Verbinding met ons

corona

Die Kommissie keur die Luxemburgse skema van € 120 miljoen goed om onbedekte vaste koste te ondersteun van maatskappye wat deur koronavirus-uitbrekings geraak word

gepubliseer

on

Die Europese Kommissie het 'n staatssteunskema van Luxemburg goedgekeur ter ondersteuning van die onbedekte vaste koste van maatskappye wat deur die uitbraak van die koronavirus geraak word. Die skema is goedgekeur onder die staatssteun Tydelike raamwerk.

Uitvoerende visepresident Margrethe Vestager, wat verantwoordelik is vir die mededingingsbeleid, het gesê: 'Baie maatskappye in Luxemburg, soos in die res van Europa, het gesien dat hul inkomste aansienlik daal as gevolg van die beperkende maatreëls wat nodig is om die verspreiding van die koronavirus te beperk. Hierdie skema sal Luxemburg in staat stel om hierdie maatskappye te help om hul vaste koste die hoof te bied wat in hierdie moeilike tyd nie deur inkomste gedek word nie. Ons gaan voort om in noue samewerking met lidlande te werk om werkbare oplossings te vind om die ekonomiese impak van die uitbraak van die koronavirus te versag, in ooreenstemming met die EU-reëls ”.

Die Luxemburgse steunmaatreël

Na goedkeuring van die Kommissie van agt staatssteunskemas van Luxemburg om maatskappye te ondersteun wat ekonomiese probleme ondervind as gevolg van die koronavirus-uitbraakk, Luxemburg het 'n skema aan die Kommissie in kennis gestel om maatskappye verder onder die Tydelike raamwerk. Ingevolge die skema beplan Luxemburg om ekonomiese hulp te verleen aan sekere ondernemings, insluitend die wat in die gasvryheids-, akkommodasie- en vermaaklikheidsektor werk, om hulle te help om hul likiditeitstekorte in verband met die uitbreking van die koronavirus te ondervind. Die maatstaf het 'n geraamde begroting van tot € 120 miljoen.

Onder die skema sal ondersteuning die vorm aanneem van direkte toelaes. Die maatreël sal die owerhede van Luxemburg in staat stel om ondernemings wat tussen November 2020 en Maart 2021 maandeliks gedaal het, met ten minste 40% te ondersteun in vergelyking met dieselfde tydperk van 2019. Die steun sal hulle help om 70% te betaal (in geval van 90%) van mikro- en klein ondernemings) van hul vaste koste wat nie deur inkomste gedek word nie, tot 'n maksimum van € 1 miljoen per onderneming.

Die Kommissie het bevind dat die Luxemburgse skema strook met die voorwaardes soos uiteengesit in die Tydelike Raamwerk. In die besonder sal die steun (i) nie later nie as 30 Junie 2021 toegestaan ​​word; (ii) dek onbedekte vaste koste aangegaan gedurende 'n periode wat tussen 1 Maart 2020 en 30 Junie 2021 bestaan; (iii) toegestaan ​​sal word aan ondernemings wat 'n afname in omset gedurende die kwalifiserende periode van minstens 30% het vergeleke met dieselfde tydperk in 2019; (iv) sal maksimum 70% van die onbedekte vaste koste dek (90% in die geval van mikro- en klein ondernemings); (v) nie EUR 3 miljoen per onderneming sal oorskry nie; (vi) sal slegs toegestaan ​​word aan maatskappye wat nie op 31 Desember 2019 as moeilikheid beskou is nie, met die uitsondering van mikro- en klein maatskappye wat in aanmerking kom, al is hulle reeds in die moeilikheid. Laastens sal Luxemburg toesien dat die reëls vir die kumulasie van hulp onder die tydelike raamwerk in alle maatreëls gerespekteer word.

Die Kommissie het tot die gevolgtrekking gekom dat die maatreël volgens die skema nodig, toepaslik en in verhouding is om 'n ernstige versteuring in die ekonomie van 'n lidstaat op te los, in ooreenstemming met artikel 107 (3) (b) VWEU en die voorwaardes uiteengesit in die tydelike raamwerk.

Op grond hiervan het die Kommissie die steunmaatreël ingevolge die EU-reëls vir staatssteun goedgekeur.

agtergrond

Die Kommissie het 'n Tydelike raamwerk om lidlande in staat te stel om die volle buigsaamheid wat in die reëls van staatssteun voorsien word, te gebruik om die ekonomie te ondersteun in die konteks van die koronavirus-uitbreking. Die Tydelike Raamwerk, soos gewysig op 3 April8 Mei29 Junie en 13 Oktober 2020, maak voorsiening vir die volgende soorte hulp wat deur lidlande verleen kan word:

(I) Direkte toelaes, aandele-inspuitings, selektiewe belastingvoordele en vooruitbetalings van tot € 100,000 aan 'n onderneming wat in die primêre landbousektor bedrywig is, € 120,000 aan 'n onderneming wat aktief is in die vissery- en akwakultuursektor en € 800,000 aan 'n onderneming wat in alle ander sektore aktief is om in die dringende likiditeitsbehoeftes te voorsien. Lidstate kan ook tot die nominale waarde van € 800,000 per onderneming nul-rente lenings of waarborge gee op lenings wat 100% van die risiko dek, behalwe in die primêre landbousektor en in die visserye en akwakultuursektor, waar die grense van € 100,000 en € 120,000 per onderneming is onderskeidelik van toepassing.

(Ii) Staatswaarborge vir lenings deur ondernemings om te verseker dat banke aanhou om lenings te gee aan die kliënte wat hulle nodig het. Hierdie staatswaarborge kan tot 90% van die risiko's op lenings dek om ondernemings te help om onmiddellike bedryfskapitaal en beleggingsbehoeftes te dek.

(Iii) Gesubsidieerde openbare lenings aan ondernemings (senior en ondergeskikte skuld) met gunstige rentekoerse vir maatskappye. Hierdie lenings kan ondernemings help om onmiddellike bedryfskapitaal en beleggingsbehoeftes te dek.

(Iv) Veiligheidsmaatreëls vir banke wat staatshulp aan die reële ekonomie kanaliseer dat sulke hulp beskou word as direkte hulp aan die bankkliënte, nie aan die banke self nie, en riglyne gee oor hoe om die mededinging tussen banke minimaal te verdraai.

(V) Openbare korttermyn-uitvoerkredietversekering vir alle lande, sonder dat die betrokke lidstaat nodig het om aan te toon dat die betrokke land tydelik “nie-bemarkbaar” is.

(Vi) Ondersteuning vir koronavirus-verwante navorsing en ontwikkeling (R&D) om die huidige gesondheidskrisis aan te spreek in die vorm van direkte toelaes, terugbetaalbare voorskotte of belastingvoordele. 'N Bonus kan toegeken word vir grensoverschrijdende samewerkingsprojekte tussen die lidstaten.

(Vii) Ondersteuning vir die oprigting en opskaling van toetsfasiliteite produkte te ontwikkel en te toets (insluitend entstowwe, ventilators en beskermende klere) wat nuttig is om die uitbraak van die coronavirus aan te pak, tot die eerste industriële ontplooiing. Dit kan die vorm aanneem van direkte toelaes, belastingvoordele, terugbetaalbare voorskotte en waarborge sonder verlies. Maatskappye kan voordeel trek uit 'n bonus wanneer hul belegging deur meer as een lidstaat ondersteun word en wanneer die belegging binne twee maande na die toekenning van die steun beëindig word.

(Viii) Ondersteuning vir die vervaardiging van produkte wat relevant is vir die uitbreek van die coronavirus in die vorm van direkte toelaes, belastingvoordele, terugbetaalbare voorskotte en waarborge sonder verlies. Maatskappye kan voordeel trek uit 'n bonus wanneer hul belegging deur meer as een lidstaat ondersteun word en wanneer die belegging binne twee maande na die toekenning van die steun beëindig word.

(Ix) Doelgerigte ondersteuning in die vorm van uitstel van belastingbetalings en / of opskortings van bydraes tot maatskaplike sekerheid vir die sektore, streke of vir soorte ondernemings wat die hardste getref is deur die uitbraak.

(X) Gerigte ondersteuning in die vorm van loonsubsidies vir werknemers vir die ondernemings in sektore of streke wat die meeste deur die uitbraak van die coronavirus gely het en andersins personeel moes ontslaan.

(XI) Gerigte herkapitaliseringshulp aan nie-finansiële ondernemings, indien geen ander toepaslike oplossing beskikbaar is nie. Daar is voorsorgmaatreëls ingestel om onnodige verdraaiing van die mededinging in die interne mark te voorkom: voorwaardes oor die noodsaaklikheid, toepaslikheid en omvang van die ingryping; voorwaardes vir die toetrede van die staat tot die kapitaal van maatskappye en vergoeding; voorwaardes met betrekking tot die uittrede van die staat uit die hoofstad van die betrokke maatskappye; voorwaardes rakende bestuur, insluitend dividendverbod en vergoedingsbeperkings vir senior bestuur; verbod op kruissubsidiëring en verbod op verkrygings en bykomende maatreëls om mededingingsversteurings te beperk; deursigtigheid en verslagdoeningsvereistes.

(xii) Ondersteuning vir onbedekte vaste koste vir maatskappye wat 'n afname in omset gedurende die kwalifiserende periode van minstens 30% het in vergelyking met dieselfde periode van 2019 in die konteks van die koronavirus-uitbraak. Die ondersteuning sal bydra tot 'n deel van die begunstigdes se vaste koste wat nie deur hul inkomste gedek word nie, tot 'n maksimum bedrag van € 3 miljoen per onderneming.

Die tydelike raamwerk stel lidlande in staat om alle ondersteuningsmaatreëls met mekaar te kombineer, behalwe vir lenings en waarborge vir dieselfde lening en die drempels wat in die tydelike raamwerk voorsien word, oorskry. Dit stel lidlande ook in staat om alle ondersteuningsmaatreëls wat ingevolge die tydelike raamwerk toegestaan ​​is, te kombineer met bestaande moontlikhede om toe te ken de minimis aan 'n onderneming van tot € 25,000 oor drie fiskale jare vir ondernemings wat in die primêre landbousektor aktief is, € 30,000 oor drie fiskale jare vir ondernemings wat aktief is in die visserye- en akwakultuursektor en € 200,000 oor drie fiskale jare vir ondernemings wat in alle ander sektore aktief is . Terselfdertyd moet lidlande daartoe verbind om onbehoorlike kumulasie van ondersteuningsmaatreëls vir dieselfde ondernemings te vermy om ondersteuning te beperk om aan hul werklike behoeftes te voorsien.

Verder vul die tydelike raamwerk die talle ander moontlikhede aan wat reeds vir lidlande beskikbaar is om die sosio-ekonomiese impak van die uitbraak van die coronavirus te versag, in ooreenstemming met die EU-reëls vir staatssteun. Op 13 Maart 2020 het die Kommissie a Kommunikasie oor 'n gekoördineerde ekonomiese reaksie op die COVID-19-uitbraak die uiteensetting van hierdie moontlikhede. Lidlande kan byvoorbeeld algemeen toepaslike veranderinge aanbring ten gunste van ondernemings (bv. Uitstel van belasting, of subsidiëring van kortstondige werk in alle sektore), wat buite die reëls van die staatsteun val. Hulle kan ook vergoeding verleen aan maatskappye vir skade wat gely word as gevolg van en direk veroorsaak word deur die uitbraak van die koronavirus.

Die tydelike raamwerk sal tot einde Junie 2021 van krag wees. Aangesien solvenskwessies eers later kan plaasvind namate hierdie krisis ontwikkel, het die Kommissie hierdie periode tot einde September 2021 net vir herkapitaliseringsmaatreëls verleng. Met die oog op om regsekerheid te verseker, sal die Kommissie voor daardie datums beoordeel of dit verleng moet word.

Die nie-rekord weergawe van die besluit beskikbaar onder die saaknommer SA.59322 in die maak staatshulpregister oor die Kommissie se kompetisie webwerf sodra enige vertroulikheidskwessies opgelos is. Nuwe publikasies van staatshulpbesluite op die internet en in die Amptelike Blaar is gelys in die State Aid Weekly e-News.

Meer inligting oor die tydelike raamwerk en ander stappe wat die Kommissie gedoen het om die ekonomiese impak van die koronaviruspandemie aan te spreek, kan gevind word hier afgelaai word.

 

corona

COVID-19-entstowwe: die EU moet reageer met eenheid en solidariteit 

gepubliseer

on

Parlementslede het breë steun uitgespreek vir die algemene EU-benadering tot die bestryding van die pandemie en gevra vir volledige deursigtigheid rakende kontrakte en ontplooiing van COVID-19-entstowwe.

In die plenêre debat op Dinsdag (19 Januarie) het EP-lede gedagtes gewissel met Ana Paula Zacarias, Portugese minister van buitelandse sake, en Stella Kyriakides, EU-kommissaris vir gesondheid en voedselveiligheid.

'N Groot meerderheid van die parlementslede het hul steun getoon vir die verenigde EU-benadering, wat verseker het dat entstowwe vinnig ontwikkel word en die toegang tot entstowwe vir alle Europese burgers verseker het. Terselfdertyd betreur hulle 'gesondheidsnasionalisme', insluitend beweerde parallelle kontrakte wat deur lidlande onderteken is of pogings om mekaar te oortref. Om die Europese suksesverhaal te handhaaf, moet die EU met eenheid en solidariteit reageer, met alle regeringsvlakke wat saamwerk, sê parlementslede.

Lede het gevra dat die bepalings van kontrakte tussen die EU en farmaseutiese ondernemings waarby openbare geld betrokke is, heeltemal deursigtig moet wees. Onlangse pogings van die Kommissie, om lede in staat te stel om een ​​onvolledige kontrak te raadpleeg, word as onvoldoende geag. Parlementslede het herhaal dat slegs volledige deursigtigheid kan help om desinformasie te bekamp en vertroue in die inentingsveldtogte in Europa op te bou.

Sprekers erken ook die wêreldwye dimensie van die COVID-19-pandemie, wat wêreldwye oplossings benodig. Die EU het die verantwoordelikheid om sy sterkte te gebruik om sy kwesbaarste bure en vennote te ondersteun. Die pandemie kan net oorkom word sodra alle mense gelyke toegang tot inentings het, nie net in ryk lande nie, het die parlementslede bygevoeg.

Die debat het ook ander kwessies aangeraak, soos die behoefte aan vergelykbare nasionale data en wedersydse erkenning van inentings, die noodsaaklikheid om vertragings te vermy en die spoed van inenting te verhoog, sowel as die onkonstruktiewe aard van die skuld op die EU of die farmaseutiese industrie vir enige mislukkings.

Kyk na die video-opname van die debat hier afgelaai word. Klik op die name hieronder vir individuele stellings.

Ana Paula Zacarias, Portugese presidentskap

Stella Kyriakides, EU-kommissaris vir gesondheid en voedselveiligheid

Ester de Lange, EPP, NL

Iratxe García Peres, S&D, ES

Dacische Ciolos, Vernuwe Europa, RO

Joëlle Mélin, ID, FR

Philippe Lamberts, Groenes / EFA, BE

Joanna Kopcińska, ECR, PL

Marc Botenga, Links, WEES

Konteks

Die Kommissie het op 19 Januarie 'n bykomende mededeling oor die EU se COVID-19-strategie gepubliseer. EU-leiers sal tydens die Europese Raadsvergadering op 21 Januarie oor die stand van die pandemie debatteer.

agtergrond

Op 22 September 2020 het die parlement a openbare verhoor oor "Hoe om toegang tot COVID-19-entstowwe vir EU-burgers te verseker: kliniese toetse, produksie- en verspreidingsuitdagings". Die parlement het tydens die plenêre sitting van Desember 2020 gesê ondersteuning vir die vinnige magtiging van veilige entstowwe en op 12 Januarie 2021 het parlementslede geblameer vir 'n gebrek aan deursigtigheid om onsekerheid en disinformasie aangaande COVID-19 inenting in Europa aan te wakker.

Meer inligting 

Lees verder

Sjina

Onafhanklike pandemie-beoordelingspaneel wat krities is oor China en WGO se vertragings

gepubliseer

on

'N Onafhanklike paneel het Maandag (18 Januarie) gesê dat Chinese amptenare in Januarie kragtiger maatreëls vir die gesondheid van die publiek sou kon toepas om die aanvanklike COVID-19-uitbreking hok te slaan, en die Wêreldgesondheidsorganisasie (WGO) gekritiseer omdat hy tot 30 Januarie nie 'n internasionale noodgeval verklaar het nie. , skryf .

Die deskundiges wat die wêreldwye hantering van die pandemie onder leiding van die voormalige Nieu-Seelandse premier Helen Clark en die voormalige Liberiese president Ellen Johnson Sirleaf onder oë gehad het, het gevra dat hervormings aan die agentskap van die Verenigde Nasies in Genève gedoen moet word. kundige, Mike Ryan, het gesê dat wêreldwye sterftes weens COVID-19 na verwagting “binnekort” 100,000 XNUMX per week sal wees.

"Wat vir die paneel duidelik is, is dat maatskaplike gesondheidsmaatreëls in Januarie meer deur plaaslike en nasionale gesondheidsowerhede in China toegepas kon word," het die verslag gesê met verwysing na die aanvanklike uitbreking van die nuwe siekte in die sentrale stad Wuhan, in die provinsie Hubei.

Terwyl daar bewyse van mens-na-mens-oordrag na vore gekom het, is hierdie sein in veel te veel lande geïgnoreer, het hy bygevoeg.

Dit het spesifiek bevraagteken waarom die WHO se noodkomitee eers in die derde week van Januarie vergader het en tot sy tweede vergadering op 30 Januarie nie 'n internasionale noodgeval verklaar het nie.

“Alhoewel die term pandemie nie in die Internasionale Gesondheidsregulasies (2005) gebruik of gedefinieer word nie, dien dit wel om die aandag te vestig op die erns van 'n gesondheidsgebeurtenis. Eers op 11 Maart het die WGO die term gebruik, ”lui die verslag.

"Die wêreldwye pandemie-waarskuwingstelsel is nie geskik vir die doel nie," het hy gesê. "Die Wêreldgesondheidsorganisasie is ondermagtig om die werk te verrig."

Onder president Donald Trump het die Verenigde State die WGO beskuldig dat hy 'China-sentries' is, wat die agentskap ontken. Europese lande onder leiding van Frankryk en Duitsland het daarop aangedring om die tekortkominge van die WGO oor befondsing, regering en regsbevoegdhede aan te spreek.

Die paneel het 'n 'globale herstel' gevra en gesê dat dit in Mei aanbevelings sal maak in 'n finale verslag aan die ministers van gesondheid van die 194 lidlande van die WGO.

Lees verder

corona

Biden om Trump se plan om COVID-19 Europese reisbeperkings op te hef, te stuit

gepubliseer

on

By

Die verkose Amerikaanse president, Joe Biden, beplan om die reisbeperkings vinnig uit te brei, wat die reis van die meeste mense wat onlangs in 'n groot deel van Europa en Brasilië was, kort nadat president Donald Trump die vereistes op 26 Januarie opgehef het, sal uitbrei, het 'n woordvoerder van Biden gesê: skryf .
Trump het Maandag (18 Januarie) 'n bevel onderteken wat die beperkings opgehef het wat hy vroeg verlede jaar ingestel het in reaksie op die pandemie - 'n besluit wat die eerste keer Maandag deur Reuters gerapporteer is - nadat hy steun gekry het van lede van die Coronavirus-taakspan en amptenare vir openbare gesondheid.

Kort nadat Trump se bevel bekend gemaak is, het Jen Psaki, woordvoerder van Biden, getwiet “op advies van ons mediese span is die regering nie van plan om hierdie beperkings op 1/26 op te hef nie.”

Sy het bygevoeg dat 'met die verslegtende pandemie en meer aansteeklike variante regoor die wêreld, dit nie die tyd is om beperkings op internasionale reise op te hef nie.'

Totdat Biden optree, beëindig Trump se bevel dieselfde dag waarop nuwe COVID-19-toetsvereistes vir alle internasionale besoekers van krag word. Trump sal Woensdag sy amp verlaat.

Verlede week het die hoof van die Centers for Disease Control and Prevention 'n bevel onderteken wat vereis dat byna alle lugreisigers 'n negatiewe koronavirustoets of bewys van herstel van COVID-19 moet aanbied om die Verenigde State te begin vanaf 26 Januarie.

Die beperkings wat Trump herroep het, het byna alle nie-Amerikaanse burgers wat gedurende die afgelope 14 dae in Brasilië, die Verenigde Koninkryk, Ierland en die 26 lande van die Schengen-gebied in Europa was wat oor oop grense mag reis, verbied.

Die Amerikaanse beperkinge wat die meeste besoekers uit Europa verbied, is sedert middel Maart van toepassing toe Trump proklamasies onderteken het wat dit opgelê het, terwyl die Brasiliaanse toegangsverbod ingestel is in Mei.

Psaki het bygevoeg dat "ons eintlik van plan is om openbare gesondheidsmaatreëls rondom internasionale reise te versterk om die verspreiding van COVID-19 verder te versag." Die oorgang van Biden het nie onmiddellik gereageer op 'n versoek om kommentaar te lewer as hy beplan om die lande wat gedek word, uit te brei nie.

Biden, wat een keer in die amp is, het die regsbevoegdheid om die beperkings weer in te stel.

Verlede Dinsdag het Marty Cetron, direkteur van CDC se wêreldwye afdeling vir migrasie en kwarantyn, aan Reuters gesê die toegangsverbod is 'n 'openingshandelingstrategie' om die virusverspreiding aan te spreek en moet nou 'aktief heroorweeg word'.

Lugdiens het gehoop dat die nuwe toetsevereistes die administrasie die weg sou kon bied om die beperkinge wat die reis vanaf sommige Europese lande verminder, met 95% of meer op te hef.

Hulle het die afgelope paar dae senior amptenare van die Withuis oor die saak gedruk.

Baie administratiewe amptenare het maande lank aangevoer dat die beperkings nie meer sinvol is nie, aangesien die meeste lande nie onderhewig is aan die toegangsverbod nie. Ander het aangevoer dat die Verenigde State nie toegangsverbod mag laat vaar nie, aangesien baie Europese lande steeds die meeste Amerikaanse burgers blokkeer.

Reuters het vroeër berig die Withuis oorweeg dit nie om die toegangsverbod op die meeste nie-Amerikaanse burgers wat onlangs in China of Iran was, op te hef nie. Trump het Maandag bevestig hy sal dit nie ophef nie.

Lees verder
advertensie

Twitter

Facebook

Neigings