Die Europese Unie bied sy vordering na #SustainableDevelopment

| Julie 22, 2019

Op die Verenigde Nasies se hoëvlak-politieke forum vir volhoubare ontwikkeling in New York het die EU sy sterk verbintenis bevestig om die Verenigde Nasies se 2030-agenda vir Volhoubare Ontwikkeling te lewer - 'n gedeelde globale padkaart vir 'n vreedsame en welvarende wêreld, om op 'n gesonde planeet in die kern te wees. 'N Toegewyde geleentheid wat deur die Europese Unie en die Finse voorzitterschap aangebied word, het die vordering gemaak met die implementering van die Duurzame Ontwikkelingsdoelwitte van Agenda 2030 (SDG's) binne Europa en deur die internasionale samewerking van die EU.

Eerste vise-president, Frans Timmermans (uitgebeeld) het gesê: "Die VN 2030 Agenda is die omvattende plan wat ons nodig het om menslike welstand te verhoog en werklik groen en inklusiewe ekonomieë en samelewings te bou. In Europa versterk ons ​​ons gesamentlike poging om die Doelwitte vir Volhoubare Ontwikkeling te omskep in konkrete aksies wat gemeet en gemonitor kan word. In die volgende vyf jaar verwag ek dat die Europese Kommissie die SDG's ten volle sal integreer in ons ekonomiese bestuursmodel. Daar is geen tyd om te verloor soos dit die toekoms van ons kinders en kleinkinders is wat op die spel is nie. Die EU moet nou sy spel opbou. "

Kommissaris vir Internasionale Samewerking en Ontwikkeling, mnr. Neven Mimica, het bygevoeg: "Die Europese Unie en sy lidlande was aan die voorpunt van die aanneming van die 2030-agenda, en ons het die voorpunt om dit te realiseer. Saam kan ons selfs meer en selfs beter doen. Werk in vennootskap met ontwikkelende lande, binne die sterk multilaterale stelsel, kan ons armoede beëindig, die vordering na volhoubare ontwikkeling versnel en daarin slaag om niemand agter te laat nie. "

Kommissaris vir Omgewing, Maritieme Sake en Vissery Karmenu Vella het gesê: 'n Gedeelde, voorspoedige en volhoubare toekoms vir almal kan slegs bereik word deur die maatskaplike, ekonomiese en omgewingsdimensies in ons beleid en toekomstige ontwikkeling saam te voeg. Die oorgang na ekologies volhoubare ekonomiese groei en mededingendheid kan slegs suksesvol wees as dit sosiale regte en welsyn vir almal bevorder. "

Die Europese Unie het reeds begin met 'n oorgang na 'n koolstofkoolstofekonomie wat klimaatneutraal, hulpbron-doeltreffend en omsendbrief is, terwyl sosiale gelykheid en inklusiwiteit verseker word. Die EU het ook die SDG's in die hart van sy eksterne aksie gesit en het alle ontwikkelingsaktiwiteite met die VN 2030 Agenda deur sy nuwe Europese Konsensus oor Ontwikkeling.

Baie uitdagings vir volhoubaarheid het egter al hoe meer druk geword, en nuwes het ontstaan, wat menslike welsyn, ekonomiese voorspoed, ons samelewing en ons omgewing in gevaar stel. Die EU beklemtoon die verbintenis om die implementering van die 2030-agenda en die opvolging stelselmatig te hersien om die prestasie van die ambisieuse en onderling gekoppelde SDG's te bespoedig.

agtergrond

Op 25 September 2015 het die Algemene Vergadering van die Verenigde Nasies 'n stel 17 aangeneem Volhoubare Ontwikkeling Doelwitte armoede te beëindig, die planeet te beskerm en voorspoed vir almal te verseker.

Op 30 Januarie 2019 het die Europese Kommissie die Refleksie Vraestel Op pad na 'n volhoubare Europa deur 2030 wat die vooruitgang in Europa maak en die nodige prioriteite identifiseer wanneer die vorentoe beweeg word: die ontwikkeling van 'n volwaardige omsendbrief ekonomie, die skep van 'n volhoubare voedselsisteem, die bevordering van energie, mobiliteit en die beboude omgewing en die verskaffing van al ons horisontale beleidsinstrumente, van onderwys en digitalisering vir finansiering en belasting, teenoor die volhoubaarheidsoorgang. Die Refleksie Vraestel wys daarop dat daar geen volhoubaarheid is sonder sosiale volhoubaarheid nie. Daarom is dit van fundamentele belang om te verseker dat die volhoubaarheidsoorgang sosiaal billik is, tot voordeel van almal en niemand agterlaat nie.

Die eerste Gesamentlike Sintese Verslag oor die implementering van die Europese Konsensus oor Ontwikkelingwat amptelik aangebied word by vandag se gebeurtenis, toon hoe die EU en sy lidlande gevorderde volhoubare ontwikkeling het deur hul ontwikkelingssamenwerking met vennootlande, terwyl hulle hul vennootskappe met die Verenigde Nasies en ander multilaterale organisasies, die burgerlike samelewing en die private sektor versterk. Dit meld byvoorbeeld aansienlike vooruitgang in die vermindering van uiterste armoede deur middel van meer gesamentlike EU-aksie, die bevordering van geslagsgelykheid en die verbetering van gesondheidsdienste vir miljoene mense regoor die wêreld. Dit beklemtoon ook dat die EU en sy lidstaten meer as € 20 miljard in 2017 bygedra het om ontwikkelende lande te ondersteun in hul pogings om aan te pas by klimaatsverandering. EU-ondersteuning vir volhoubare energie is op pad om toegang tot energie vir ongeveer 40 miljoen mense te verkry, met jaarlikse CO2-uitstootbesparings van ongeveer 15 miljoen ton.

Die 'Eurostat-moniteringsverslag oor vordering na die SDG's in 'n EU-konteks' is 'n belangrike instrument om te evalueer hoe goed die EU en sy lidstaten op die SDG's vorder, en help ook om die dwarsliggende en onderlinge verband tussen die SDG's te beklemtoon.

Die 2019 EU-verslag oor beleidskoherensie vir ontwikkeling toon die vordering van die EU aan met die formulering van beleide wat aanvanklik die impak op ontwikkelende lande in ag neem, 'n sentrale aspek vir die effektiewe implementering van die 2030-agenda.

Meer inligting

Inligtingsblad

Gesamentlike Sintese Verslag

Die EU en die webblad vir volhoubare ontwikkeling

VN Hoëvlak Politieke Forum (HLPF)

2019 EU-verslag oor beleidskoherensie vir ontwikkeling

Kommentaar

Facebook kommentaar

Tags: , , , , ,

kategorie: 'N Voorblad, omsendbrief ekonomie, EU, Europese Kommissie, Volhoubare ontwikkeling, volhoubare brandstof, Volhoubare stedelike mobiliteit, Waste

Kommentaar gesluit.