Verbinding met ons

haweloses

'N Europese platform om dakloosheid te bekamp, ​​word van stapel gestuur

gepubliseer

on

EG-logoPT-logo

Europese instellings, EU-regerings en die burgerlike samelewing het hulle vir die eerste keer daartoe verbind om dakloosheid in die EU te bekamp. Op 'n konferensie op hoë vlak in Lissabon het hulle vandag die Europese platform vir bekamping van haweloosheid geloods om dialoog aan te wakker, onderlinge leer te vergemaklik, bewyse en monitering te verbeter en die samewerking tussen alle akteurs te versterk wat ten doel het om dakloosheid te bekamp.

Die bekamping van haweloosheid - 'n prioriteit vir die sosiale Europa

Die konferensie op hoë vlak in Lissabon word mede-georganiseer deur die Portugese voorsitterskap van die Raad van die EU, die Europese Kommissie en die Europese Federasie van Nasionale Organisasies wat met haweloses werk (FEANTSA). By die geleentheid het nasionale ministers sowel as verteenwoordigers van EU-instellings, burgerlike organisasies, maatskaplike vennote en stede die 'onderteken'Lissabon-verklaring oor die Europese platform vir die bekamping van dakloosheid'bekendstelling van die platform. Hulle het almal belowe om onder die sambreel van die platform saam te werk en aksies binne hul onderskeie bevoegdhede uit te voer.

Die Portugese minister van arbeid, solidariteit en maatskaplike sekerheid, Ana Mendes Godinho, het gesê: “Ons moet dakloosheid ernstig aanpak en menseregte teruggee aan mense wat hoop verloor het. Ons is baie trots dat die Lissabon-verklaring oor die Europese platform vir die bekamping van dakloosheid deur die EU-lidlande tydens ons presidentskap onderteken is. Ons glo regtig dat 'n sterker sosiale Europa 'n Europa is waar sosiale regte aan almal behoort, en waar almal 'n stem het en waardig leef. '

Die bekendstelling van die platform is die begin van 'n proses om 'n gemeenskaplike begrip en toewyding te bewerkstellig en om daadwerklike vordering in lidlande in die stryd teen haweloosheid te verseker. Dit bied 'n geleentheid om met plaaslike akteurs, insluitend stede en diensverskaffers, te skakel en saam te werk. Dit sal alle akteurs in staat stel om hul kennis en praktyke beter uit te ruil en doeltreffende en innoverende benaderings te identifiseer om vordering te maak met die uitwissing van haweloosheid.

Die welwillendheidsambassadeur vir die stryd teen dakloosheid en voorsitter van die bestuur van die nuwe platform Yves Leterme het gesê: 'Die stryd teen dakloosheid kan slegs gewen word as ons saamwerk: plaaslike owerhede, streeks- en nasionale regerings en Europese instellings. Die betrokkenheid van burgerlike organisasies, die sosiale ekonomie en mense met ervaring van dakloosheid is ook van die uiterste belang. Ons moet werk aan geïntegreerde benaderings wat voorkoming, toegang tot behuising en die verskaffing van ondersteunende dienste kombineer. Ons wil dakloosheid bekamp, ​​want behuising is 'n reg vir elke vrou, man en kind. ”

In die verklaring wat vandag onderteken is, stem hulle saam oor die volgende doelstellings:

 • Niemand slaap grof vanweë 'n gebrek aan toeganklike, veilige en gepaste noodakkommodasie nie;
 • niemand woon langer as wat nodig is in noodgevalle of oorgangsakkommodasies vir suksesvolle aanbeweeg na 'n permanente behuisingsoplossing nie;
 • niemand word uit enige instansie ontslaan nie (bv. gevangenis, hospitaal, versorgingsinstansie) sonder 'n aanbod van gepaste behuising;
 • uitsettings moet waar moontlik voorkom word en niemand word uitgesit sonder hulp vir 'n gepaste behuisingsoplossing, indien nodig nie, en;
 • niemand word gediskrimineer weens hul status vir haweloosheid nie.

EU-finansiering is beskikbaar om inklusiewe beleidsmaatreëls te ondersteun wat daarop gemik is om dakloosheid te bekamp. Lidlande sal 'n belangrike deel van hul toekennings van die Europese Sosiale Fonds Plus (ESF +) belê om sosiale insluiting en vermindering van armoede te ondersteun. InvestEU bied ook geleenthede om beleggings in sosiale infrastruktuur, insluitend maatskaplike behuising, te ondersteun.

Die nuwe platform is ook 'n konkrete aflewering van die Europese pilaar van maatskaplike regte-aksieplan. Dit help om die hernieude verbintenis van EU-instellings, lidlande, die burgerlike samelewing en maatskaplike vennote na te kom op die sosiale beraad in Porto in Mei om 'n sterk sosiale Europa en 'n regverdige en inklusiewe herstel van die pandemie te ondersteun.

Nicolas Schmit, kommissaris vir werk en maatskaplike regte, het gesê: “Dakloosheid is die mees ekstreme vorm van sosiale uitsluiting en het in die hele EU toegeneem. Ons moet nou optree. Die Europese platform vir die bekamping van haweloosheid sal vennote help om ervarings en beleidsmaatreëls wat in hul streke en stede gewerk het, te deel, sodat ons haweloosheid in Europa radikaal kan verminder. Beginsel en hulp aan haweloses is beginsel 19 van die Europese pilaar van sosiale regte - en dit is 'n morele noodsaaklikheid as ons ernstig wil wees om 'n regverdige en inklusiewe samelewing te bou. '

Beëindiging van dakloosheidstoekenning 2021

Tydens die konferensie op hoë vlak het drie projekte van EU-lande, wat deur die Europese Sosiale Fonds (ESF) en die Fonds vir Europese hulp aan die armstes (FEAD) ondersteun is, die Beëindiging van dakloosheidstoekenning 2021. In die derde uitgawe van die Ending Homelessness Awards was die doel om bewustheid te kweek oor die geleenthede in die nuwe meerjarige finansiële raamwerk om dakloosheid effektief aan te pak. Die 'Huisvestingsprojek' vir die Morawiese-Sileziese streek in Tsjeggië wat 'n wye verskeidenheid dienste en aktiwiteite insluit, is die goue pryswenner. Die Portugese projek 'É Uma Mesa' wat die sosiale integrasie van haweloses bevorder deur hulle opleiding, werksverwysings en werk te gee, is die silwer pryswenner en Italië het die Bronsprys gewen met 'Housing First' Triesteprojek.

agtergrond

Die Europese pilaar van maatskaplike regte bevat 20 sleutelbeginsels en regte wat noodsaaklik is vir billike en goed funksionerende arbeidsmarkte en welsynsstelsels in die 21ste eeu. Beginsel 19 oor 'Behuising en hulp vir haweloses' dek kwessies soos toegang tot maatskaplike behuising, gepaste hulp en beskerming teen gedwonge uitsetting en voldoende skuiling en dienste aan haweloses om hul sosiale insluiting te bevorder.

In die Porto-verklaring, EU-leiers verbind tot die "vermindering van ongelykhede, die verdediging van billike lone, die bestryding van sosiale uitsluiting en die aanpak van armoede, om die doel te aanvaar om kinderarmoede te bestry en die risiko's van uitsluiting vir veral kwesbare sosiale groepe soos langtermyn werkloses, bejaardes, aan te spreek persone met gestremdhede en haweloses. ”

In die Porto sosiale verbintenis, het vennote 'n beroep op alle relevante akteurs gedoen om 'openbare beleid te ontwikkel wat op die toepaslike vlak sosiale samehorigheid versterk, teen alle vorme van diskriminasie, insluitend in die wêreld van werk, beveg en gelyke geleenthede vir almal bevorder, veral met die aandag op kinders met armoede, bejaardes, mense met gestremdhede, mense met 'n migrasie-agtergrond, minderbevoorregte en minderheidsgroepe en haweloses ”.

Die Europees Sociaal Fonds Plus (ESF +) is die EU se belangrikste finansieringsinstrument vir belegging in mense, ter waarde van € 99.3 miljard (in huidige pryse) vir 2021-2027. Alle EU-lande sal ten minste 25% van hul ESF + -bronne in sosiale insluiting belê en minstens 3% om materiële ontneming aan te spreek. Lande waar kinders se risiko van armoede of sosiale uitsluiting bo die EU-gemiddelde is, moet minstens 5% van hul ESF + -bronne gebruik om hierdie probleem aan te pak.

Lidlande kan ook befondsing mobiliseer vir bekostigbare en maatskaplike behuisingsprojekte onder die Europese Streekontwikkelingsfonds, InvestEU (deur die venster 'Maatskaplike belegging en vaardighede'), sowel as onder hul nasionale herstel- en veerkragtigheidsplanne.

Meer inligting

Lissabon-verklaring oor die Europese platform vir die bekamping van dakloosheid

Beëindiging van dakloosheidstoekenning 2021

Jongste inligting oor die Europese pilaar van maatskaplike regte-aksieplan

EU grense

Nuwe verslag beklemtoon # vlugtelinge in Europa

gepubliseer

on


Die Europese Stigting vir Demokrasie is 'n beleidsinstituut wat in Brussel gebaseer is, en toegewy aan die handhawing van die fundamentele waardes van Europa van vryheid en gelykheid, ongeag geslag, etnisiteit of godsdiens. Hierdie week het hulle hul verslag "Vlugtelinge in Europa - hersiening van intergrasiepraktyke en -beleid" bekendgestel.

Die verslag sê: "Een van die grootste uitdagings waarvoor die een-en-twintigste-eeuse Europa te staan ​​kom, is die massamigrasie en integrasie van vlugtelinge wat grense oorsteek op soek na veiliger lewens. In hierdie verslag word die uiteenlopende kwessies met betrekking tot die integrasie van vlugtelinge in sewe Europese lande ontleed. en bied ons sleutelbevindinge aan - sowel in terme van goeie praktyke as kommerwekkende areas - asook aanbevelings vir verandering.

Alhoewel die 2015-migrasiekrisis afgeneem het, bly 'n aantal probleme wat verband hou met die krisis, die liberale demokratiese waardes, veiligheid en sosio-ekonomiese samehang van Europa uitgedaag. Dit word toenemend duidelik dat hierdie probleme sal verduur en in sommige gevalle vererger met verloop van tyd. Gevolglik het die Europese Stigting vir Demokrasie (EFD) hierdie navorsingsprojek onderneem, bewus daarvan dat die manier waarop Europa die vlugtelinge krisis hanteer, 'n blywende impak op die Europese samelewings het, asook hoe suksesvol die Europese Unie (EU) sal bly na die waardes en beginsels wat dit definieer. Die doel van hierdie verslag is om maatreëls vir verbetering op nasionale en Europese vlak aan te bied. Dit bied makro- en mikro-aanbevelings aan wat gebaseer is op navorsing wat in sewe lande uitgevoer word. Ons navorsing toon aan dat 'n vertraging nie net sal toelaat dat huidige kwessies voortduur nie, maar ook vir Europa meer kosbaar sal wees. As beleidsmakers nie nou in die langtermyn-integrasiebeleid belê nie, sal die hulpbronne wat benodig word om toekomstige probleme op te los, aansienlik meer wees.

Die belangrikste bevindinge van hierdie verslag is gebaseer op kwalitatiewe navorsing in Oostenryk, België, Denemarke, Frankryk, Duitsland, Nederland en Swede. Om te verkry
'n algemene oorsig van die integrasieprosedures van Europa, het ons onderhoude en werkswinkels met vlugtelinge, staatsamptenare en akteurs in die burgerlike samelewing gedoen. Dit bied aansienlike toegevoegde waarde aangesien die meerderheid van vorige studies wat oor hierdie onderwerp gedoen is, gebaseer is op sekondêre bronne. Ons hoof tydraamwerk dateer van 2015 tot vandag toe, hoewel sommige statistiese data en integrasiebeleid vooraf 2015 voorafgaan. Vir elke land wat ondersoek is, het ons bestaande beleide en goeie praktyke ontleed, sowel as slegte praktyke of beleide wat ongewenste resultate oplewer.

By die bepaling van die belangrikste bevindings het ons beleid en praktyke met betrekking tot: sosio-kulturele integrasie binne die liberaal-demokratiese raamwerk ontleed; sosio-ekonomiese integrasie in die onderwyssektor / arbeidsmark; en sosiale insluiting binne gasheergemeenskappe. Op grond van hierdie resultate het ons algemene praktyke en kwessies in ons navorsingslande gevind. "
Lees die volledige verslag by
http://europeandemocracy.eu/wp-content/uploads/2018/05/2018-Refugees-In-Europe-Full-Version.pdf

Lees verder

EU

FEANTSA noem aandag aan vroue se #homelessness op #InternationalWomensDay 

gepubliseer

on

hawelose-vrou-1024x298Vroue se haweloosheid is aan die toeneem in verskeie Europese lande met 'n besonder treffende stygings in Frankryk, waar daar 'n 22% styging in die vroue vra noodverblyf is, en Ierland, waar daar 'n 28% styging in die vroue toegang tot hawelose dienste tussen Januarie 2016 en Januarie 2017.

Navorsing dui daarop dat in die geval van vroue, is daar 'n geslag-spesifieke dimensie aan hul ervarings met 'n hoë vlakke van kinderjare trauma, geweld en seksuele geweld. Die meeste studies na vore te bring die komplekse aard van dakloosheid se vroue en die oorvleueling tussen dakloos vroue en ander ondersteuning nodig - byvoorbeeld, geestelike gesondheid kwessies, gesinsgeweld, dwelmgebruik en trauma. Vroue wat dakloos 'n aantal ernstige, interafhanklik en buitengewoon komplekse probleme, wat bydra tot hul haweloosheid en maak herstel uitdagend.

Dit kruising tussen dakloos en ander ondersteuning behoeftes beklemtoon die belangrikheid van gekoördineerde reaksie op dakloosheid wat sensitief is vir geslagsverskille wat verband hou met die proses om haweloses en die ervaring van dakloos self.

Daar is baie bemoedigende tekens dat die haweloses sektor tans verskuif weg van reaktiewe benaderings soos die verskaffing van skuiling, kos en klere na meer langer termyn oplossings soos permanente behuising en ondersteuning om die individu se behoeftes.

Twee nuwe benaderings ontstaan ​​om haweloosheid te spreek. Evaluerings in Europa toon dat Behuising Eerste bied die beste model van die oplossing van dakloosheid vir ongeveer 80% van hawelose mense met komplekse behoeftes. Dit is 'n model wat aanvanklik bied 'n relatief veilige huur, en dan kombineer wat met ondersteunende behandeling dienste op die gebied van geestelike en fisiese gesondheid, dwelmmisbruik, onderwys en indiensneming. Behuising Eerste evaluerings in Europa toon dat projekte 'n hoë suksessyfer in die behoud van mense in behuising gehad het.

Nog 'n voorbeeld van effektiewe ingryping is die gebruik van Sielkundig Ingeligte omgewings (pasteie), 'n benadering wat hermodellering dienste behels om geïdentifiseer emosionele en sielkundige kwessies onder hawelose mense aan te spreek. Pasteie het ook bereik beduidende positiewe verandering vir mense ervaar verskeie uitsluiting / ontneming en met geskiedenis van saamgestelde trauma in terme van verbeterde behuising uitkomste, verbeterde gedrag, verbeterde gebruik van dienste, en 'n beter geestelike gesondheid. Hierdie benadering het tot dusver hoofsaaklik toegepas in die Verenigde Koninkryk en Ierland.

Beide die bogenoemde innoverende modelle het grootliks geïmplementeer sonder 'n geslag lens.

Hoekom is dit belangrik om gendered benadering het?

FEANTSA Direkteur Freek Spinnewijn bepaal dat "Dit is tyd om spesifieke planne om dakloos vroue te beëindig maak en om 'n baar benadering tot die beëindiging van haweloosheid te neem. Ons moet beweeg van wat verklaar probleme om op te tree, die integrasie van navorsing in die praktyk en beleid. Ons moet ook 'n beter begrip van die roetes en oorgang punte in en uit dakloos vroue ten einde te voorkom en te eindig dakloosheid. Dit is noodsaaklik om die siklus van geweld, trauma, geestelike probleme en dakloosheid dat so baie vroue in die gesig staar te breek. "

Lees verder

Alkohol

EU alkohol strategie moet alkohol-verwante gesondheid ongelykhede wat dakloos bevolking aan te spreek

gepubliseer

on

140930-alcohol-homeless-10a_aed7b9a8d1b00909416f1d90e685ad01FEANTSA, Die sambreel van nie-winsgewende organisasies wat deelneem aan of bydra tot die stryd teen dakloosheid in Europa, het sy tevredenheid die deur die Europese Parlement oor 29 April resolusie vra vir 'n nuwe EU-strategie om alkohol verwante skade in Europa en 'n beroep op die Europese Kommissie aan te pak om politieke verbintenis deur vinnig besig om 'n nuwe EU Alkohol Strategie (2016-2022) wys.

Daar is 'n duidelike verband tussen skadelike alkoholgebruik en dakloosheid. Terwyl 'n persoon haweloses om verskeie redes kan wees, navorsing toon dat twee derdes van hawelose mense noem alkohol as 'n belangrike rede vir besig om haweloses. Daar is ook 'n duidelike bewys dat die gebruik van alkohol verhoog as gevolg van dakloosheid, dikwels gebruik as 'n manier van omgaan met die stres van haweloosheid. Sterfte in hawelose mense (mense wat op straat lewe sterf 20 jaar voor die algemene bevolking) is 'n voorbeeld van 'n ernstige gesondheid ongelykhede en problematies alkoholgebruik is 'n beduidende bydraende faktor tot hierdie. Problematies alkoholgebruik rekeninge vir meer as 'n derde van alle sterftes onder hawelose mense.

Dakloosheid en problematies alkoholgebruik is komplekse kwessies wat aangespreek moet op 'n geïntegreerde wyse aangespreek moet word. 'N multi-sektor benadering is nodig om voorsiening te maak vir vennootskappe tussen verskillende gesondheid en maatskaplike sorg, sodat hulle ondersteuning beter kan koördineer. Alhoewel dit belangrik is om 'n verskeidenheid van behandelings fokus hawelose mense met problematiese alkoholgebruik te ontwikkel, is daar ook 'n dringende behoefte om hulle te voorsien met ander ondersteuningsdienste. Bewyse toon dat stabiele behuising tydens en na die behandeling is die sleutel tot die herstel en kan die risiko van terugval te verminder.
Meer bewyse van effektiewe beleide om die skadelike effekte van problematiese alkoholgebruik te bekamp sedert die laaste EU Alkohol Strategie beskikbaar raak. Die nuwe strategie moet voortbou op hierdie getuienis en verseker deur voldoende befondsing instrumente, is dat alkohol-verwante skade volledig aangespreek. Wanneer die ontwikkeling van aksie, moet oorweging geskenk word aan bevolkingsgroepe ervaar ernstige kwesbaarheid en dat die risiko loop om problematiese alkoholgebruik.
Die EU Gesondheid Strategie en die Europese Kommissie Personeel Werksdokument, 'Belegging in Gesondheid, erken die belangrikheid van die vermindering van gesondheid ongelykhede. Die nuwe Alkohol strategie moet bydra tot hierdie deur te erken dat problematies alkoholgebruik vererger gesondheid ongelykhede, veral onder kwesbare groepe soos hawelose people.The Europese Kommissie moet hierdie sterk versoek van die Europese Parlement neem, ook uitgespreek by verskeie geleenthede deur lidlande en burgerlike samelewing, aan boord en stel 'n nuwe en ambisieuse EU-strategie te voorkom en te verminder problematies alkoholgebruik en alkohol-verwante skade in Europa.

Resolusie Europese Parlement doen 'n beroep vir 'n nuwe EU Alkohol Strategie

Op 29 April het die Europese Parlement (EP) het 'n besluit waarin gevra word oor die Europese Kommissie 'n nuwe EU Alkohol Strategie bied vir die gesondheid skade vir 2016-2022 aan te pak. Die duidelike boodskap uit lede kom net 'n week nadat die EU-ministers Gesondheid vergadering in Riga 'n beroep op die Kommissie (1) om op te tree op die gesondheid impak van alkohol. Beide lede en ministers het die Kommissie gekritiseer vir die versuim om die vorige EU Alkohol Strategie wat verstryk in 2012 werk.

Resolusie Vandag se Europese Parlement doen 'n beroep vir 'n nuwe strategie, beklemtoon die belangrikheid van 'n beter etikettering van alkoholiese drankies, insluitend bestanddele en voedingswaarde inligting met spesiale fokus op kalorieë, en die behoefte om bewustheid oor die EU van die gevare van drink in te samel tydens swangerskap en ry drink.

'N Koalisie van openbare gesondheidsorganisasies (2) verwelkom die besluit van die EP as 'n stap in die rigting om skade aan alkohol in Europa te verminder. Die resolusie van vandag - tesame met die sterk standpunt van die EU-ministers van Gesondheid - is 'n wekroep aan die Europese Kommissie om dringend voort te gaan met 'n nuwe EU-alkoholstrategie en maatreëls om die erns, omvang en groot koste van alkoholverwante dringend te verminder. siektes regoor Europa, wat elke jaar 120,000 XNUMX lewens in die EU eis.

Alkohol misbruik is die grootste risikofaktor vir swak gesondheid en voortydige dood vir die werkende ouderdom bevolking (25-59 jaar) in Europa (3). Die maatskaplike koste van alkoholgebruik in Europa is meer as € 155 miljard per jaar oor die Europese Unie (4).

Alkoholverwante skade berokken Europa minstens 2-3% van die BBP, meestal weens verlore produktiwiteit en massiewe gesondheidsorgkoste. 'Voorkoming van alkoholverwante skade is 'n slim belegging vir die ekonomie, dit sny langtermyn-uitgawes vir gesondheidsorg en terselfdertyd tyd verhoog die produktiwiteit van die arbeidsmag, ”het die sekretaris-generaal van Eurocare, Mariann Skar, gesê. 'Die Kommissie moet op Ministers en die Parlement reageer met 'n beslissende nuwe alkoholstrategie. Die gebrek aan 'n strategie ondermyn tans die pogings van Europa vir werk en groei, 'het mev. Skar gesê.

Die aanspreek van alkohol-verwante skade is ook noodsaaklik vir die gesondheid ongelykhede te verminder, as die las van siekte en sterftes wat verband hou met alkohol buite verhouding beïnvloed die swakste. Een van die mees koste-effektiewe maniere vir die samelewing om die skade as gevolg van alkohol verbruik te verminder is 'n MUP, soos wat deur die Skotse regering voorgestel. Dit resolusie sluit ook 'n verwysing na Minimum prys per eenheid (MUP) (5).

Alkoholmisbruik is 'n belangrike kwessie van openbare gesondheid in elke EU-land wat gekoördineerde optrede benodig. 'Die parlement se stemming, tesame met die oproep van die EU-ministers van gesondheid, moet die Kommissie beskaamd maak oor alkohol. Jare van EU-daadloosheid het die alkoholbedryf in staat gestel om die skade - en selfs die kalorieë - in hul drankies weg te steek. Die Kommissie is tans vasbeslote oor 'beter regulering', maar wat is beter daaraan toe dat die Kommissie nie sy plig het om die volksgesondheid te beskerm nie? ', Het die sekretaris-generaal van die EPHA, Nina Renshaw, afgesluit.

Ses feite oor alkohol verwante skade

 • Alkohol is die 3rd risikofaktor in Europa vir swak gesondheid en nie-oordraagbare siektes, insluitend 'n paar kanker en kardiovaskulêre siekte.
 • Alkohol is 'n giftige stof in terme van sy direkte en indirekte effekte op 'n wye verskeidenheid van organe en 'n oorsaak van sommige 60 siektes. Neem alle siektes en beserings by die globale vlak in ag, die negatiewe gesondheid impak van alkoholgebruik swaarder weeg as die voordele deur 32: 1.
 • 12 miljoen mense in die EU is afhanklik van alkohol.
 • Rondom 9 miljoen kinders in die EU is by een of albei ouers aan alkohol verslaaf.
 • 1 in 4 padsterftes in die EU is as gevolg van alkohol. In 2010 was byna 31,000 Europeërs vermoor op die paaie waarvan 25% is verwant aan alkohol.
 • Alkohol is verantwoordelik 1 in 7 manlike sterftes en 1 uit 13 vroulike sterftes in die groep tussen 15 en 64 jaar, wat ongeveer 120 000 voortydige sterftes tot gevolg gehad het.

(1) Gesondheid Ministers in Riga saamstem oor die behoefte aan gemeenskaplike voeding en alkohol beleid EU

(2)Europese Alkohol Beleid Alliansie(Euro), die Europese Openbare Gesondheid Alliansie(EPHA), die Europese Vereniging vir die Studie van die lewer(EASL), die Europese Lewer Pasiënte Vereniging(ELPA), Verenigde Europese Maag(UEG) die Vereniging van Europese Kanker ligas(ECL) Staande Komitee van die Europese Dokters(CPME), Koninklike Kollege van Interniste, En die Britse Mediese Vereniging(Albei van die Verenigde Koninkryk).

(3)Wetenskaplike advies van die Wetenskapsgroep van die Europese Alkohol- en Gesondheidsforum (2011)  Alkohol, werk en produktiwiteit

(4)Rehm, J. et al (2012) Ingryping vir alkoholafhanklikheid in Europa: 'n gemiste kans om openbare gesondheid te verbeter.

(5) [Gesamentlike persverklaring] Dokters neem stryd uit te voer "Skotland die dapper se" alkohol minimum eenheidsprys beleid om Brussel

Geeste sektor kommentaar op die parlement besluit op EU alkohol strategie

spiritsEUROPE kennis geneem van die goedkeuring van die resolusie van die Europese Parlement oor die toekomstige alkoholstrategie van die EU. In die besonder is die parlement se fokus op die aanpak van alkoholskade eerder as op alkoholgebruik op sigself korrek, en die klem op parlementslede op die kontekste en patrone van alkoholgebruik is ook baie welkom.

"Ons verwelkom die belang van die parlement en verwelkom die meerderheid van die voorstelle wat hulle maak," het Paul Skehan, direkteur-generaal van spiritusEUROPE, gesê. “Ons ondersteun die oproepe van die lede om beter navorsing, om beter data te versamel en om bewyse te deel. Die geeste-sektor juig veral die oproep aan die parlementariërs om toepaslike strategieë om die probleem van alkoholvervalsking aan te pak, sowel as onwettige en swartmarkverkope van alkohol. ”

Die sterk drank-sektor het bygedra tot 374 inisiatiewe wat daarop gemik is om skadelike gebruik van alkohol in die hele EU aan te pak sedert die ontstaan ​​van die Europese Alkohol- en Gesondheidsforum in 2007. Werk om skade op plaaslike vlak aan te spreek, in vennootskappe met plaaslike polisie, lisensie-owerhede, ministeries vir gesondheid en ander, lewer resultate.

Skehan gesluit: "Ons is bly die Europese Parlement nooi die Kommissie om voort te bou op die goeie werk bereik oor die afgelope agt jaar en ons sal voortgaan om ons deel te doen om 'n kultuur van verantwoordelike alkoholgebruik te bevorder in Europa".

Lees verder
advertensie
advertensie
advertensie

Neigings