#Antitrust - Kommissie stel tussentydse maatreëls op #Broadcom in TV- en modem #Chipset-markte

| Oktober 16, 2019

Die Europese Kommissie het Broadcom beveel om op te hou met die toepassing van sekere bepalings in ooreenkomste met ses van sy belangrikste klante. Dit sal ernstige en onherstelbare skade aan mededinging voorkom wat waarskynlik deur Broadcom se optrede veroorsaak word, wat by die eerste oogopslag inbreuk maak op die mededingingsreëls van die EU.

Die kompetisie Margrethe Vestager, kommissaris met die oog op die mededingingsbeleid, het gesê: “Ons het sterk aanduidings dat Broadcom, die wêreld se toonaangewende verskaffer van skyfies wat gebruik word vir TV-kassies en modems, besig is met mededingende mededinging. Broadcom se gedrag sal waarskynlik, in die afwesigheid van ingryping, ernstige en onomkeerbare mededingingskade berokken. Ons kan dit nie laat gebeur nie, anders sal Europese kliënte en verbruikers hoër pryse en minder keuse en innovasie in die gesig staar. Ons het Broadcom dus beveel om onmiddellik sy optrede te staak. ”

Broadcom is die wêreldleier in die verskaffing van skyfiestelle vir TV-topkassies en modems, met inbegrip van sogenaamde systems-on-a-chip. Stelsels-op-een-chip kombineer elektroniese stroombane van verskillende komponente in 'n enkele eenheid, wat die 'brein' vorm van 'n set-box of modem. Dit is noodsaaklik om die televisie seine en verbinding na die perseel van die verbruiker te bring.

In Junie 2019, het die Kommissie 'n antitrustondersoek geopen om te bepaal of Broadcom mededinging in verskillende markte vir hierdie skyfies en komponente vir sogenaamde sentrale kantoor- / kop-eindtoerusting beperk het deur middel van sekere praktyke, insluitend eksklusiwiteit, binding, bondeling, agteruitgang van die interoperabiliteit en misbruik van intellektuele eiendomsregte.

Terselfdertyd het die Kommissie 'n mededeling van besware uitgereik waar sy voorlopig tot die gevolgtrekking gekom het dat tussentydse maatreëls ten opsigte van sekere aspekte van Broadcom se optrede nodig mag wees om die doeltreffendheid van enige finale besluit wat in die toekoms deur die Kommissie geneem word, te verseker.

Die tussentydse maatreël besluit

Die besluit van vandag (16 Oktober) kom tot die gevolgtrekking dat tussentydse maatreëls geregverdig is om ernstige en onherstelbare skade aan mededinging te voorkom in sekere markte vir stelsels-op-'n-skyfie vir TV-topkaste en modems. Dit is gebaseer op die volgende elemente:

  • Broadcom is op die eerste oogopslag oorheersend in drie verskillende markte, naamlik die markte vir stelsels-op-'n-skyfie vir (i) TV-setboks, (ii) veselmodems en (iii) xDSL-modems.
  • Broadcom oortree met die eerste oogopslag mededingingsreëls deur sy oorheersende posisie te misbruik. In die besonder het Broadcom ooreenkomste gesluit met ses vervaardigers van TV-topkassies en modems, wat die volgende mededingingsbepalende bepalings insluit:

(i) Om die prima facie-oorheersing van Broadcom te versterk in stelsels-op-een-skyfie vir TV-topkassies, veselmodems en xDSL-modems, klousules wat eksklusiewe of kwasi-eksklusiewe aankoopverpligtinge en kommersiële voordele bevat, soos kortings en ander nie- prysverwante voordele (byvoorbeeld vroeë toegang tot sy tegnologie en premium tegniese ondersteuning) wat voorwaardelik is dat die kliënt hierdie produkte eksklusief of kwasi-eksklusief by Broadcom koop; en

(ii) Om die prima facie-oorheersing van Broadcom te bewerkstellig van stelsels-op-een-skyfie vir TV-topkassies, veselmodems en xDSL-modems in die afsonderlike mark-stelsels-op-een-skyf vir kabelmodems, met klousules wat kliënte in hierdie markte toestaan kommersiële voordele, soos prys- en nie-prysvoordele, wat onderhewig is daaraan dat die kliënt uitsluitlik of quasi-eksklusief stelsels-op-'n-chip vir kabelmodems by Broadcom koop.

Die Kommissie het 'n reeks bewyselemente ontleed, insluitend die grootte en belang van die betrokke klante, die voorwaardes en duur van die ooreenkomste en tydelike getuienis wat gevind is in interne dokumente wat deur Broadcom se kliënte en mededingers voorgelê is.

Die Kommissie het tot die gevolgtrekking gekom dat, indien Broadcom se voortgesette optrede sou kon voortgaan, dit waarskynlik 'n aantal tenders sou beïnvloed wat in die toekoms van stapel gestuur sal word, ook in verband met die komende bekendstelling van die WiFi 6-standaard vir modems en TV-topkassies . Dit sal waarskynlik daartoe lei dat ander chipset-verskaffers nie op meriete met Broadcom kan meeding nie en dit uiteindelik tot ernstige en onherstelbare skade aan mededinging kan lei in die vorm van uitgang of marginalisering van Broadcom se mededingers.

Ten einde die doeltreffendheid van die Kommissie se mededingingswetgewing en enige finale besluit oor die wettigheid van Broadcom se optrede in die toekoms te verseker, beveel Broadcom vandag die volgende:

(i) eensydig ophou om die mededingingsbepalende bepalings wat deur die Kommissie geïdentifiseer is, toe te pas en om sy kliënte in kennis te stel dat hy nie meer sodanige bepalings sal toepas nie; en

(ii) hulle daarvan weerhou om dieselfde bepalings of bepalings met 'n gelykwaardige oogmerk of effek in ander ooreenkomste met hierdie klante te aanvaar, en weerhou daarvan om straf- of weerwraakpraktyke met 'n gelykwaardige oogmerk of effek toe te pas.

Broadcom moet hierdie maatreëls binne 30 dae nakom. Die tussentydse maatreëls is van toepassing op die vroeëre van drie jaar of die datum van die aanvaarding van 'n finale besluit oor die wese van Broadcom se optrede of die sluiting van die ondersoek van die Kommissie rakende die gedrag.

Die inhoudelike ondersoek na die meriete van alle dele van die saak duur nog voort.

agtergrond

Artikel 102 van die Verdrag vir die funksionering van die Europese Unie (TFEU) verbied die misbruik van 'n dominante posisie wat die handel binne die EU kan beïnvloed en mededinging kan voorkom of beperk. Die implementering van hierdie bepaling word in die Antitrustverordening (Regulasie No 1 / 2003 Raad), wat ook deur die nasionale mededingingsowerhede toegepas kan word.

Ingevolge artikel 8 (1) van die antitrustverordening, kan tussentydse maatreëls ingestel word as daar op die eerste oogopslag ('prima facie') 'n oortreding van die mededingingsregreëls is, sowel as 'n dringende behoefte aan beskermingsmaatreëls weens die risiko van ernstige en onherstelbare skade aan mededinging.

Daar is geen wettige sperdatum om 'n antitrustondersoek af te handel nie. Die duur van 'n antitrustondersoek hang af van 'n aantal faktore, waaronder die kompleksiteit van die saak, die mate waarin die betrokke ondernemings met die Kommissie saamwerk en die uitoefening van die regte op verdediging.

Meer inligting is beskikbaar oor die kompetisie van die Kommissie webwerf, in die openbare saak registreer onder die saaknommer AT.40608.

Kommentaar

Facebook kommentaar

Tags: , ,

kategorie: 'N Voorblad, EU, Europese Kommissie

Kommentaar gesluit.