Verbinding met ons

Oesbekistan

Regsbeskerming en afdwinging van IP in UZBEKISTAN

DEEL:

Gepubliseer

on

Ons gebruik u aanmelding om inhoud te verskaf op 'n manier waarop u ingestem het en om ons begrip van u te verbeter. U kan te eniger tyd u inteken.

I. Intellektuele eiendom is 'n internasionaal inklusiewe gebied

Intellektuele eiendom word regoor die wêreld deur dieselfde prosedures, metodes en vorms gereguleer op grond van internasionale verdragsnorme. In die besonder is die prosedures vir die registrasie van intellektuele eiendomsvoorwerpe en die uitreiking van beskermingsertifikate dieselfde in die VSA, EU-lande en Oesbekistan.

Die reëls wat in die binnelandse wetgewing van alle lande ingestel is rakende die wetlike beskerming van intellektuele eiendomsvoorwerpe word geag in ooreenstemming te wees met die vereistes van internasionale verdrae op die gebied van intellektuele eiendom.

Kragtens internasionale verdrae word uitvindings, nutsmodelle, industriële ontwerpe, plantvariëteite en diererasse, handelsmerke (diensmerke), geografiese aanduidings, benamings van oorsprong, rekenaarprogramme en databasisse deur nasionale intellektuele eiendomskantore beskerm, dit wil sê hulle word deur die staat geregistreer. en toepaslike beskermingsertifikate word uitgereik.

(In alle lande, insluitend Oesbekistan, is voorwerpe van kopiereg en verwante regte nie onderhewig aan staatsregistrasie nie en word dit deur die wet beskerm en word deur die staat afgedwing vanaf die oomblik van hul skepping.)

Kragtens Oesbeekse wetgewing word 'n sertifikaat van patentbeskerming uitgereik vir die staatsregistrasie van 'n uitvinding, nutsmodel, industriële ontwerp of plantvariëteite en diererasse.

Handelsmerke (diensmerke), geografiese aanduidings, benamings van oorsprong van goedere, programme en databasisse word deur die staat geregistreer en 'n beskermingsertifikaat word uitgereik.

advertensie

II. Staatsbestuur op die gebied van intellektuele eiendom

Regoor die wêreld word wetlike beskerming van intellektuele eiendomsobjekte deur 'n enkele staatsliggaam uitgevoer, terwyl die afdwinging van geregistreerde intellektuele eiendomsobjekte deur verskeie gemagtigde liggame uitgevoer word.

Regsbeskerming van intellektuele eiendomsvoorwerpe in Oesbekistan tot 2019 is uitgevoer deur die Agentskap vir Intellektuele Eiendom van die Republiek van Oesbekistan (wat direk verantwoordbaar is aan die kabinet van ministers).

(In ooreenstemming met Presidensiële Besluit No. PD-1536 van 24 Mei 2011 "Op die stigting van die Agentskap vir Intellektuele Eiendom van die Republiek van Oesbekistan", is die Agentskap vir Intellektuele Eiendom van die Republiek van Oesbekistan geskep op grond van die Staatspatentkantoor en die Republikeinse kopieregagentskap van Oesbekistan)

Ingevolge Presidensiële Besluit No. PD-4168 van 2 Februarie 2019 “Oor maatreëls om staatsadministrasie op die gebied van intellektuele eiendom te verbeter”, is die Agentskap vir Intellektuele Eiendom van Oesbekistan na die Ministerie van Justisie oorgeplaas en herorganiseer as die Agentskap vir Intellektuele Eiendom onder die Ministerie van Justisie (hierna die Agentskap).

Terwyl die Agentskap vir Intellektuele Eiendom van die Republiek van Oesbekistan slegs verantwoordelik was vir staatsregistrasie van intellektuele eiendom, is die nuutgestigte Agentskap toevertrou met staatsregistrasie van intellektuele eiendom sowel as om die wetlike toepassing daarvan te verseker. Gevolglik is die Agentskap die reg toegestaan ​​om wetstoepassingsmaatreëls toe te pas (liasseer amptelike vereistes en voorsorgbriewe, opstel van protokolle oor administratiewe oortredings) aan persone wat oortredings op die gebied van intellektuele eiendom gepleeg het.

Aangesien die Agentskap die nuwe take wat aan hom opgedra is, effektief uitgevoer het, is die mandaat en kapasiteit van die Agentskap om wetlike beskerming van intellektuele eiendomsobjekte te verskaf, uitgebrei.

Veral, na aanleiding van Presidensiële Besluit No. PD-4965 van 28 Januarie 2021 "Oor maatreëls om die beskermingstelsel van intellektuele eiendom te verbeter" is die Departement vir Beskerming van Intellektuele Eiendom saam met Sentrums vir die Beskerming van Intellektuele Eiendom gestig binne die Agentskap in die Republiek van Karakalpakstan, streke en die stad van Tasjkent.

(Die hooftaak van die nuwe departement en streeksentrums is om intellektuele eiendomsregte te beskerm, vervalste produkte te bekamp, ​​individue en regsentiteite by te staan ​​met staatsregistrasie van intellektuele eiendom, en regsgeletterdheid op hierdie gebied te verbeter)

Kragtens Presidensiële Resolusie No. PR-89 van 17 Maart 2022 is die Agentskap vir Intellektuele Eiendom en sy streeksentrums saamgesmelt met die Ministerie van Justisie, met 'n oordrag van hul take, funksies en mandaat.

Die Intellektuele Eiendomskantoor binne die Ministerie van Justisie is gestig en is met die mandaat gemagtig om IP-voorwerpe te registreer asook om dit af te dwing.

Afgesien van daardie “Intellektuele Eiendom Sentrum” is Staatsinstelling onder die Ministerie van Justisie gestig om 'n ondersoek van aansoeke vir registrasiedoeleindes uit te voer, en om 'n gesentraliseerde berging van relevante data te bedien.

III. Prestasies op die gebied van intellektuele eiendom

'n Aantal positiewe resultate is op die gebied van intellektuele eiendom behaal as gevolg van sistematiese hervormings wat daarop gemik is om staatsbestuur te verbeter en die veld direk te ontwikkel.

In die besonder:

– Oesbekistan het 'n lid geword van 4 internasionale ooreenkomste oor die beskerming van kopiereg en verwante regte;

Konvensie vir die beskerming van vervaardigers van fonogramme teen ongemagtigde duplisering van hul fonogramme (Geneve, 29 Oktober 1971), die WIPO-uitvoerings- en fonogramme-verdrag (Geneve, 20 Desember 1996), die WIPO Kopieregverdrag (Geneve, 20 Desember) en Marrakesh-verdrag om toegang tot gepubliseerde werke te fasiliteer vir persone wat blind, siggestremd of andersins drukgestrem is (Marrakesh, 1996 Junie 27) is een van hulle.

– vir die eerste keer is meer as 200 streeksregsliggame betrokke by die proses om intellektuele eiendomsregte af te dwing. Met die ondersteuning van hierdie liggame is die afdwinging van intellektuele eiendom letterlik vir die eerste keer in die streke begin;

– die proses van indiening van aansoeke vir registrasie van intellektuele eiendomsobjekte is oorgeskakel na elektroniese vorm om die beginsel van openheid en deursigtigheid te verseker;

Spesifiek, terwyl daar 6884 aansoeke in 2016 was, was daar 8059 in 2017, 8617 in 2018, 10142 in 2019, 8707 in 2020 en 14287 in 2021.

– na die indiening van aansoeke vir registrasie van 'n handelsmerk, diensmerk en benaming van oorsprong, het die Ministerie van Justisie 'n prosedure neergelê waarvolgens inligting oor daardie aansoeke binne een werksdag op sy amptelike webwerf geplaas word.

(Daar is 'n geleentheid om skriftelike besware by die Ministerie in te dien oor aansoeke om registrasie wat nie te goeder trou ingedien is nie)

– dit is nou moontlik om beskermingsdokumente van geregistreerde intellektuele eiendomsobjekte elektronies op 'n 24/7 basis te bekom;

– het die werk van die instituut van patentprokureurs, wat professionele regshulp op die gebied van intellektuele eiendom bied, aansienlik verbeter;

(die vereistes vir patentverteenwoordiging is drasties verminder, wat die vereistes wat verband hou met 3 jaar ondervinding en aktiwiteit in 'n spesifieke veld verwyder word)

– administratiewe verantwoordelikheid vir die onwettige gebruik van intellektuele eiendomsvoorwerpe is versterk. Nuwe norme is in die wetgewing ingevoer rakende skending van outeursreg en verwante regte en skending van regte op die uitvinding, nutsmodel en industriële ontwerpe;

Met groter verantwoordelikheid vir die onwettige gebruik van intellektuele eiendom, het intellektuele eiendomsregsgedinge sedert 2019 skerp toegeneem.

(In 2016 – 60, in 2017 – 85, in 2018 – 89, in 2019 – 60, en in 2020 – 400 meer as hofverrigtinge het plaasgevind)

IV. Wetgewende aktiwiteite op die gebied van intellektuele eiendom

Die Ministerie van Justisie is besig om sy wetgewende aktiwiteite in die veld te verbeter.

As gevolg van wetgewende aktiwiteite is die volgende veranderinge in die veld aangebring:

– 26 April 2022 vir die eerste keer in die geskiedenis van Oesbekistan, is die Strategie vir die Ontwikkeling van die Intellektuele Eiendomsfeer in die Republiek van Oesbekistan vir 2022-2026 aanvaar.

Die Strategie het ten doel om omvattende maatreëls te tref om die land se IP-sfeer te verbeter, insluitend 'n vereenvoudigde stelsel vir die oorweging van aansoeke vir IP, insluitend industriële eiendom, en om inter-agentskap samewerking en maatreëls om industriële eiendom af te dwing, gebaseer op internasionale ervaring, te versterk.

– die kopieregtermyn is van 50 tot 70 jaar verleng;

– die stelsel van aansporings vir persone wat direk betrokke is by die skepping van intellektuele eiendomsobjekte is geskep;

(geldelike belonings van 30, 25, 20 keer van die basiese berekeningseenheid vir die wenners van die “Beste IP-kompetisie” is ingebring.)

– die staats- (patent-) fooi-konsessie vir die registrasie van sekere tipes intellektuele eiendomsobjekte toegestaan ​​is;

– 'n prosedure om kopiereg- en verwante regte eienaars te vergoed vir hul geskendte regte in die bedrag van 20 tot 1,000 XNUMX basiese berekeningseenhede (van 550 tot 27,300 XNUMX USD) ingestel is;

– Wet van die Republiek van Oesbekistan “Op Geografiese Aanduidings” is aangeneem.

– korporatiewe aanspreeklikheid vir regsentiteite ingestel in die vorm van 'n boete van 100 tot 200 basiese berekeningseenhede (van 2,750 tot 5,500 XNUMX USD) vir skending van industriële eiendomsregte.

VI. Regstoepassing van intellektuele eiendomsobjekte

Die Ministerie van Justisie werk stelselmatig om af te dwing intellektuele eiendomsregte.

In ooreenstemming met die Presidensiële Besluit № PD-4965 van 28 Januarie 2021 “Oor maatreëls om die stelsel van beskerming van intellektuele eiendom te verbeter” “Vervalsingsvrye maand,” is veldtog gehou van 15 Februarie tot 15 Maart met die doel om die verkoop te voorkom van vervalste goedere en verbeter regsbewustheid en regskultuur van kopiereghouers.

Die volgende resultate is gedurende hierdie maand behaal:

– meer as 2,000 XNUMX vervalste produkte is opgespoor wat in markte, winkelkomplekse en mobiele verkoopstakke regoor die land verkoop word.

– "Katalogus van vervalste produkte" is geskep en versprei aan alle sake-entiteite en handelaars wat betrokke is by handelsaktiwiteite;

– “IP-Protection” inligtingsportaal, wat inligting verskaf oor vervalste produkte wat in die republiek verkoop word, is bekendgestel;

– inligting oor vervalste produkte wat 'n ernstige bedreiging vir menslike gesondheid en lewe kan inhou, is wyd versprei in massamedia en internetwebwerwe;

– meer as 500 plaaslike besighede wat vervalste produkte vervaardig en verhandel, het hulp ontvang om hul eie handelsmerke (handelsmerke) te skep;

– afdwingingsmaatreëls is getref teen persone wat die intellektuele eiendomsregte van ander geskend het deur die vervaardiging en verkoop van vervalste goedere.

(86 amptelike vereistes en 455 voorsorgbriewe is ingedien, protokolle oor administratiewe skending teen 50 individue is geformaliseer en na relevante howe verwys)

In 2020-2022 is ongeveer 3080 XNUMX oortredings opgespoor as gevolg van monitering en waarneming wat deur die Ministerie van Justisie gedoen is, sowel as op grond van aansoeke van individue en regspersone.

Op grond van die geïdentifiseerde oortredings is 354 amptelike vereistes en 1,367 253 voorsorgbriewe aan individue en regspersone uitgereik, en protokolle oor administratiewe oortredings is opgestel en in XNUMX sake na howe verwys.

Die howe het boetes van altesaam 26,000 196 USD opgelê aan XNUMX persone wat aan misdrywe skuldig bevind is.

Ministerie van Justisie van die Republiek van Oesbekistan

Deel hierdie artikel:

EU Reporter publiseer artikels uit 'n verskeidenheid van buite bronne wat 'n wye verskeidenheid van standpunte uitdruk. Die standpunte wat in hierdie artikels ingeneem word, is nie noodwendig dié van EU Reporter nie.

Neigings