Verbinding met ons

Oesbekistan

Oesbekistan se nuwe vormende personeelbeleid in staatsbestuur

DEEL:

gepubliseer

on

Ons gebruik u aanmelding om inhoud te verskaf op 'n manier waarop u ingestem het en om ons begrip van u te verbeter. U kan te eniger tyd u inteken.

Staatskwessies is die hoofaspek wat die welvaart, stabiliteit en ontwikkeling van die land bepaal. Saam met die implementering van beginsels van magskeiding en regeringsinstellings, neem die staatsamptenaarstelsel die hoofaspekte van die owerheidsadministrasie in ag. In hierdie sin speel die staatsamptenare 'n groot rol in die vorming van die regeringsbeleid en die effektiewe implementering daarvan. Die implementeringsgraad van die meritokrasiebeginsels in regeringsadministrasie definieer die standaard van die bestuursproses en die uitwerking daarvan op die samelewing, skryf Davron Bekchanov, medeprofessor van die Akademie vir Openbare Administrasie onder die president van die Republiek Oesbekistan.

In hierdie artikel word die proses van invloeiing na die regeringsliggame van nuwe vormingspersoneel geanaliseer deur die historiese, regs- en politieke aspekte daarvan te ondersoek. In hierdie artikel word ook definisies en vereistes gegee vir die “nuwe formatiewe personeel” en die effek daarvan op die Bertelsmann Stiftung se Transformasie-indeks. Verder beperk ons ​​in hierdie navorsing ons omvang met regeringsliggame en sluit private en nie-regeringsektore uit.

Die Bertelsmann Stiftung se Transformation Index (BTI) analiseer en evalueer die kwaliteit van demokrasie, 'n markekonomie en politieke bestuur in 1371 ontwikkelende en oorgangslande. Dit meet suksesse en terugslae op die pad na 'n demokrasie gebaseer op die oppergesag van die reg en 'n sosiaal verantwoordelike markekonomie. Die BTI is die eerste landelike vergelykende indeks wat selfversamelde data gebruik om die kwaliteit van regering tydens oorgangsprosesse omvattend te meet.

advertensie

Historiese oorsig

Staatspersoneelbeleid oorweeg die volgende vier aspekte: werwing, aanstelling, bevordering en kapasiteitsbou. Tydens die regering van die kommunistiese regime in Oesbekistan is die staatspersoneelbeleid deur die kommunistiese party gevoer, en na die afskaffing daarvan het die leemte na vore gekom oor hierdie beleid. Vanaf onafhanklikheid tot Oktober 2019 is die staatspersoneelbeleid meestal gereguleer deur die Labour Codex van die Republiek van Oesbekistan, en elke regeringsliggaam (ministeries het plaaslike regerings) het die personeelbeleid op hul eie gevoer. In hierdie stelsel het die personeelafdelings van die regeringsliggame meestal die CV van die kandidaat nagegaan en slegs onderhoude gevoer om dit aan te stel. Die kandidate is gekies uit die kortlyste van die volk, en daar was geen skriftelike regulasies oor die bevordering van die vervoerder nie, wat ruimte vir magsmisbruik geskep het.

Wat die opvoeding en heropleiding van staatsamptenare betref, het byna elke ministerie hul eie opvoedingsentrum, waar hulle meestal hul eie goed herlei. Akademie vir Openbare Administrasie was meestal besig met die opleiding en heropleiding van staatsamptenare op bestuursvlak, en vir die magisterprogram moes die kandidaat nie minder as drie jaar in die bestuurspos gewerk het nie en jonger as 40 jaar oud gewees het. Daar was ook 'n gebrek aan prosedures op watter vlak en hoe lank die staatsamptenare na ontwikkeling en heropleiding gestuur moes word.

advertensie

Hervormings in Oesbekistan

Vanaf 2017 begin die nuwe regering van Oesbekistan grootskaalse hervormings in alle samelewingsfere, insluitend die regeringstelsel. Belangrikste nuwe benaderings is begin rakende die hervormende regeringsinstellings, waar die volgende hoofbeginsel aanvaar is: "die regeringsliggame moet die mense dien, nie die mense moet die regering dien nie". In hierdie verband het dit die vereistes vir professionele staatsamptenare begin verander. Die hooftake van administratiewe hervorming was die volgende: bekendstelling van prinsipale vir meritokrasie in die staatsdiensstelsel, desentralisering van openbare administrasie, die verhoging van die professionaliteit, materiële en sosiale sekerheid van staatsamptenare, die versekering van die oppergesag van die reg, implementering van e-regering, die versekering van die openheid van die aktiwiteite van regeringsliggame. Deur die implementering van hierdie take is daar beduidende resultate behaal. Gedurende hierdie tydperk is meer as 30 wette, 750 verordeninge aanvaar.

Belangrikste veranderende punt in die staatsamptenare se stelsel het plaasgevind met die aanvaarding van die besluit van die president 'Oor maatreëls om die personeelbeleid en staatsdiensstelsel in die Republiek van Oesbekistan radikaal te verbeter' op 3 Oktober 2019.

Ingevolge die besluit het toegang tot die staatsdiens op grond van 'n oop onafhanklike kompetisie vanaf 1 Januarie 2020 in 'n loodsmodus in individuele regeringsliggame, organisasies en gebiede en vanaf 1 Januarie 2021 begin. Januarie XNUMX in alle regeringsliggame en organisasies. Die besluit het ook die Agentskap vir die ontwikkeling van staatsdiens onder die president gestig, wat dien as hoofliggaam in die bestuur van die personeelbeleid in die Republiek van Oesbekistan.

Die belangrikste take van hierdie agentskap is: die ontwikkeling van 'n ideologiese platform vir die transformasie van die staatsdiens, programme en projekte vir die ontwikkeling daarvan, asook die versekering van die praktiese implementering van 'n verenigde beleid op die gebied van staatsdiens; koördinering van die aktiwiteite van staatsliggame en -organisasies op die gebied van staatspersoneelbeleid; monitering en ontleding van tendense en vooruitsigte vir die ontwikkeling van die staatsdiens met die ontwikkeling van voorstelle om probleme en uitdagings op hierdie gebied uit die weg te ruim; bekendstelling van innoverende metodes vir personeelbestuur en ontwikkeling van menslike hulpbronne gebaseer op die beginsels van openheid, professionaliteit en aanspreeklikheid; bestuur van die Nasionale Personeelreserwe, instandhouding van die Staatsregister van Staatsdiensposisies, asook die skep en instandhouding van 'n enkele oop portaal vir vakante poste van staatsamptenare; instelling van 'n stelsel van meetbare aanwysers (sleutelaanwysers) vir die beoordeling van die prestasie van staatsamptenare en die ontleding van hul resultate, die bestudering van die openbare mening en die opstel van 'n openlike beoordeling van hoofde van staatsliggame en organisasies; stelselmatige werk uit te voer om gekwalifiseerde en hoogs gekwalifiseerde spesialiste te identifiseer en te lok, onder andere onder landgenote wat in die buiteland woon, asook om begaafde jeugdiges en vroue wyd na die staatsdiens te lok; organisering van 'n oop onafhanklike mededingende keuse van die mees belowende personeel vir die staatsdiens; die bevordering van hoë professionele etiek, anti-korrupsiekultuur en onverdraagsame houding teenoor korrupsie onder staatsamptenare; inleiding en konsekwente verbetering van inligting- en kommunikasietegnologieë op die gebied van openbare staatsdiens, die vorming van 'n databasis oor staatsamptenare met die veiligheid van hul persoonlike data; hulp om die regte en wettige belange van staatsamptenare in hul verhouding met werkgewers te beskerm, asook om ordentlike voorwaardes vir hul werk en sosiale beskerming te skep.

Die gevolge van hierdie hervormings vereis baie professionele staatsamptenare wat ons 'nuwe formatiewe personeel' kan noem. Die belangrikste kenmerke en bekwaamhede van 'die nuwe vormende personeel' is die volgende: a) persoon met 'n wêreldwye denke; b) in staat tot sistematiese en kreatiewe denke; c) goeie kommunikasievaardighede; d) demokratiese siening; c) kliëntgerig; d) oop vir veranderinge en buigsaam.

Van bo af kan ons die drie hoofpunte van die verandering in die staatsdiensstelsel in Oesbekistan onderskei. Dit is: 3) 'n oop en mededingende eksamenstelsel; 1) draerpromosie deur optrede; 2) opleiding en heropleiding van die staatsdiens.

Volgens die graad van die president van die Republiek van Oesbekistan “Oor maatreëls om die personeelbeleid en staatsdiensstelsel in die Republiek Oesbekistan ingrypend te verbeter ” jaarliks ​​moet elke staatsamptenaar die 30-60 uur se heropleidingskursusse slaag. Hierdie praktyk sal ook bydra tot die verhoging van die kapasiteit van staatsamptenare wat dien vir effektiewe regeringsadministrasie.

Op die oomblik is die volgende uitdagings op hierdie gebiede die volgende: eerstens die stelsel om die nuwe vormende kaders na regeringsliggame te lok; tweedens draerpromosie van die nuwe vormende kaders; derdens, voorbereiding en heropleiding van die nuwe vormende kaders wat in die staatsdiens werk.

Stelsel om die nuwe vormende kaders na regeringsliggame te lok is een van die belangrikste take wat verbeter moet word om die hervormings wat in Oesbekistan geneem is, effektief te implementeer. Ten einde hierdie stelsel te verbeter en die meritokrasiebeginsels te implementeer, moet die wet "Oor burgerlike staatsdiens" so spoedig moontlik aanvaar word, waar die prosedures van benoeming deur middel van die eksamen vir bekwaamheidskontrole genoem moet word. Die bevoegdhede vir staatsamptenare op intreevlak moet wees soos om die Oezbeekse taal vlot te ken (skriftelik en mondeling), en kennis te dra van die basiese normatiewe regsdokumente wat regeringsliggame reguleer, leierskapvaardighede, kommunikasievaardighede.

Draerpromosie van die nuwe formatiewe kaders. Vervoerder is 'n belangrike deel van die staatsdiensstelsel, wat die motivering van die kaders en die effektiwiteit van die regeringsliggame beïnvloed. Die bevordering moet gebaseer wees op die aantal en die kwaliteit van inisiatiewe, 'n positiewe beeld onder die kollegas en sy of haar seniors en die vermoë om in die leiersposisies te werk.

Voorbereiding en heropleiding van die nuwe vormende kaders wat in die staatsdiens werk speel 'n geweldige rol in die effektiwiteit van die aktiwiteite van regeringsliggame. Alle staatsamptenare wat nuut ingeskryf is vir die kompetisie-eksamens en staatsamptenare wat bevorder word, moet spesiale kursusse slaag rakende hul funksionele take en verpligtinge. Hierdie praktyk sal staatsamptenare help om meer professioneel te wees, wat gevolglik die effektiwiteit van die aktiwiteite van regeringsliggame beïnvloed.

Vanaf Januarie 2021 word die regeringspersoneelbeleid oorgeskuif na die volgende stap, waar dit in alle regeringsliggame verpligtend geword het om meriete-gebaseerde stelsel in te stel om die staatsamptenare te kies, aan te stel en te bevorder. Daar word ook van 2021 verwag om die staatsamptenare in nuwe metodologieë en benaderings op te lei en op te lei. Dit sal help om die hervormings in Oesbekistan doeltreffender te maak, veral om die bestuursindeks van Bertelsmann Stiftung te verhoog.

LETTERKUNDE

1. Besluit van die president “Oor maatreëls om die personeelbeleid en staatsdiensstelsel in die Republiek van Oesbekistan ingrypend te verbeter” op 3 Oktober 2019.

2. D.Bekchanov, Plaaslike regering: ervaring van Japan en Oesbekistan. Tasjkent, 2015.

3. Yuldasheva Feruza, Reforms and Modernization of Civil Service of the Republic of Uzbekistan, Theoretical & Applied Science Journal volume 28.

4. https://www.unescwa.org/bertelsmann-transformation-index

5. https://atlas-btiproject.org/l*2020*CV:CTC:SELUZB*CAT*UZB*REG:TAB

Oesbekistan

Oezbekistan se pogings om jongmense te ondersteun en openbare gesondheid te bevorder

gepubliseer

on

Op inisiatief van die president van die Republiek Oesbekistan Shavkat Mirziyoyev, is die jaar 2021 in die land as 'The Year of Support of the Youth and Strengthing of Public Health' verklaar, met grootskaalse hervormings en edele dade wat in die hele land.

Dit is opmerklik dat verskeie ministeries en agentskappe van Oesbekistan aktief deelneem aan sulke inisiatiewe saam met die algemene publiek van die land.

Een van sulke edele projekte is onlangs deur die Ministerie van Verdediging van die Republiek van Oesbekistan geïmplementeer. Ter ondersteuning van die inisiatief van die president van die Republiek van Oesbekistan-die opperbevelhebber van die gewapende magte Shavkat Mirziyoyev, het die Oezbeekse ministerie praktiese hulp verleen aan mev. Maftuna Usarova, 'n Oesbekiese burger met die diagnose 'n uiters skaars siekte - die Takayasu -sindroom 'n paar jaar gelede.

advertensie
Maftuna Usarova

Sedert 2018 het Maftuna verskeie behandelingskursusse in 'n aantal hospitale in Oesbekistan ondergaan, waaronder die Central Military Clinical Hospital van die Ministerie van Verdediging, en haar toestand het aansienlik verbeter. Om die behandelingsproses sonder onderbreking voort te sit en die gevorderde vordering te konsolideer, het Maftuna behandeling nodig gehad met behulp van die nuutste tegnologie wat slegs in 'n paar lande ter wêreld beskikbaar is.

Met die oog op die doeltreffende uitvoering van die take wat deur die opperbevelhebber gedefinieer is, het die departement van sorg verseker dat Maftuna in die Asklepios Klinik Altona-hospitaal in Duitsland opgeneem is om die nodige behandeling te ontvang.

Die Asklepios Klinik Altona is die grootste mediese onderneming in Europa, wat alle terreine van mediese spesialiteite dek en meer as 100 mediese instellings tot sy beskikking het. Alleen in Hamburg is daar ses klinieke met byna 13,000 1,800 mediese personeel, waaronder XNUMX dokters.

advertensie

Danksy die pogings van die Ministerie van Verdediging van Oesbekistan, het Maftuna Usarova in Augustus 2021 'n behandelingskursus van twee weke ondergaan by Asklepios Klinik Altona en kon sy haar toestand aansienlik verbeter. Terselfdertyd het die behandelende dokters hul bereidheid gegee om, na die ontslag van die Maftuna en terugkeer na Oesbekistan, gepaste mediese aanbevelings te gee, soos nodig.

Die personeel van die ambassades van die Republiek Oesbekistan in België en Duitsland was nou betrokke by hierdie edele projek. Veral diplomatieke missies het ondersteuning gebied om te verseker dat die pasiënt die hoogste gehalte diens geniet.

Ten slotte kan 'n mens sê dat grootskaalse hervormings wat deur president Shavkat Mirziyoyev begin is, resultate lewer by duisende mense wat nou mediese dienste van hoë gehalte geniet.  

Lees verder

Oesbekistan

Die presidensiële verkiesings in Oesbekistan sal waarskynlik 'n goeie toets wees vir die land se toekomstige verloop

gepubliseer

on

Aangesien Oesbekistan op die punt staan ​​van die komende presidentsverkiesings wat op 24 Oktober plaasvind, is die internasionale gemeenskap bekommerd oor die land se verdere politieke koers. En om 'n goeie rede, skryf Olga Malik.

Die veranderinge wat die huidige president Shavkat Mirziyoyev aangebring het, toon 'n werklike breuk met die land se verlede. Die ontwikkelingsstrategie van Mirziyoyev vir 2017-2017, wat in 2021 gepubliseer is, het ten doel om 'alle lewensfere te moderniseer en te liberaliseer', bv. Staat en samelewing; die oppergesag van die reg en die regstelsel; ekonomiese ontwikkeling; sosiale beleid en sekuriteit; buitelandse beleid, nasionaliteite en godsdiensbeleid. Die voorgestelde stappe sluit in die opheffing van buitelandse valutabeheer, tariefverlagings, die liberalisering van die visumregime en vele meer.

Sulke vinnige veranderinge was in 'n groot kontras met die konserwatisme van Islam Karimov, die voormalige president van die land, en het vinnig die punt van belang geword vir Europese lande en die Verenigde State. Vroeër verlede maand het minister van buitelandse sake, Antony Blinken, tydens die ontmoeting met die minister van buitelandse sake van Oesbekistan, Abdulaziz Kamilov beklemtoon die “Oesbekistan se vordering op sy hervormingsagenda, insluitend die bestryding van mensehandel, die beskerming van godsdiensvryheid en die uitbreiding van ruimte vir die burgerlike samelewing”. Hy het egter ook genoem "Die belangrikheid van die bevordering van die beskerming van fundamentele vryhede, insluitend die behoefte aan 'n vrye en mededingende verkiesingsproses", wat verwys na die land se outoritêre politieke regime. Die owerhede van die land sowel as die ministeries bevestig dat hulle elke jaar baie aanbevelings van Westerse vennote ontvang oor hoe om 'n meer outonome stelsel van die burgerlike samelewing te verseker en te onderhou.

advertensie

Tog kan sulke 'te veel sorg' vir die demokrasie en vryheid van Oesbekistan van buite af 'n omgekeerde effek veroorsaak, gegewe die nasionale trots en onafhanklike gees. Die druk op die integrasie van sosiale waardes soos die ondersteuning van seksuele minderhede en gay -huwelike wat algemeen voorkom in Europese en Westerse lande, kan byvoorbeeld tot die skeuring in die samelewing lei, aangesien sulke standaarde steeds van die Oesbekiese mentaliteit afgesien is. Die pad na Oezbekistan vir liberalisering is grootliks afhanklik van die standpunte van die nasionale leier, terwyl die sagte kragmetodes van buite slegs sal werk as die plaaslike bevolking nog genoeg vryheid kry om die land se verdere kompas te trek. Die komende verkiesings sal waarskynlik 'n suurtoets vir die land se toekoms wees.

Deur Olga Malik

Vir EU -verslaggewer

advertensie

Lees verder

Oesbekistan

Transformasie van verkiesingsproses in Oesbekistan: prestasies en uitdagings gedurende 30 jaar van onafhanklikheid

gepubliseer

on

"Oesbekistan is 'n land met 'n ryk geskiedenis en 'n dinamies ontwikkelende hede, met sy prioriteit om te beweeg na 'n oop demokratiese samelewing. Menseregte en burgerlike regte en vryhede waar die stem van elke burger gehoor word, is die prioriteite vir 'n demokratiese samelewing. 'N Demokratiese samelewing bestaan wanneer mag regmatig gevorm word deur universele stemreg en vrye verkiesings. Demokratiese samelewing en demokrasie word meer gereeld as 'n politieke en sosiale verskynsel uitgeoefen; die regsbasis daarvan is vasgelê in normatiewe regshandelinge, " skryf dr Gulnoza Ismailova, lid van die Sentrale Verkiesingskommissie van Oesbekistan.

"Die aanhef tot die Grondwet van die Republiek van Oesbekistan bevestig sy verbintenis tot die ideale van demokrasie en sosiale geregtigheid. Artikel 7 van die Grondwet van die Republiek van Oesbekistan lui:" Die mense is die enigste bron van staatsmag. Hierdie norm weerspieël die essensie van die bou van staatskaping in die Republiek van Oesbekistan. Die mense en hul wil is die kern van demokrasie.

"Met die erkenning van die prioriteit van die algemeen aanvaarde norme van volkereg, het Oesbekistan internasionale standaarde in sy wetgewing geïmplementeer. Die Grondwet van ons land het hierdie bepaling geïmplementeer, wat weerspieël word in artikel 32: Alle burgers van die Republiek van Oesbekistan het die reg om deel te neem aan die bestuur en administrasie van openbare en staatsaangeleenthede, direk en deur middel van verteenwoordiging. Hulle kan hierdie reg uitoefen by wyse van selfregering, referendum en demokratiese vorming van staatsliggame, asook ontwikkeling en verbetering van openbare beheer oor aktiwiteite van staatsliggame .

advertensie

"In moderne demokrasieë is verkiesings die grondslag van die beginsel van demokrasie, dit is die belangrikste vorm van uitdrukking van die wil van die burgers en 'n vorm van verwesenliking van volkssoewereiniteit. Deelname aan verkiesings maak dit moontlik om die reg om deel te neem aan die bestuur van die aangeleenthede van die samelewing en die staat, asook om die vorming en aktiwiteite van liggame van beide verteenwoordigende en uitvoerende mag te beheer. 1990 OSSE Kopenhagen -dokument bepaal dat die wil van die mense, vrylik en regverdig uitgespreek deur periodieke en egte verkiesings, die basis is van die gesag en legitimiteit van die regering. Die deelnemende state sal dienooreenkomstig die reg van hul burgers respekteer om deel te neem aan die regering van hul land, hetsy direk of deur verteenwoordigers wat hulle vrylik deur regverdige verkiesingsprosesse verkies. Artikel 117 van die Grondwet van die Republiek van Oesbekistan waarborg die stemreg, gelykheid en vryheid van uitdrukking.

"Op die punt om die 30ste herdenking van die onafhanklikheid van die Republiek van Oesbekistan te vier, kan ons terugskouend die skerp deurbraak op die gebied van deursigtigheid en openheid in die afgelope vyf jaar opmerk. Oesbekistan het 'n nuwe beeld op die internasionale arena gekry . Teen die verkiesings in 2019 onder die slagspreuk 'Nieu -Oesbekistan - Nuwe verkiesings' is dit 'n ware bewys daarvoor.

"In die eerste plek moet daarop gelet word dat die verkiesings-2019 van historiese belang was, wat getuig van die onomkeerbaarheid van die pad van aangeneem hervormings. Vir die eerste keer is die verkiesing gehou onder die leiding van die kieskode, wat op 25 Junie 2019, wat die betrekkinge met betrekking tot die voorbereiding en uitvoering van verkiesings reguleer en waarborge daarstel wat die vrye uitdrukking van die wil van die burgers van die Republiek van Oesbekistan verseker. Die kieskode is volledig in ooreenstemming met internasionale standaarde gebring.

advertensie

"Tweedens is die verkiesings in 2019 gehou in die konteks van versterking van demokratiese beginsels in die samelewingslewe, openheid en deursigtigheid, beduidende liberalisering van die sosiaal-politieke omgewing en die verhoogde rol en status van die media. Die beginsel van deursigtigheid en openheid is een van die grondbeginsels van verkiesings. Hierdie beginsel is vervat in baie internasionale ooreenkomste en dokumente. Die belangrikste kenmerke daarvan is die bekendmaking van besluite rakende die uitvoering van verkiesings, die verpligting van die kiesliggaam (verkiesingskommissie) om sy besluite oor die die uitslag van die verkiesings, asook die vermoë om openbare en internasionale waarneming van die verkiesings uit te voer.

"Na aanleiding van die statistieke het ongeveer 60,000 10,000 waarnemers van politieke partye, meer as 1,155 825 waarnemers van die burgers se selfregeringsliggame (Mahalla), XNUMX XNUMX verteenwoordigers van plaaslike en buitelandse media aan die moniteringsproses deelgeneem. Boonop, saam met plaaslike waarnemers, eers -tydse akkreditasie is verleen aan 'n volwaardige OSSE / ODIHR-waarnemermissie, en 'n totaal van XNUMX internasionale waarnemers is geregistreer.

"Vir 'n objektiewe beoordeling kan ons na 'n voorbeeld verwys na die finale verslag wat deur die OVSE / ODIHR -sending voorgelê is, wat sê dat die verkiesings plaasgevind het op die agtergrond van verbeterde wetgewing en verhoogde verdraagsaamheid vir onafhanklike menings. het die LUR van die Republiek van Oesbekistan positief gesê en gesê dat dit 'groot pogings aangewend het om die parlementêre verkiesings beter voor te berei.'

"In die jaar van die viering van die 30ste herdenking van die onafhanklikheid van die staat, gaan ons land voort met kardinale transformasies wat daarop gemik is om 'n nuwe Oesbekistan te skep, waar menseregte, vryhede en wettige belange van die hoogste waarde is. Onder die belangrikste rigtings in die land is demokratiese transformasies wat daarop gemik is om die sosiale en politieke lewe en die vryheid van die media te liberaliseer.

"Deesdae is voorbereidingswerk aan die gang vir 'n belangrike politieke gebeurtenis - die verkiesing van die president van die Republiek van Oesbekistan. Alle prosesse word openlik, deursigtig en op die nasionale kieswetgewing en die tydsraamwerke daarin uitgevoer. tyd vir verkiesingsoptrede is politieke sowel as wettige tyd. Die volgende wysigings en toevoegings is onlangs in die kieskode aangebring:

"Dit is veral die eerste keer dat die presidentsverkiesing vanjaar op die eerste Sondag van die derde dekade van Oktober gehou word, ingevolge die wysigings aan die Grondwet van die Republiek van Oesbekistan wat deur die wet op 8 Februarie vanjaar ingestel is. 'n groot politieke veldtog is op 23 Julie vanjaar van stapel gestuur.

"Tweedens, 'n prosedure vir die opname in die kieserslys van die burgers van Oesbekistan wat in die buiteland woon, is ingestel. Hulle kan stem, ongeag of hulle in die konsulêre register van diplomatieke missies geregistreer is of nie, en 'n regsgrondslag vir kiesers in die buiteland wanneer hulle gebruik draagbare stembusse by die woonplek of werk is geskep. Hierdie praktyk is die eerste keer geïmplementeer tydens die parlementsverkiesing van 2019.

"In die derde plek funksioneer hierdie verkiesingsveldtog op grond van die publisiteitsbeginsels; vir die eerste keer is 'n skatting van die uitgawes vir die voorbereiding en uitvoering van die verkiesing van die president van die Republiek van Oesbekistan openlik aangebied. Die presiese prosedure vir betaling lone en vergoeding aan lede van die verkiesingskommissies, met die berekening van hul salarisse vasgestel. Om deursigtigheid te verseker in die gebruik van fondse wat toegewys is vir veldtogte voor die verkiesing in ooreenstemming met die Wet op die Finansiering van Politieke Partye, word 'n prosedure ingestel om 'n tussentydse verslag en 'n finale finansiële verslag na die verkiesing, asook die bekendmaking van die resultate van 'n oudit van partye se aktiwiteite deur die Rekeningkundige Kamer.

"Vierdens, om te verhoed dat herhaalde klagtes teen die verkiesingskommissies ontvang word en teenstrydige besluite geneem word, is die praktyk ingestel dat slegs howe klagtes oor die optrede en besluite van verkiesingskommissies oorweeg.

"In 2019, tydens die verkiesings, is die inligtingstelsel vir verkiesingsbestuur (EMIS) en die Unified Electronic Voter List (EECI) suksesvol in die nasionale kiesstelsel ingebring. Die regulering van hierdie stelsel gebaseer op die kieskode waarborg die implementering van verenigde kiesers registrasie en die beginsel 'een kieser - een stem'. Tot op hede is meer as 21 miljoen kiesers by die EESI ingesluit.

"Die organisasie van presidentsverkiesings in Nieu-Oesbekistan is 'n logiese voortsetting van die voortgesette grootskaalse demokratiese hervormings in die land. En dit sal 'n lewendige bevestiging word van die uitvoering van die take wat in die aksiestrategie omskryf word vir die vyf prioriteitsgebiede van ontwikkeling van die Republiek van Oesbekistan.

"Die deelname van verteenwoordigers van internasionale organisasies en buitelandse waarnemers aan die presidentsverkiesing is belangrik, aangesien die veldtog gebaseer is op demokratiese beginsels van openheid en publisiteit. In onlangse jare het hul aantal en deelname aansienlik toegeneem in Oesbekistan, vergeleke met vorige verkiesings.

"Duisende verteenwoordigers van politieke partye, burgers se selfregeringsliggame en honderde internasionale waarnemers, waaronder joernaliste, sal die voorbereidings- en uitvoeringsproses van die presidentsverkiesings, insluitend die stemming van kiesers, waarneem.

"In Mei het kenners van die behoeftebepalingsmissie van die OVSE-kantoor vir demokratiese instellings en menseregte (ODIHR) Oesbekistan besoek, wat die situasie voor die verkiesing en die voorbereidingsproses vir die verkiesing positief beoordeel het, die maatreëls wat getref is om die houvas te verseker gevolg van vrye en demokratiese verkiesings in die land. As gevolg hiervan het hulle 'n mening uitgespreek oor die stuur van 'n volwaardige missie om die presidentsverkiesings waar te neem.

'Ek glo dat hierdie verkiesings van historiese belang is, wat getuig van die onomkeerbaarheid van die pad van aangeneem hervormings, wat daarop gemik was om ons demokrasie te versterk.'

Lees verder
advertensie
advertensie
advertensie

Neigings