Kommissie se voorstel oor deursigtigheid en volhoubaarheid van die EU-risikobepalingsmodel in #FoodChain

| April 16, 2018

Waarom stel die Commissie n voorstel voor vir transparantie en duurzaamheid van die EU-model vir risicobeoordeling?

Hierdie voorstel is 'n direkte opvolging van:

  • Die antwoord van die Commissie [1] na die Europese burgerinisiatief oor glifosaat, en spesifiek vir mense se bekommernisse oor die studies wat gebruik word in die evaluering van plaagdoders. Om hierdie probleme aan te spreek, versterk die Kommissie nou die deursigtigheid in die risikobepalingsproses en bied dit addisionele waarborge van betroubaarheid, objektiwiteit en onafhanklikheid van die studies wat deur die EFSA gebruik word in risikobepalings.
  • Die Kommissie se verbintenis tot beter regulering, wat 'n fiksheidstoets van die Algemene Voedselwet Regulering. Die tjek het die behoefte geïdentifiseer om die deursigtigheid in die EU se besluitnemingsiklus te verbeter, asook die noodsaaklikheid om die Europese Autoriteit vir voedselveiligheid te beskerm (EFSA) die vermoë om toegang te verkry tot 'n voldoende hoë aantal gekwalifiseerde en multidissiplinêre wetenskaplike kundiges. 'N Belangrike element is ook die noodsaaklikheid om die samewerking tussen EFSA en nasionale wetenskaplike liggame te versterk, wat die betrokkenheid van die lidstaten by die werking van die EFSA verhoog.[2];

A openbare raadpleging, wat tussen 23 Januarie en 20 Maart 2018 loop, het getoon dat burgers en belanghebbendes die belangrikheid daarvan erken om die publiek se toegang tot die bedryfstoepassings wat deur EFSA gebruik word in sy risikobepalings te verbeter, as 'n belangrike element om vertroue in die EU-voedselveiligheidsrisiko-evaluering te verseker.

Op hierdie basis kom ons voor met 'n voorstel wat die voorlopige openbaarmaking van bedryfs studies bepaal. Die vermoë van die EFSA om die nodige wetenskaplike kundigheid te bekom, sal gewaarborg word deur die hulpbronne van die Owerheid te versterk en toegang te bied tot 'n groot aantal wetenskaplike kundiges wat deur die lidstaten aangewys word.

Watter EU-regsdade is bekommerd?

Hierdie voorstel is 'n voorstelling van die algemene voedselwetgewing verordening, met die fokus op deursigtigheid in die EU-risikobepaling, om die betroubaarheid, objektiwiteit en onafhanklikheid van die studies wat deur die EFSA gebruik word, te versterk en om die bestuur van die EFSA te hersien om sy langtermyn volhoubaarheid te verseker.

Om die wetlike konsekwentheid in die EU-voedselwetgewing te verseker, is dit ook nodig om bykomend tot die Algemene Voedselregtelike Regulasies 8-wetgewende wetgewing op te stel wat handel oor die voedselketting: GGO's (verbouing en voedsel- en voergebruik), toevoegingstowwe, rook geurmiddels, voedselkontakmateriale, voedseladditiewe, voedsel ensieme en geure, plantbeskermingsprodukte en nuwe kosse [3].

Hoe sal die nuwe stelsel die deursigtigheid van wetenskaplike studies verhoog?

Die Kommissie stel voor dat alle studies en ondersteunende inligting wat aan die EFSA voorgelê word vir risikobepaling, proaktief en outomaties in die vroeë stadium van die proses openbaar gemaak word. Vertroulike inligting sal beskerm word in geregverdigde omstandighede, wat deur die Owerheid geverifieer moet word.

Studie moet op die elektroniese webblad van die EFSA beskikbaar gestel word en maklik toeganklik wees, met die moontlikheid om te soek, aflaai en druk.

Ander maatreëls wat ook 'n meer onafhanklike en deursigtige risikobepalingsproses sal verseker, is:

  • A registreer van opdragstudies. Dit sal 'n meganisme bied waardeur die EFSA in staat sal wees om te kontroleer of alle studies wat deur 'n aansoeker in opdrag van die aansoek om magtiging ingedien is, ingedien is;
  • konsultasie van belanghebbendes en van die algemene publiek oor ingediende studies om te verseker dat EFSA se omvattende toegang tot bestaande bewyse sy assessering baseer;
  • 'N Spesifieke prosedure, insluitend konsultasie van belanghebbendes en die algemene publiek oor beplande studies in die geval van hernuwings van reeds gemagtigde stowwe (sien hieronder);
  • Beheer en oudits deur die Kommissie om te verseker dat laboratoriums / studies met standaarde nagekom word;
  • Mogelijkheid vir die Commissie om die EFSA te vra om kommissie studies te doen in uitsonderlike gevalle om ingediende getuienis te verifieer.

Intellektuele-eiendom, data-eksklusiwiteit en databeskerming sal gewaarborg word in ooreenstemming met die toepaslike EU-wetgewing.

Hierdie voorstel dek die hele landbou-voedselketting.

Behoort hierdie veranderinge ook die prosedure vir die hernuwing van reeds gemagtigde stowwe?

Ja. Die veranderinge sal die hernuwings van magtigings van stowwe wat reeds op die mark is, beïnvloed. Die aansoeker moet vooraf kennis gee van die studies wat hy beplan om vir die hernuwingsversoek uit te voer. EFSA sal dan 'n konsultasie van derde partye oor hierdie beplande studies begin, en kan die aansoeker raad gee oor die inhoud van die inhandigingsdossier.

Sal vertroulike inligting openbaar gemaak word?

Nee, solank dit behoorlik geregverdig is. Die voorstel bevat die inligting wat beduidend skadelik kan wees vir die betrokke kommersiële belange (positiewe lyste van vertroulike items). Aansoekers sal verifieerbare regverdiging moet verskaf vir hul moontlike vertroulikheidseise op die aanvaarding van watter EFSA sal besluit

In elk geval kan vertroulike inligting in twee gevalle openbaar gemaak word:

  • Wanneer dringende optrede noodsaaklik is om openbare gesondheid, dieregesondheid of die omgewing te beskerm;
  • Wanneer die inligting deel is van die gevolgtrekkings van die advies van die EFSA en betrekking het op die voorspelbare gevolge vir die gesondheid.

Hoe sal die studies openbaar gemaak word en hoe sal vertroulike inligting in die praktyk verwerk word?

Wanneer die applikant 'n dossier indien, kan hy sekere dele van die ingediende studies en ander inligting vertroulik bewaar, met dien verstande dat verifieerbare regverdiging vir hierdie versoek verskaf word. Om hierdie rede moet dit 'n nie-vertroulike weergawe en 'n vertroulike weergawe van die ingediende studies en ander inligting inhandig.

Sonder vertraging sou die EFSA die nie-vertroulike weergawe van die ingediende studies en inligting openbaar maak. Terselfdertyd sal die EFSA binne 'n kort tydperk vanaf die datum van ontvangs die vertroulikheids eis evalueer. Sodra die assessering voltooi is, sal enige bykomende data en inligting waarvoor vertroulikheidsversoeke as ongeregverdig beskou is, ook openbaar gemaak word.

Beskerm die voorstel persoonlike inligting?

Ja. Enige verwerking van persoonlike data sal uitgevoer word ooreenkomstig die toepaslike Unie wetgewende raamwerk. Op grond hiervan sal geen persoonlike inligting openbaar gemaak word nie, tensy dit nodig en proporsioneel is om die deursigtigheid, onafhanklikheid en betroubaarheid van die risikobepalingsproses te verseker en belange te voorkom.

Hoekom is risikokommunikasie belangrik?

Om 'n samehangende kommunikasie regdeur die hele risikobepalingsproses te verseker, is om twee redes sleutel. Eerstens kan dit verskille vermy wat 'n negatiewe uitwerking op die openbare persepsie rakende die veiligheid in die agro-voedselketting kan hê. Tweedens waarborg dit 'n meer omvattende en deurlopende proses gedurende die risiko-ontledingsproses deur aktief betrokke te raak by alle relevante partye (di die Kommissie, EFSA, Lede, Belanghebbendes en die publiek). Beide elemente is baie relevant vir Europese verbruikers.

Die Fiksheidstoets van die algemene voedselwet het ook duidelik gemaak dat risikokommunikasie deur die oop dialoog tussen alle belanghebbende partye verbeter kan word.

Hoe sal die voorstel risikokommunikasie verbeter?

Die voorstel dek die uitdagings rondom risikokommunikasie deur 'n raamwerk te stel van die doelstellings en algemene beginsels wat dit moet nastreef en nakom. Op grond hiervan is die Kommissie in sy hoedanigheid as risikobestuurder gemagtig om 'n algemene plan op risikokommunikasie op te stel. Hierdie algemene plan sal die sleutel faktore identifiseer wat in ag geneem moet word by die oorweging van die tipe en vlak van kommunikasieaktiwiteite wat benodig word. Dit sal die gereedskap en kanale vir die relevante risikokommunikasie-inisiatiewe bepaal, afhangende van die spesifiekehede van die verskillende teikengroepe en die toepaslike meganismes om koherente risikokommunikasie te verseker.

Die hoofdoel is om die koördinasie tussen EU en nasionale risikobestuurders te verbeter ten einde 'n effektiewe kommunikasie aan die publiek te bied.

Watter sleutelelemente verbeter die beheer van die EFSA?

Die Kommissie is van mening dat dit noodsaaklik is om die EU-risikobepalingsmodel te versterk, wat ook die EFSA insluit, maar ook die nasionale wetenskaplike liggame van die EU wat bydra tot die werk van die EFSA.

Die EFSA-model, soos dit ook die geval is vir die ander EU-wetenskaplike agentskappe (EMO, ECHA), is afhanklik van sy vermoë om kundigheid van die lidstaten te versamel. In die besonder dra nasionale wetenskaplike organisasies by tot die werk van die EFSA deur hulle kundiges toe te laat om in die EFSA as kundiges in sy wetenskaplike paneel te werk en deur die EFSA wetenskaplike data en studies te verskaf. Hierdie bydraes moet verder ondersteun word om te voorkom dat die huidige probleme met die verkryging van voldoende kandidate vir die EFSA se Wetenskaplike Paneel verhoog word.

Die voorstel dek hierdie beperkings deur die EFSA se eie wetenskaplike vermoë te versterk en die wetenskaplike samewerking met nasionale wetenskaplike organisasies te versterk.

Die sleutelelemente het betrekking op:

- Onafhanklikheid

EFSA bly onafhanklik. EFSA is 'n Europese agentskap wat befonds word deur die Europese Unie, wat onafhanklik van die Europese wetgewende en uitvoerende instellings (di Kommissie, Raad en Europees Parlement) sowel as die lidstaten werk. Die reëls waarvolgens lede van die direksie en lede van die paneel onafhanklik moet optree en - in die openbaar - 'n jaarlikse belangstellingsverklaring moet doen, word gehandhaaf en versterk. Die EFSA-bestuursraad sal ook sy vergaderings in die openbaar hou.

- Rol van die lidstaten

Die aanstelling van kundiges by die EFSA se wetenskaplike panele sal gemaak word uit 'n poel van nominasies wat deur die lidstaten voorgelê word, en sodoende hulle formeel betrek om die regte kundigheid beskikbaar te stel. Die verteenwoordigers van die lidstaten in die nuwe raad van bestuur sal moet voldoen aan spesifieke vereistes in die risicobeoordeling. Hulle sal nie risikobestuurders wees nie. Streng kriteria van onafhanklikheid moet nagekom word en die uitvoerende direkteur van die EFSA, wie se funksie veral die wetenskaplike uitnemendheid en onafhanklikheid van EFSA sal verseker, sal 'n deurslaggewende rol speel in die seleksie van paneelkenners wat aan die raad van bestuur voorgestel is.

- Kommissie van studie

EFSA sal in staat wees om studies te bestudeer op 'n geval tot geval vir verifiëringsdoeleindes wat verband hou met buitengewone omstandighede, soos hoë vlak van kontroversies op 'n stof. Die versoek sal deur die Kommissie geaktiveer word en sal deur die EU-begroting gefinansier word. Dit doen egter geen afbreuk aan die verantwoordelikheid van aansoekers om die wetenskaplike bewyse wat deur die EFSA benodig word vir die risikobepaling te verskaf nie.

- Versterking

Die lidstaten sal in die raad van bestuur verteenwoordig word, dus meer verantwoordelikheid vir die ondersteuning van EFSA en die versekering van 'n toenemende wetenskaplike samewerking. Die lidstaten sal ook onafhanklike deskundigen en topkwaliteit experts voorlê vir die lidmaatskap van die EFSA Wetenskaplike Panel, met die doel om 'n groot aantal deskundiges te versamel waarvan die beste kundiges, wat voldoen aan die streng vereistes vir onafhanklikheid en uitnemendheid van die EFSA, gekies sal word om die toepaslike multi- dissiplinêre kundigheid benodig vir elk van die 10 EFSA Panels.

Meer inligting

Deursigtigheid en volhoubaarheid van die EU-risikobepaling in die voedselketting

[1] Kommunikasie van die Kommissie oor die ECI "Bied glifosaat en beskerm mense en die omgewing teen giftige plaagdoders." C (2017) 8414 finaal:

http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/3/2017/EN/C-2017-8414-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF

[2] Werkblad van die personeel van die Kommissie, 'Die REFIT-evaluering van die Algemene Voedselreg (Regulasie (EG) nr 178 / 2002), SWD (2018) 38-finaal, gedateer 15.1.2018, te vinde by: https://ec.europa.eu/food/safety/general_food_law/fitness_check_en.

[3] Richtlijn 2001 / 18 / EG van die Europees Parlement en die Raad van 12 Maart 2001 oor die doelbewuste vrylating van genetisch gemodificeerde organismes in die omgewing en tot intrekking van Richtlijn 90 / 220 / EEG van die Raad (PB L 106, 17.4.2001, P. 1); Verordening (EG) nr 1829 / 2003 van die Europees Parlement en die Raad van 22 September 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (PB L 268, 18.10.2003, blz. 1); Verordening (EG) nr 1831 / 2003 van die Europees Parlement en die Raad van 22 September 2003 betreffende toevoeging hulpbronne vir diervoeding (PB L 268, 18.10.2003, blz. 29); Verordening (EG) nr 2065 / 2003 van die Europees Parlement en die Raad van 10 November 2003 inzake rook aroma's wat gebruik of bestemd is vir gebruik in of op levensmiddelen (PB L 309, 26.11.2003, blz. 1). Verordening (EG) nr 1935 / 2004 van die Europees Parlement en die Raad van 27 Oktober 2004 oor materiale en voorwerpen bestemd om in kontak te kom met voedsel en tot intrekking van die Riglyne 80 / 590 / EEG en 89 / 109 / EEG (PB L 338, 13.11.2004, p. 4); Verordening (EG) nr 1331 / 2008 van die Europees Parlement en die Raad van 16 Desember 2008 tot vaststelling van 'n gemeenskaplike machtiging proses vir levensmiddelen additieven, voedingsenzymen en levensmiddelen aroma's (PB L 354, 31.12.2008, P. 1); Verordening (EG) nr 1107 / 2009 van die Europees Parlement en die Raad van 21 Oktober 2009 betreffende die op die mark bring van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van die Riglyne 79 / 117 / EEG en 91 / 414 / EEG (PB L 309, 24.11.2009, p. 1); Verordening (EU) 2015 / 2283 van die Europees Parlement en die Raad van 25 November 2015 oor nuwe levensmiddelen, tot wysiging van Verordening (EU) nr 1169 / 2011 van die Europees Parlement en die Raad en tot intrekking van Verordening (EG) nr 258 / 97 van die Europees Parlement en die Raad en Verordening (EG) nr 1852 / 2001 van die Commissie (PB L 327, 11.12.2015, blz. 1).

Tags: , , , ,

kategorie: 'N Voorblad, EU, Europese Kommissie, Kos, voedsel afval, gesondheid, Novel kos, Organiese kos