Verbinding met ons

Oesbekistan

Vir Menslike Eer en Waardigheid

DEEL:

Gepubliseer

on

Die modernisering van die land en die bou van die Nuwe Oesbekistan gebaseer op die beginsel "Die samelewing is die inisieerder van hervormings" vereis die uitvoer van 'n nasionale stemming oor grondwetlike hervormings, die aanpassing van ons Basiese Wet by vandag se sosiale realiteite en die logika van ons versnelde hervormings - skryf Gabit Aydarov

Gegrond op die idee dat “die mense die enigste bron en outeur van die Grondwet moet wees”, is ’n landwye bespreking oor die konsep Grondwet gevoer, waartydens meer as 220 duisend voorstelle oor die verbetering daarvan van die bevolking ontvang is, het die meerderheid van wat in ag geneem is.

Met die wysigings en byvoegings wat aan die Grondwet gemaak is, is die bestaande 128 Artikels tot 155 verhoog, waarvan 91 konseptueel gewysig is.

Vir die eerste keer bepaal die Grondwet as 'n onaantasbare bepaling dat Oesbekistan 'n soewereine, demokratiese, wettige, sosiale en sekulêre staat is (Artikel 1). Hierdie beginselnorm is daarop gemik om die onafhanklikheid van ons land te bewaar en verder te versterk, intensiewe voortsetting van hervormings gebaseer op die beginsel “In die naam van menswaardigheid” en om die prioriteit van die reg te verseker.

Hiermee saam, volgens die norm van Artikel 19 van die Grondwet in die nuwe uitgawe, “Menseregte en vryhede behoort aan almal van geboorte af”. Menselewe, eer, waardigheid, vryheid, gelykheid, sekuriteit, onaantasbaarheid word as natuurlike en onvervreembare regte beskou.

Die regte en vryhede van 'n persoon, wat hy of sy van geboorte af besit, word omskryf in byna 80 internasionale menseregtedokumente, waarby Oesbekistan 'n party is.

Om hierdie fundamentele en onvervreembare menseregte te verseker word op grondwetlike vlak as die sleuteltaak van die land en die samelewing verskans. Dit beteken dat geen formaliteite vereis word vir elke persoon om hierdie regte te geniet nie en dit word deur die Staat gewaarborg.

advertensie

Verder, volgens artikel 20 van die konsep, word alle teenstrydighede en onduidelikhede in die verhoudings van 'n persoon met staatsliggame ten gunste van die persoon geïnterpreteer, en die regsmaatreëls moet gebaseer wees op die beginsel van proporsionaliteit en voldoende wees om wettige doelwitte te bereik. .

Die konsepwysigings aan die Basiese Wet omskryf ook duidelik die statutêre bedrag van pensioene, toelaes en ander soorte maatskaplike bystand, wat nie laer kan wees as die amptelik gedefinieerde minimum verbruikersuitgawes nie. Die norm dat burgers die reg het om 'n gewaarborgde volume gratis mediese sorg te ontvang wat deur die staat gedra word, is streng vasgelê.

Bykomende norme wat daarop gemik is om die sosiale beskermingstelsel te versterk, word ingestel. Die konsep stipuleer veral die take van die staat oor burgers se werkloosheidsbeskerming en armoedevermindering. Boonop organiseer en moedig die staat beroepsopleiding en heropleiding van burgers aan om hul werk te verseker.

Verder is die reg van ons burgers op behuising op grondwetlike vlak verskans. Daar word bepaal dat die Staat behuisingskonstruksie sal stimuleer en toestande sal skep vir die verwesenliking van die reg op behuising. ’n Wettige grondslag word gelê vir die voorsiening van behuising aan maatskaplik behoeftige kategorieë.

Die Grondwet stel ook duidelik die norm vas dat niemand sonder ’n hofbeslissing en op ’n onwettige wyse van behuising ontneem mag word nie. Die eienaar wat van sy of haar huis ontneem is, sal, in die gevalle en onder die prosedure wat deur die wet bepaal word, vooruit en in gelyke dele van die waarde van die eiendom en die skade wat veroorsaak is, terugbetaal word. Die bekendstelling van hierdie norm tot die Basiese Wet is 'n redelike besluit wat die belange van die eienaars beskerm in die kwessie van slopings, wat een van die mees akute probleme in die samelewing oor 'n paar jaar geword het.

Die konsepwysigings bepaal dat belasting en fooie billik moet wees en nie burgers verhinder om hul regte uit te oefen nie. In die konteks van toenemend ontwikkelende markverhoudings, sal hierdie norm dien om die regte en belange van alle burgers en entrepreneurs te verseker.

In die konsep Grondwet word veral aandag gegee aan die uitbreiding van die deelname van burgers in die bestuur van die sake van die samelewing en die staat. Daar word bepaal dat die prosedure vir die vorming en uitvoering van die staatsbegroting van die Republiek van Oesbekistan gebaseer sal wees op die beginsels van openheid en deursigtigheid, en burgers en instellings van die burgerlike samelewing sal openbare beheer uitoefen oor die vorming en uitvoering van die staatsbegroting.

Ten einde die omgewingsregte van burgers te verseker en om skadelike uitwerking op die omgewing te voorkom, skep die Staat toestande vir openbare beheer in die sfeer van stedelike beplanning. Die openbare bespreking van konsep-stedelike beplanningsdokumente neem toe.

Hierdie bepalings verseker die prioriteit van menseregte, verhoog die verantwoordelikheid van staatsliggame in die uitvoering van hul pligte in nakoming van menseregte, en voorkom die gebruik van buitensporige regsmaatreëls teen 'n persoon.

In ooreenstemming met artikel 31 van die konsep Basiese Wet, word waarborge van die onskendbaarheid van die persoon in strafregtelike verrigtinge verskans: elkeen het die reg op vryheid en onaantasbaarheid van die privaatlewe, op privaatheid van korrespondensie, telefoongesprekke, pos-, elektroniese en ander kommunikasie . Hierdie reg kan slegs deur 'n hofbeslissing beperk word.

Daar moet kennis geneem word van die grondwetlike hervormings in terme van die Gemagtigde Persoon van die Oliy Majlis van die Republiek van Oesbekistan vir Menseregte (Ombudsman). Volgens artikel 98 van die konsep Grondwetlike Wet, burgers van die Republiek van Oesbekistan met die reg om te stem, in die hoeveelheid van ten minste honderdduisend mense, die Senaat van die Oliy Majlis van die Republiek van Oesbekistan, Gemagtigde Persoon van die Oliy Majlis van die Republiek van Oesbekistan vir Menseregte (Ombudsman), die Sentrale Verkiesingskommissie van die Republiek van Oesbekistan word die reg verleen om wetgewende voorstelle by wyse van wetgewende inisiatief aan die Wetgewende Kamer van die Oliy Majlis van die Republiek van Oesbekistan voor te lê.

Die bemagtiging van die Ombudsman om wetgewing te inisieer, sal die leemtes vul wat in die wetgewing geïdentifiseer is tydens die studie van burgers se appèlle.

Die wysigings aan die Grondwet van Oesbekistan versier met die mees moderne demokratiese waardes en die resultate van 'n in-diepte ontleding van die internasionale praktyk van grondwetlike bou in ontwikkelde lande.

Gabit Aydarov is hoof van die sektor van die sekretariaat van die gemagtigde persoon van die Oliy Majlis van die Republiek van Oesbekistan vir Menseregte (Ombudsman).

Deel hierdie artikel:

EU Reporter publiseer artikels uit 'n verskeidenheid van buite bronne wat 'n wye verskeidenheid van standpunte uitdruk. Die standpunte wat in hierdie artikels ingeneem word, is nie noodwendig dié van EU Reporter nie.

Neigings