Verbinding met ons

Oesbekistan

Geslagsgelykheidstrategie dien stabiliteit en groei in Oesbekistan

DEEL:

gepubliseer

on

Ons gebruik u aanmelding om inhoud te verskaf op 'n manier waarop u ingestem het en om ons begrip van u te verbeter. U kan te eniger tyd u inteken.

Op die huidige stadium van hervormings in Oesbekistan, hervormings om die regte en wettige belange van vroue te beskerm, maatskaplike ondersteuning aan vroue in nood te bied en te verseker dat geslagsgelykheid steeds sistematies plaasvind. Die strategie vir die bereiking van geslagsgelykheid in Oesbekistan tot 2030 is aanvaar om hierdie dinge na 'n kwalitatief nuwe vlak te neem, skryf Malika Kadirkhanova.

Die huweliksouderdom vir mans en vroue is op 18 gestel, en die lys van poste met ongunstige werksomstandighede, waarin vrouearbeid geheel of gedeeltelik verbied word, is afgeskaf. Die pos van inspekteur vir werk met vroue is in die binnelandse sake-stelsel ingestel.

In ooreenstemming met die dekreet van die president van 7 Maart 2022: "Oor maatreëls om die werk op sistematiese ondersteuning van familie en vroue verder te versnel", die nasionale program vir die verhoging van die aktiwiteit van vroue in alle sektore van die land se ekonomie, sowel as politieke en sosiale lewe in 2022-2026 is goedgekeur. 'n Aantal maatreëls wat daarop gemik is om die sosiale, politieke en ekonomiese regte van vroue te verseker, is onder hierdie dokument bepaal en die praktiese implementering daarvan word verseker. In die besonder is 'n 4 persent-kwota toegeken vir volwasse meisies uit gesinne wat maatskaplike beskerming benodig om aan 'n hoër onderwysinstelling te studeer.

Vanaf 9 Februarie 2022 is die dienstyd vir vroue, wat die tydperk van kraamverlof insluit, van drie jaar tot ses jaar verhoog. Die tydperk van werkservaring vir kinders met gestremdhede sedert kinderjare is verleng van 16 tot 18 jaar.

Sedert September 2022 is swangerskap- en geboortetoelaes vir vroue in private ondernemings en organisasies ingestel ten koste van die staatsbegroting. Rentevrye onderwyslenings is ingestel vir vroue wat aan hoëronderwysinstellings, tegniese skole en kolleges studeer, en die prosedure vir staatsterugbetaling van kontrakgelde van alle vroue wat op meestersvlak studeer, is vasgestel.

Die prosedure vir die dekking van die opvoedkundige kontrakte van lae-inkomste familielede, weeskinders of vroulike studente wat van ouerlike sorg ontneem is sonder die voorwaarde van vergoeding ten koste van bykomende hulpbronne van die plaaslike begroting is ingestel. Boonop is die Onderhoudsfonds gestig, en in die geval van die skuldenaar wat strafregtelik aanspreeklik gestel word vir die ontduiking van die finansiële ondersteuning van sy minderjarige kind, is die praktyk gevestig om die betaling van onderhoudsbetalings te gelas om die agterstallige skuld te dek.

Hervormings wat daarop gemik is om die rol van vroue in die sosio-politieke lewe en sakesfeer van ons land radikaal te vergroot, is steeds aan die gang. 'n Unieke stelsel is geskep om sosiaal aktiewe vroue voor te berei vir leiersposisies, opleiding en die verbetering van hul kwalifikasies. Gevolglik was die aantal vroueleiers in ons land in 2016 7%, teen 2020 het hierdie syfer tot 12% toegeneem, teen 2022 tot 27% en onder entrepreneurs tot 25%.

advertensie

’n Enkele elektroniese databasis van belowende vrouekandidate wat in staatsliggame en -organisasies werk, is geskep, en ’n reserwelys van meer as 25,000 2022 vroue vir leierskap is geskep. In XNUMX is 'n program ontwikkel om die aktiwiteit van vroue in openbare administrasie te verhoog met die deelname van ministeries en agentskappe, en gerig op implementering.

Vandag, by die stelsel van staats- en openbare organisasies, werk ongeveer 1,400 43,000 vroue in leiersposisies op die vlak van republieke en streke, en meer as 48 32 op die vlak van distrikte en stede. 150 of XNUMX% van die XNUMX afgevaardigdes wat tot die Wetgewende Kamer verkies is, is vroue. Dit is nie 'n oordrywing om te beweer dat hierdie resultate behaal word as gevolg van die toestande wat geskep word vir vroue op die gebied van politiek en bestuur om die toekoms van ons land te dien nie.

Die Akademie vir Publieke Administrasie en die Staatskomitee vir Familie en Vroue het 'n 552-uur "Skool vir Vroueleiers"-program ontwikkel om vroulike leiers op te lei. As deel van die program is 100 aktiewe vroue opgelei. Data oor 142 vroulike gegradueerdes van die Akademie gedurende die tydperk 1996-2021 is saamgestel en ingesluit in die nasionale personeelreserwedatabasis. Terselfdertyd is ’n enkele inligtingstelsel geskep om vroue se slagoffers van teistering en geweld aan te teken. 29 sentrums, insluitend 1 republikeinse sentrum, 14 streeksentrums en 14 voorbeeldige inter-distrikte sentrums vir rehabilitasie en aanpassing van vroue werk doeltreffend.

VERDER VERSTERKING VAN DIE WETLIKE RAAMWERK

Vroue lewer 'n waardige bydrae tot die ontwikkeling van Nieu-Oesbekistan. Dit is die resultaat van die hervormings wat geïmplementeer is om die invloed van vroue te versterk en hul regte en belange te beskerm in die mees basiese aspekte van die samelewing - politieke, ekonomiese en sosiale sfere.

In onlangse jare is aansienlike pogings aangewend om die regsgrondslag vir die versekering van geslagsgelykheid op alle gebiede verder te versterk. Belangrike maatreëls is getref om die wetgewende en institusionele basis van die bereiking van hierdie doelwitte te versterk, en meer as 20 normatiewe regsdokumente is aangeneem wat daarop gemik is om die stelsel van omvattende ondersteuning van vroue, beskerming van hul regte en wetlike belange verder te verbeter.

Die konsepte van "geslagskundigheid" en "geslagsoudit" is in die nasionale wetgewing ingebring. ’n Wet is aangeneem oor die vereenvoudiging van die regsgrondslag van die aannemingsprosedure. Diegene wat 'n geringe misdaad gepleeg het en 'n vonnis uitgedien het, is toegelaat om 'n kind aan te neem ingevolge hierdie dokument.

Verder is 'n wet aangeneem om die regte van vroue in moeilike sosiale situasies te waarborg. Op grond van die aanbeveling van die VN is die Wet "Op Beskerming van Vroue teen Teistering en Mishandeling" en ander relevante regsdokumente verbeter, die konsep van "huishoudelike geweld" is in die wet ingesluit, en verantwoordelikheid vir gesinsgeweld is gevestig as 'n aparte misdaad. Tans is die meganisme van beskerming van vroue teen teistering en mishandeling verbeter, en 'n konsepwet wat die prosedure omskryf vir die uitreiking van 'n beskermingslasbrief vir een jaar deur 'n hofbeslissing, is ontwikkel en by die Wetgewende Kamer ingedien.

Binne die raamwerk van die Geslagsgelykheidstrategie van die Republiek van Oesbekistan teen 2030, het die Sentrale Verkiesingskommissie 11 aanwysers daargestel wat die deelname van vroue en mans op 'n gelyke basis in alle stadiums van die verkiesing moniteer ten einde vroue en mans by die verkiesing te betrek. verkiesingsproses op gelyke voorwaardes, om gelyke regte en geleenthede vir vroue en mans te verseker in die vorming van verkiesingskommissies. Gedurende 2022 is die belangrikheid van vroue en die verskaffing van arbeidsregte as afsonderlike aanwysers in die rangorde van enkelpersoneeldepartemente in staatsliggame en -organisasies gestel.

Die basis van wetlike regulering van arbeidsverhoudinge is verbeter in die Arbeidskode wat in 2022 aangeneem is in ooreenstemming met internasionale standaarde oor mense- en arbeidsregte. Meer as twintig nuwe norme wat vroue se arbeidsregte beskerm, is in hierdie Kode ingesluit. Veral burgers se regte om oor hul vermoëns om te werk te beskik, om dit uit te oefen in enige vorm wat nie deur die wet verbied word nie, om vrylik die tipe opleiding, beroep en spesialiteit, werkplek en werksomstandighede te kies, is veral versterk.

UITVOERING VAN INTERNASIONALE DOKUMENTE

Oesbekistan dien periodieke nasionale verslae aan die VN se Menseregteraad oor die implementering van internasionale konvensies en verdrage. Parlementêre toesig oor die nakoming van internasionale verpligtinge op die gebied van menseregte is ingestel.

As deel van die implementering van die geslagstrategie, is die kwessie van implementering van die Internasionale Arbeidsorganisasie-konvensies "Gelyke verhoudings en gelyke geleenthede vir werkende vroue en mans: werkers met gesinsverantwoordelikhede", "Deeltydse werk" en "Huishouding" in ons nasionale wetgewing is oorweeg. Voorstelle is ontwikkel oor die doeltreffendheid van die Republiek van Oesbekistan se toetreding tot die Haagse Konvensie oor die internasionale orde van kinderondersteuning en ander vorme van gesinsondersteuning. Tans is 'n konsepwet in die proses om in hierdie internasionale dokument ingevoer te word.

Verlede jaar is die nasionale aksieplan vir die implementering van die VN-Veiligheidsraad-resolusie "Vroue, Vrede en Veiligheid" en die "padkaart" vir 2022-2025 goedgekeur deur die republikeinse kommissie oor die verhoging van die rol van vroue en meisies in die samelewing, geslag gelykheid en gesinskwessies. Op grond van hierdie dokument is besluit om tydelike spesiale maatreëls aan te neem om die aantal vroue in leiersposisies te vermeerder en hulle aan te moedig.

Daarbenewens is werk begin om gevalle van geweld teen vroue te voorkom, om hul beskerming uit te brei, om die stryd teen mensehandel, insluitend die handel in vroue en kinders te versterk, en om die gereedheid en verantwoordelikheid van die bevoegde staatsliggame te verhoog om die risiko van geweld teen vroue.

Die regulering van kwessies wat verband hou met die regte van arbeidsmigrante is van besondere belang vir Oesbekistan. Daarom het ons land in 2019 'n lid van die Internasionale Organisasie vir Migrasie geword. 'n Spesiale fonds is gestig om persone wat in die buiteland werk te ondersteun, om hul regte en belange te beskerm. In 2022 het die "Cotton Campaign"-koalisie, wat maatskappye verenig wat voltooide produkte van katoen vervaardig en in katoenprodukte handel dryf, die algehele uitskakeling van gedwonge en kinderarbeid in Oesbekistan erken en die verbod op Oesbekiese katoen gekanselleer. Verder, in die jaarverslag van die Amerikaanse departement van arbeid "Lys van goedere wat deur kinderarbeid en dwangarbeid - 2022" vervaardig is, is Oezbeekse katoen verwyder van die lys van goedere wat deur kinderarbeid en dwangarbeid vervaardig word.

Vandag word grondwetlike hervormings in ons land geïmplementeer. Die konsep grondwetlike wet "Op wysigings en toevoegings tot die Grondwet van die Republiek van Oesbekistan" is voorberei. Die konsepwet is aan geslagsregskundigheid onderwerp.

Op 20 Julie 2022 is 'n internasionale openbare bespreking (konsultasie) in die stad Tasjkent gehou oor die onderwerp "Besinning van bepalings oor vroueregte in wêreldgrondwette". By die geleentheid is voorstelle gemaak vir die verdere ontwikkeling van die grondwetlike en regsgrondslag om die doeltreffende beskerming van vroue se waardigheid, regte, vryhede en regsbelange te verseker.

Vandag in ons land het die versekering van die regte en belange van vroue, geslagsgelykheid, die ontwikkeling van vroue-entrepreneurskap, die skep van nuwe werksgeleenthede vir hulle, en die verbetering van werk- en lewensomstandighede 'n prioriteit van staatsbeleid geword. Dit dien op sy beurt om die invloed van vroue in die mees basiese aspekte van die samelewing te verhoog - politieke, ekonomiese en sosiale sfere, hul aktiwiteit op elke gebied, en die deelname van ons susters in die lewe van die samelewing groei jaar na jaar .

Malika Kadirkhanova, voorsitter van die Senaatskomitee van die Oliy Majlis oor Vroue en Geslagsgelykheid.

Deel hierdie artikel:

EU Reporter publiseer artikels uit 'n verskeidenheid van buite bronne wat 'n wye verskeidenheid van standpunte uitdruk. Die standpunte wat in hierdie artikels ingeneem word, is nie noodwendig dié van EU Reporter nie.

Neigings