Die beleid ter bestrijding van fraudebestrijding moet word hervormd om die fraudebestrijding te verbeter wat #EUBudget betref, sê die EU-accountants

| Januarie 11, 2019

Die EU moet die stryd teen bedrog versterk en die Europese Kommissie moet leierskap verseker en die rol en verantwoordelikhede van sy kantoor vir bedrog teen bedrog (OLAF) heroorweeg, aangesien die huidige bedrogstelsel inherente swakhede het, volgens 'n nuwe verslag van die Europese Rekenkamer. Op die oomblik ontbreek die Commissie uitgebreide inligting oor die omvang, die aard en die oorsake van bedrog. Dit belemmer die effektiewe voorkoming van bedrog teen die EU-begroting, sê die ouditeure.

Bedrog is 'n verborge en komplekse verskynsel en beskerming van die finansiële belang van die EU teen bedrog vereis omvattende en sistematiese pogings. Dit is 'n belangrike verantwoordelikheid van die Europese Kommissie. Die ouditeure het geassesseer of die Kommissie die risiko van bedrieglike aktiwiteite wat die EU-begroting benadeel, behoorlik bestuur. Hulle het veral gekyk na die beskikbare inligting oor die omvang, aard en oorsake van bedrog in EU-uitgawes. Hulle het ondersoek of die strategiese risikobestuursraamwerk van die Kommissie effektief is en of die administratiewe ondersoeke van OLAF lei tot vervolging en herstel.

Die ouditeure het bevind dat die Kommissie nie omvattende en vergelykbare data het oor die vlakke van bespeurde bedrog in EU-uitgawes nie. Daarbenewens het dit nog nie so 'n beoordeling van ongemerkte bedrog uitgevoer nie, en ook nie 'n gedetailleerde ontleding van wat veroorsaak dat ekonomiese akteurs bedrieglike aktiwiteite doen nie. Hierdie gebrek aan kennis verminder die praktiese waarde en doeltreffendheid van die planne van die Kommissie om die finansiële belange van die EU teen bedrog te beskerm, sê die ouditeure.

"Die persepsie onder sewe uit tien EU-burgers is dat bedrog teen die EU-begroting eerder gereeld gebeur, al is die situasie anders. Ongelukkig is bedrywighede tot dusver nog nie voldoende nie, "het Juhan Parts, lid van die Europese Rekenkamer, verantwoordelik vir die verslag gesê. "Dit is tyd vir werklike optrede: die Kommissie moet 'n doeltreffende stelsel instel om bedrieërs te voorkom, op te spoor en af ​​te skrik. 'N hervorming van OLAF sal die lakmoes toets wees vir die Kommissie se verbintenis om bedrog te bestry. "

Die ouditeure kom tot die gevolgtrekking dat die huidige stelsel waarvolgens OLAF se administratiewe ondersoek na vermoedelike bedrog gevolg word deur 'n kriminele ondersoek op nasionale vlak, baie tyd neem en vervolging minder waarskynlik maak. Sowat 17-sake per jaar waarin OLAF aanbevelings gemaak het - minder as die helfte van al sulke gevalle - het tot die vervolging van vermeende bedrieërs gelei. Bowendien beklemtoon die ouditeure dat OLAF se finale verslae in 'n aantal gevalle nie voldoende inligting verskaf om die herstel van onbetaalde EU-geld te begin nie. Tussen 2012 en 2016 is slegs ongeveer 15% van die totale aanbevole hoeveelheid werklik herstel.

Die ouditeure beskou die oprigting van die European Public Prosecutor Office (EPPO) 'n stap in die regte rigting, maar hulle waarsku dat die huidige EPPO-regulasie verskeie risiko's inhou. Een van die belangrikste kwessies is opsporing en ondersoek, wat baie afhanklik van nasionale owerhede sal wees. Die regulasie stel egter nie 'n meganisme in wat die EPPO in staat stel om lidlande te versoek om die nodige hulpbronne toe te wys om bedrog in EU-uitgawes proaktief te ondersoek nie.

Om beter resultate te behaal om bedrog teen die finansiële belange van die EU aan te pak, beveel die ouditeure aan dat die Europese Kommissie:

  • Stel 'n robuuste bedrogverslag- en metingstelsel in, wat inligting verskaf oor die omvang, aard en oorsake van bedrog;
  • Duidelike verwys na bedrogrisikobestuur en -voorkoming in een kommissaris se portefeulje en neem 'n hernude strategie vir bedrog op grond van 'n omvattende risiko-analise aan.
  • sy bedryfsvoorkomingsaktiwiteite en -instrumente versterk; en
  • heroorweeg OLAF se rol en verantwoordelikhede in die lig van die stigting van die EPPO en stel voor dat OLAF 'n strategiese en toesighoudende rol in die EU-bedrog teen bedrog bied.

Bedrog verwys na enige opsetlike daad of versuim wat bedoel is om ander te mislei, wat lei tot 'n verlies van die slagoffer en die oortreder wat 'n wins behaal. Bedrog met openbare fondse word dikwels gekoppel aan korrupsie, wat algemeen verstaan ​​word as enige daad of versuim wat amptelike magtiging misbruik, of om die misbruik van amptelike gesag te bewerkstellig ten einde onbehoorlike voordeel te bewerkstellig.

Die Kommissie en die lidlande het 'n gedeelde verantwoordelikheid om die finansiële belange van die EU teen bedrog en korrupsie te beskerm. Die Europees Buro vir fraudebestrijding (OLAF) is tans die belangrikste fraudebestrijding instelling van die EU. Dit dra by tot die ontwerp en implementering van die bedrogbeleid van die Kommissie en voer administratiewe ondersoek na bedrog teen die EU-begroting. Teen die einde van 2020 sal 'n Europese openbare aanklaer-kantoor (EPPO) begin werk, met die bevoegdheid om misdade te vervolg teen die finansiële belange van die EU in 22-lidstaten.

Op 22 November 2018 het die ECA ook 'n advies gepubliseer oor die voorgestelde hervorming van OLAF ten opsigte van sy samewerking met die toekomstige Europese Openbare Aanklaer-kantoor (EPPO) en die doeltreffendheid van sy ondersoeke. Terselfdertyd is ook 'n advies oor die planne vir die volgende EU-bedrogprogram vir bedrog gepubliseer.

Die ECA bied sy spesiale verslae aan aan die Europees Parlement en die Raad van die EU, sowel as aan ander belanghebbende partye soos die nasionale parlementen, belanghebbendes van die industrie en verteenwoordigers van die burgerlike samelewing. Die oorgrote meerderheid van die aanbevelings wat ons in ons verslae maak, word in die praktyk toegepas. Hierdie hoë vlak van opname onderstreep die voordeel van ons werk aan EU-burgers.

Spesiale verslag 01 / 2019 Bestry van bedrog in EU-uitgawes: aksie nodig is beskikbaar op die ECA webwerf in 23 EU-tale.

Tags: , ,

kategorie: 'N Voorblad, EU, Europese Rekenkamer