
Die Verskaffer onderneem om sy bes doen om blootstelling vir borge soortgelyk aan dié wat in die bestelvorm of verruil korrespondensie voor die borg begin bereik. Dit behou die reg voor om hierdie te verander wanneer dit nodig is en sal borge van enige groot veranderinge in kennis te stel.
IV.6. Kontak
e-pos aan [e-pos beskerm] as u meer inligting wil ontvang rakende die aanbieders se dienste vir borge.
Rig jou terugvoer te:

EU verslaggewer,
[e-pos beskerm]