Kommissie konsulteer belanghebbendes oor leiding vir nasionale howe tydens die hantering van #DisclosureInformation

| Julie 31, 2019

Die Europese Kommissie nooi kommentaar op 'n konsepkommunikasie om die nasionale howe te help met die hantering van versoeke om vertroulike inligting bekend te maak tydens die privaat handhawing van die EU-mededingingswetgewing. Belanghebbendes kan hul bydraes stuur tot 18 Oktober 2019.

Die Antitrust Skade richtlijn help burgers en ondernemings om skadevergoeding te eis as hulle slagoffers is van oortredings van die EU-antitrustreëls.

In hierdie verband ontvang die nasionale howe waarskynlik versoeke om bekendmaking van bewyse wat vertroulike inligting bevat. Die antitrust-skadeverordening verplig lidlande om te verseker dat nasionale howe die mag het om die bekendmaking van hierdie getuienis te beveel indien aan 'n aantal kriteria voldoen word. Terselfdertyd moet lidlande toesien dat nasionale howe effektiewe maatreëls het om sodanige vertroulike inligting te beskerm.

Nasionale wette kan grootliks verskil ten opsigte van toegang tot en beskerming van vertroulike inligting. Dit is baie belangrik dat nasionale howe die regte balans vind tussen die reg van die eisers op toegang tot inligting en die reg van inligtingseienaars om vertroulike inligting te beskerm.

Om nasionale howe in hierdie taak te ondersteun, het die Kommissie 'n mededeling opgestel om praktiese leiding aan nasionale howe te gee in die keuse van effektiewe beskermingsmaatreëls, byvoorbeeld die spesifieke omstandighede van die saak, die aard en die mate van sensitiwiteit van die vertroulike inligting.

Die konsep-mededeling bevat 'n aantal maatreëls wat beskikbaar is om relevante inligting bekend te maak, terwyl die vertroulikheid beskerm word, en dit beklemtoon die elemente wat howe kan oorweeg om die effektiefste te kies binne die grense van hul nasionale prosedurele reëls.

Die kommunikasie sal nie bindend wees vir nasionale howe nie en is nie daarop gemik om die prosedurele reëls van toepassing op siviele gedinge in die verskillende lidstate te wysig of aan te bring nie.

Antwoorde op die konsultasie kan ingedien word tot 18 Oktober 2019. Die Kommissie sal alle insette noukeurig ondersoek voordat die kommunikasie afgehandel word.

Die konsultasiedokument is beskikbaar hier afgelaai word.

agtergrond

Oortredings van die mededingingswetgewing van die EU, soos kartelle of misbruik van dominante markposisies, veroorsaak nie net die ekonomie as geheel nie, maar ook besighede en verbruikers. Hulle kan byvoorbeeld skade ly as gevolg van hoër pryse of verlore winste as gevolg van negatief uit 'n mark.

Hierdie slagoffers is geregtig op vergoeding vir hierdie skade. Hulle kan sodanige vergoeding bekom deur 'n vordering tot skadevergoeding voor 'n nasionale hof aanhangig te maak. Die Antitrust Skade richtlijn, wat die lidstaten moes implementeer in hul regstelsels teen 27 Desember 2016, maak dit makliker vir die slagoffers van anti-mededingende praktyke om skadevergoeding te kry. Meer inligting oor antitrust-skadevergoeding is beskikbaar hier afgelaai word.

Kommentaar

Facebook kommentaar

Tags: , , ,

kategorie: 'N Voorblad, Antitrust, Besigheid, EU, Europese Kommissie

Kommentaar gesluit.