Verbinding met ons

EU

Europese Kommissie handhaaf vrye beweging van mense

DEEL:

gepubliseer

on

Ons gebruik u aanmelding om inhoud te verskaf op 'n manier waarop u ingestem het en om ons begrip van u te verbeter. U kan te eniger tyd u inteken.

100000000000042B0000023577E5CB80

Sien ook IP / 13 / 1151). Met meer as 14 miljoen EU-burgers wat op 'n stabiele basis in 'n ander lidstaat woon, is vrye beweging - of die vermoë om oral in die Unie te woon, werk en studeer - die EU-reg wat die meeste gekoester word deur Europeërs. Die hoofmotivering vir EU-burgers om van vrye verkeer gebruik te maak, is werkverwant, gevolg deur gesinsredes. Van al die EU-burgers wat in 2012 in 'n ander EU-land ('mobiele EU-burgers') woonagtig was, was meer as driekwart (78%) van werkende ouderdom (15-64), vergeleke met ongeveer 66% onder burgers. Gemiddeld was die werkgeleentheid van mobiele EU-burgers (67.7%) hoër as onder burgers (64.6%).

Mobiele EU-burgers wat nie werk nie (naamlik studente, afgetrede persone, werksoekers en onaktiewe familielede) maak slegs 'n beperkte deel uit van die totale aantal mobiele EU-burgers. Daarbenewens het 64% van hulle voorheen in hul huidige land gewerk. 79% woon in 'n huishouding met minstens een lid in diens. Die algehele koers van onaktiwiteit onder mobiele burgers binne die EU het tussen 2005 en 2012 afgeneem van 34.1% tot 30.7%.

advertensie

Vrye verkeer van burgers, wat in die EU-verdrae vasgelê is, is 'n integrale onderdeel van die interne mark en 'n sentrale deel van die sukses daarvan: dit stimuleer ekonomiese groei deur mense in staat te stel om oor grense heen te reis en te koop. Net so bevoordeel die vrye beweging van werkers nie net die betrokke werkers nie, maar ook die ekonomieë van die lidlande, wat 'n doeltreffende aanpassing van vaardighede met vakatures in die EU-arbeidsmark moontlik maak. Ondanks die ekonomiese krisis, is daar vandag nog ongeveer 2 miljoen vakatures in die EU.

Die Kommunikasie op vrye verkeer wat op 25 November 2013 deur die Europese Kommissie aangeneem is, onderstreep die gesamentlike verantwoordelikheid van lidlande en die EU-instellings om die regte van EU-burgers om in 'n ander EU-land te woon en werk te handhaaf, en skets konkrete optrede om lidlande se pogings om dit te doen, te ondersteun, terwyl lid state om die positiewe voordele te put wat dit meebring. In die beleidsdokument word EU-burgers se regte op vrye beweging en toegang tot maatskaplike voordele duidelik gemaak, en word aandag gegee aan die bekommernisse wat sommige lidlande geopper het met betrekking tot die uitdagings wat mobiliteit vir plaaslike owerhede kan verteenwoordig.

1. Regsraamwerk op vrye beweging

advertensie

Wat is vrye beweging van werkers?

EU werkers het voordeel getrek uit die vryheid om te werk in 'n ander lidstaat sedert die 1960s: dit reg is reeds in die EU verdra vasgelê by die bekendstelling van die Europese projek in 1957. Hierdie reg word nou van artikel 45 van die gelê Konvensie oor die werking van die Europese Unie (TFEU). Dit sluit in die reg om nie teen gediskrimineer te word op grond van nasionaliteit met betrekking tot toegang tot indiensneming, betaal en ander werksomstandighede.

Verordening (EU) No 492 / 2011 werkers se regte op vrye beweging uiteensit en definieer spesifieke gebiede waar diskriminasie op grond van nasionaliteit verbied word, veral wat betref: toegang tot werk, werksomstandighede, sosiale en belastingvoordele, toegang tot opleiding, lidmaatskap van vakbonde, behuising en toegang tot onderwys vir kinders.

Die belangrikste doelwitte van die bevordering van diskriminasie teen werkers van ander lidlande en bewusmaking van die EU-burgers se reg om in ander EU-lande te werk. voorstel vir 'n richtlijn tot vrye beweging van werkers te fasiliteer na vore gebring deur die Kommissie aan die einde van April 2013 (sien IP / 13 / 372, MEMO / 13 / 384 en SPRAAK / 13 / 373) en moet die komende weke formeel deur die EU-Ministerraad en die Europese Parlement aangeneem word.

Arbeidsmobiliteit in die EU bevoordeel nie net die betrokke werkers nie, maar ook die ekonomieë van die lidlande. Dit bevoordeel gasheerlande omdat dit ondernemings toelaat om vakatures te vul wat andersins nie gevul sou word nie, en sodoende goedere te produseer en dienste te lewer wat hulle andersins nie sou kon doen nie. En dit bevoordeel burgers se lande van herkoms omdat dit werkers toelaat wat andersins minder in staat sou wees om werk te kry en sodoende finansiële ondersteuning aan hul gesin tuis te verseker en vaardighede en ervaring op te doen wat hulle andersins sou ontbreek. Wanneer mobiele werkers daarna terugkeer na hul land van herkoms, trek hulle voordeel uit hierdie ervaring.

Wat is die vrye verkeer van burgers?

20 jaar gelede, met die Verdrag van Maastricht, die reg tot vryheid van beweging is erken vir alle burgers van die EU, ongeag of hulle is ekonomies aktiewe of nie as een van die deur die EU-wetgewing aan hulle verleen fundamentele vryheid (artikel 21 van die Konvensie oor die werking van die Europese Unie). Dit gaan om die hart van Unie burgerskap.

Die spesifieke reëls en voorwaardes vir vrye verkeer en verblyf is uiteengesit in 'n richtlijn wat deur die lid-state in 2004 (Richtlijn 2004 / 38 / EG).

Vryheid van beweging is die mees gekoesterde reg van EU burgerskap, want 56% van die Europese burgers, vrye beweging is die mees positiewe prestasie van die Europese Unie. Inderdaad, hoe meer Europeërs baat vind by hierdie reg en leef in 'n ander lidstaat: aan die einde van 2012, 14.1 miljoen burgers was wat in 'n lidstaat behalwe hul eie vir 'n jaar of meer. In Eurobarometer opnames, meer as twee derdes van die Europeërs is van mening dat vrye beweging van mense binne die EU het ekonomiese voordele vir hul land (67%).

Wie kan voordeel trek uit vrye beweging?

Eerste drie maande: Elke EU-burger het die reg om binne drie maande sonder enige voorwaardes of formaliteite op die grondgebied van 'n ander EU-land te woon.

Na die eerste drie maande: die reg van EU-burgers om langer as drie maande in 'n ander EU-land te woon, is onderworpe aan sekere voorwaardes, afhangende van hul status in die gasheer-EU-land:

 1. Werkers en die selfstandige, en hul direkte gesinslede, het die reg sonder voorwaardes te woon.
 2. Werksoekers het die reg om gedurende ses maande en selfs langer sonder enige voorwaardes te woon, as hulle in die gasheerland van die EU bly werk en 'n 'werklike kans' het om werk te kry. Werksoekers kan werkloosheidsvoordele vir minstens drie maande uit hul tuisland uitvoer terwyl hulle werk in 'n ander lidstaat soek, as hulle eers as werkloos in hul tuisland geregistreer is.
 3. Studente en ander ekonomies nie-aktiewe persone (bv. Werkloses, afgetredenes, ens.) Het die reg om langer as drie maande te woon indien hulle vir hulself en hul gesin voldoende finansiële middele het om nie op die gasheer-EU-land se las te raak nie Maatskaplike bystandstelsel sowel as gesondheidsversekering.

Na vyf jaar: Na vyf jaar van deurlopende wettige verblyf, EU-burgers en hul familielede verkry die reg op 'n permanente basis in die gasheer land van die EU om te woon. Sodra verkry, dit is reg nie meer onderworpe aan die voorwaardes wat in die vorige vyf jaar van toepassing.

2. Maatskaplike bystand en voordele

Wie is geregtig op maatskaplike bystand?

Maatskaplike bystand is 'n "bestaansvoordeel" en bestaan ​​gewoonlik uit voordele wat betaal word om minimum lewensuitgawes te dek of hulp wat betaal word vir spesiale lewensomstandighede.

EU-burgers wat wettig in 'n ander EU-land woon, moet gelykop met burgers behandel word. Danksy die beginsel van gelyke behandeling is hulle dus in die algemeen geregtig op voordele sowel as maatskaplike en belastingvoordele, insluitend maatskaplike bystand, op dieselfde manier as die onderdane van die gasheerland.

Maar die EU-wetgewing maak voorsiening vir beskerming met betrekking tot toegang tot maatskaplike hulp vir ekonomies onaktiewe mobiele EU-burgers, om gasheer lidlande te beskerm teen onredelike finansiële laste.

 1. Eerste drie maande: Die gasheer land van die EU is nie verplig deur die EU-wetgewing om maatskaplike bystand om ekonomies nie-aktiewe EU-burgers toe te staan ​​gedurende die eerste drie maande van die koshuis.
 2. Tussen drie maande en vyf jaar: Ekonomies nie-aktiewe EU-burgers is in die praktyk waarskynlik nie in aanmerking te kom vir voordele maatskaplike bystand, want die reg om te woon hulle sou aanvanklik het nodig om te wys om die nasionale owerhede dat hulle voldoende hulpbronne het verkry (kyk hierbo).

As hulle aansoek doen om 'n sosiale bystandsvoordeel, byvoorbeeld omdat hulle ekonomiese situasie agteruitgaan, moet hulle versoek beoordeel word in die lig van hul reg op gelyke behandeling. Maar ook hier bepaal die EU-wetgewing voorsorgmaatreëls:

In die eerste plek in spesifieke gevalle, beweer maatskaplike bystand kan aanleiding gee tot 'n redelike twyfel te gee van die kant van die nasionale owerhede dat die persoon 'n onredelike las op die sosiale stelsel hulp kan geword het.

Verder kan die lidstaat die toestaan ​​van 'n maatskaplike bystand of spesiale nie-bydraende voordele (bv voordele wat elemente van sosiale sekerheid en sosiale bystand terselfdertyd het en is gereeld in 883 / 2004) op voorwaarde dat dit burger vergadering maak die vereistes vir die verkryging van wettige reg van verblyf vir 'n tydperk van meer as drie maande. Tog kan die lidstaat nie weier om outomaties hierdie voordele te gee aan nie-aktiewe EU-burgers of kan hulle outomaties beskou word as voldoende hulpbronne nie besit en dus nie 'n reg om te woon.

Nasionale owerhede moet die individuele situasie te evalueer, met inagneming van 'n verskeidenheid van faktore (bedrag, duur, tydelike aard van probleme, algehele omvang van las op nasionale stelsel hulp).

As, op grond van so 'n individuele assessering, owerhede aflei dat die betrokke persone 'n onredelike las geword het, kan hulle hul reg van verblyf te beëindig.

Na vyf jaar: EU-burgers wat die reg van permanente verblyf opgedoen is geregtig op maatskaplike bystand in die dieselfde manier as burgers van die gasheer land van die EU. Geen uitsonderings word toegelaat onder die EU-wetgewing.

Wie is geregtig op sosiale sekerheidsvoordele?

Tipiese voordele vir sosiale sekerheid sluit in ouderdomspensioen, oorlewende pensioen, ongeskiktheidsvoordele, siektevoordele, geboortetoelae, werkloosheidsvoordele, gesinsvoordele of gesondheidsorg.

Lidlande het hul eie sosiale sekerheid reëls in ooreenstemming met hul eie omstandighede. Die EU koördineer sosiale sekerheid reëls (Regulasies (EG) nr 883 / 2004 en 987 / 2009) Slegs in die mate wat nodig is om te verseker dat die EU-burgers nie hul sosiale sekerheid regte te verloor wanneer beweeg binne die Europese Unie.

Dit beteken dat die gasheerland se wette bepaal vir watter voordele daarvoor voorsiening gemaak word, onder watter voorwaardes dit toegestaan ​​word (soos met inagneming van die werkperiode), vir hoe lank en hoeveel betaal word. Voordeelvoordele wissel dus in verskillende EU-lande.

Regulasie 883 / 2004 / EG bloot verseker dat mobiele EU-burgers bly beskerm deur dekking sosiale sekuriteit nadat hulle beweeg, in wese deur te besluit watter een van die betrokke lidlande is verantwoordelik vir die dekking sosiale sekuriteit.

Werkers - in diens of as selfstandige - en hul afhanklikes word deur die gasheerland se sosiale sekerheidstelsel gedek onder dieselfde voorwaardes as eie burgers - omdat hulle, soos alle ander nasionale werkers, deur hul bydraes en belasting bydra tot die openbare fondse waaruit die voordele word gefinansier.

Vir mobiele EU-burgers wat nie werk in die lidstaat, kan die oppergesag van die toestand van indiensneming nie toegedien word as per definisie, is daar geen land waar sulke mense werk. Onder die EU-wetgewing op koördinering van die sosiale sekerheid, die lidstaat van verblyf word wat verantwoordelik is vir die dekking sosiale sekuriteit net een keer so 'burgers te slaag 'n streng gewone verblyf toets, om te bewys dat hulle 'n ware verbintenis met die betrokke lidstaat. Die streng kriteria van hierdie toets verseker dat burgers wat nie werk kan slegs toegang tot sosiale sekerheid in 'n ander lidstaat het nadat hulle werklik hul sentrum van belangstelling het verskuif na die staat (byvoorbeeld hul familie is daar).

3. Impak van mobiele EU-burgers op nasionale sosiale sekerheidstelsels

Volgens figure die lidstaten en 'n studie gepubliseer in Oktober 2013 deur die Europese Kommissie in die meeste EU-lande, gebruik EU-burgers van ander lidlande welsynsvoordele nie meer intens as die burgers van die gasheerland nie. In die meeste lande wat bestudeer word, is dit waarskynlik dat mobiele EU-burgers meer voordele vir behuising en gesinsvoordele ontvang.

In die spesifieke geval van kontantvoordele soos sosiale pensioene, ongeskiktheidstoelaes en nie-bydraende werksoekers-toelaes wat gefinansier word deur algemene belasting eerder as bydraes deur die betrokke individu (sogenaamde spesiale nie-bydraende kontantvoordele - SNCB's), toon die studie dat ekonomies nie-aktiewe mobiele burgers van die EU 'n baie klein deel van begunstigdes uitmaak en dat die begrotingsimpak van sulke eise op nasionale welsynsbegrotings baie laag is. Hulle verteenwoordig minder as 1% van al die sulke begunstigdes (van die EU-nasionaliteit) in ses lande wat ondersoek is (Oostenryk, Bulgarye, Estland, Griekeland, Malta en Portugal) en tussen 1% en 5% in vyf ander lande (Duitsland, Finland, Frankryk, Nederland en Swede).

Die studie het ook bevind dat:

 1. Die oorgrote meerderheid van die EU-burgers beweeg na 'n ander land van die EU doen om te werk;
 2. Aktiwiteitskoerse onder sulke mobiele EU-burgers het die afgelope sewe jaar toegeneem;
 3. gemiddeld mobiele burgers EU is meer geneig om te wees in diens as burgers van die gasheerland (deels omdat meer EU mobiele burgers as burgers in die 15-64 ouderdomsgroep val);
 4. nie-aktiewe mobiele burgers EU verteenwoordig 'n baie klein deel van die totale bevolking in elke lidstaat en tussen 0.7% en 1.0% van die algehele EU bevolking;
 5. Die uitgawes wat verband hou met gesondheidsorg wat aan nie-aktiewe EU-mobiele burgers verskaf word, is gemiddeld klein, relatief tot die grootte van totale gesondheidsbesteding (0.2% gemiddeld) of die grootte van die ekonomie van die gasheerlande (gemiddeld 0.01% van die BBP );
 6. mobiele EU-burgers is verantwoordelik vir 'n baie klein deel van die ontvangers van spesiale nie-bydraende voordele, wat voordele is wat terselfdertyd funksies van sosiale sekerheid en maatskaplike hulp kombineer: minder as 1% van alle begunstigdes (wat EU-burgers is) in ses lande (Oostenryk, Bulgarye, Estland, Griekeland, Malta en Portugal); tussen 1% en 5% in vyf ander lande (Duitsland, Finland, Frankryk, Nederland en Swede), en meer as 5% in België en Ierland (hoewel syfers vir Ierland beramings gebaseer is op eise);
 7. daar is geen statistiese verhouding tussen die vrygewigheid van die welsyn stelsels en die invloei van mobiele burgers van die EU, en;
 8. belangrikste kenmerke van mobiele burgers van die EU nie in indiensneming:
 1. 64% van hulle het voorheen gewerk in hul huidige land van verblyf
 2. 71% van hulle is pensioenarisse, studente en werksoekers. 79% van hulle woon in 'n huishouding met minstens een lid in diens.

Die resultate van die jongste studie komplementeer dié van ander studies wat deurgaans toon dat werkers van ander lidlande netto bydraers lewer tot die openbare finansies van die gasheerland. EU-werkers van ander lidlande betaal gewoonlik meer belasting as maatskaplike begroting aan as gasvoordele omdat hulle geneig is om jonger en ekonomies meer aktief te wees as die eie arbeidsmag van gasheerlande. Hierdie studies sluit die OESO se internasionale migrasievooruitsig 2013, Die Sentrum vir Navorsing en Analise van Migrasie studie oor Die aanslag van die fiskale koste en voordele van A8-migrasie na die Verenigde Koninkryk en die onlangse bestudeer by Die Sentrum vir Europese Hervorming.

4. Hoe om te gaan met potensiële misbruik?

Wat gereedskap is daar onder die EU-wetgewing te help lidlande te vermy misbruik?

EU-wetgewing sluit sterk voorsorgmaatreëls om misbruik van die reg tot vryheid van beweging te voorkom.

EU-reëls op vrye beweging van burgers toelaat lidlande om effektiewe en die nodige maatreëls om te veg teen mishandeling, soos huwelike van gerief en bedrog, soos dokument vervalsing, of ander kunsmatige optredes of misleidings uitsluitlik gemaak aan die reg op vrye beweging te verkry neem , deur te weier of te beëindig regte verleen deur Richtlijn 2004 / 38 (Artikel 35). Sodanige maatreëls moet in verhouding wees en is onderhewig aan die voorwaardes van die richtlijn prosedurele beskermingsmaatreëls.

Nasionale owerhede kan individuele sake ondersoek waar hulle 'n gegronde vermoede het van mishandeling, en as hulle tot die gevolgtrekking kom dat daar wel 'n geval van mishandeling is, kan hulle die persoon se verblyfreg intrek en hom / haar uit die gebied skors.

Daarbenewens kan nasionale owerhede na die beoordeling van alle relevante omstandighede en afhangende van die erns van die misdryf (byvoorbeeld vervalsing van 'n dokument, gemakshuwing met die betrokkenheid van georganiseerde misdaad) ook tot die gevolgtrekking kom dat die persoon 'n ware, deurlopende en voldoende ernstige bedreiging vir die openbare orde uitreik en op grond hiervan ook 'n uitsluitingsbevel uitreik bo en behalwe om hom / haar te verdryf - en sodoende sy / haar herbetreding vir 'n sekere tydperk in die gebied te verbied.

Wat beteken die Kommissie stel om posadres kommer wat deur lidlande?

Op 25 November het die Europese Kommissie Vyf konkrete aksies dat die samewerking van lidlande vereis om te slaag. Dit is konkrete voorbeelde van hoe die EU kan help nasionale en plaaslike owerhede te maksimeer die voordele van die vrye beweging van EU-burgers, aan te pak gevalle van mishandeling en bedrog, spreek die uitdagings van sosiale insluiting, en gebruik beskikbare fondse op die grond.

 • Stryd huwelike gerieflik: Die Kommissie sal help om nasionale owerhede te help om die EU-reëls te implementeer wat hulle in staat stel om moontlike misbruik van die reg op vrye verkeer te beveg deur 'n handboek op te stel oor die gerief van huweliksgeriewe deur die lente 2014.
 • Pas EU-reëls vir koördinering vir maatskaplike sekerheid toe: Die Kommissie werk nou saam met die lidlande om die 'gewone verblyftoets' wat gebruik word in die EU-reëls oor die koördinering van sosiale sekerheid, uit te klaarRegulasie 883 / 2004 / EG) In 'n praktiese gids gepubliseer op 13 Januarie 2014 (IP / 14 / 13). Die streng kriteria van hierdie toets verseker dat burgers wat nie werk kan slegs toegang tot sosiale sekerheid in 'n ander lidstaat het nadat hulle werklik hul sentrum van belangstelling het verskuif na daardie Staat (byvoorbeeld hul familie is daar).
 • Spreek sosiale insluiting uitdagings: Hulp lidlande van die Europese Sosiale Fonds verder gebruik om sosiale insluiting te pak: in die 2014-2020 program tydperk ten minste 20% van die ESF toekenning in elke lidstaat (in vergelyking met die huidige aandeel van sowat 17%) moet bestee word aan die bevordering van sosiale integrasie en armoedebestrijding en enige vorm van diskriminasie. Daarbenewens sal die ESF ook in staat wees om kapasiteitsbou fonds vir alle belanghebbendes op nasionale, streeks- en plaaslike vlak. Beleid leiding sal verskaf word om lidlande, van beide oorsprong en bestemming van mobiele EU-burgers, vir die ontwikkeling van sosiale insluiting programme met die ondersteuning van die ESF. Die Kommissie sal hou sy pogings om te help bou aan die kapasiteit van plaaslike owerhede om strukturele en beleggingsfondse Europese doeltreffend te gebruik.
 • Bevorder die uitruil van beste praktyke onder plaaslike owerhede: Die Kommissie sal plaaslike owerhede te help om die beste praktyke ontwikkel in Europa uit te voer vrye beweging reëls en spreek sosiale insluiting uitdagings te deel. Die Kommissie sal 'n studie te evalueer die impak van vrye beweging in ses groot stede te produseer, word aangebied teen 'n vergadering met burgemeesters van regoor Europa 11 Februarie 2014. Met hierdie vergadering die Kommissie wil help burgemeesters aan te spreek uitdagings wat hulle kan in die gesig staar in hul munisipaliteite, hulle in staat stel om die beste praktyke uit te ruil en gee leiding oor hoe om aansoek te doen vir EU-befondsing vir sosiale integrasie. Die vergadering sal aangebied word deur die Komitee van die streek.
 • Maak seker dat die toepassing van die EU-reëls vrye beweging op die grond: Die Kommissie sal stel voor die einde van 2014 'n aanlyn opleiding module om personeel te help in plaaslike owerhede ten volle verstaan ​​en vrye beweging regte van EU toe te pas. Die Kommissie het voorgestel dat wetlike ondersteuning en inligting liggame vir mobiele EU werkers opgestel word in elke lidstaat (sien IP / 13 / 372). Op 17 Januarie 2014, die Kommissie is te danke aan 'n voorstel om EURES, die Europese netwerk van dienste indiensneming, te moderniseer om die rol en impak van indiensneming dienste op nasionale vlak te verbeter, die koördinering van arbeidsmobiliteit in die EU te verbeter en te ontwikkel EURES in aan te bied 'n volwaardige Europese plasing en werwing hulpmiddel. vandag 47% van die EU-burgers sê dat die probleme wat hulle ondervind as hulle in 'n ander land van die EU om te lewe is te danke aan die feit dat amptenare in plaaslike owerhede nie voldoende vertroud is met vrye beweging regte EU-burgers.

Meer inligting

Europese Kommissie studeer oor die impak van nie-aktiewe EU-mobiele burgers op sosiale sekerheid

Europese Kommissie - EU vrye beweging

Inligting oor sosiale sekerheid koördinasie

Tuisblad van Viviane Reding

Homepage van die commissaris verantwoordelik vir werkgelegenheid, sosiale sake en insluiting László Andor

Volg visepresident Reding op Twitter: @VivianeRedingEU

Volg Kommissaris Andor op Twitter: @LaszloAndorEU

Bylae

Annekseer 1: Gratis Beweging is die mees gekoesterde reg

Bron: Standaard Eurobarometer 79, Lente 2013

Aanhangsel 2: Openbare persepsie oor vrye beweging

Bron, Flash Eurobarometer 365 oor 'burgerskap van die Europese Unie', p44

Aanhangsel 3: Hoeveel EU-burgers is selfoon?


Jaarlikse grens mobiliteit koers in die EU in vergelyking met die VSA en Australië

Bron: OECD Ekonomiese Opname van die EU - 2012

Aanhangsel 4: mobiele burgers van die EU is meer geneig om ekonomies aktief te wees as eie burgers van lidlande


Die grafiek is gesorteer volgens die aantal werkende ouderdom (15-64) mobiele EU-burgers wat in die land woon.

Bron: Eurostat, EU Labour Force Survey (tabel lfsa_argan). Opmerking: slegs die belangrikste bestemmingslande van mobiele EU-burgers word in die grafiek getoon. Hierdie 17 lidlande is in 99 verantwoordelik vir 2012% van die mobiele EU-burgers.

EU

Week vooruit: die toestand waarin ons is

gepubliseer

on

Die belangrikste punt van hierdie week is die president van die Europese Kommissie, von der Leyen, se toespraak 'State of the EU' (SOTEU) aan die Europese Parlement in Straatsburg. Dit is 'n verwaandheid wat uit die VSA geleen is, toe die president van die Verenigde State aan die begin van elke jaar die kongres toespreek en sy planne vir die komende jaar uiteensit. 

Ek is altyd verbaas oor Amerikaanse selfvertroue en byna onvernietigbare oortuiging dat Amerika die grootste nasie op aarde is. Alhoewel jy dink dat jy net wonderlik is, 'n aangename gemoedstoestand moet wees, laat die slegte toestand van die VSA op soveel vlakke my op die oomblik dink dat die buitensporig kritiese oog wat Europeërs op hul lot werp 'n gesonder perspektief kan wees. Soms is dit egter lekker as ons die vele voordele van die EU kan erken en 'meer' Europees en trots 'kan wees.

Dit is moeilik om te bepaal hoeveel belangstelling SOTEU uitoefen buite diegene wat die meeste betrokke is by die EU -aktiwiteite. Europeërs, behalwe 'n klein groepie van die mees godsdienstige, gaan gewoonlik nie rond en huil oor hoe groot die EU is nie, of oor die algemeen opgewonde oor die rigting daarvan. Alhoewel ons moontlik oor die kontrafaktuele gedink het, het die Verenigde Koninkryk aan elke EU -burger 'n baie skerp blik gegee van 'wat as?' 

advertensie

As ons kyk na waar die wêreld lyk, lyk die EU asof dit in 'n gesonder toestand is as die meeste - dit het ook hierdie jaar letterlike betekenis; ons is waarskynlik die mees ingeëntde vasteland op aarde; daar is 'n ambisieuse plan om ons ekonomie uit turbo te laai sy pandemiese insinking en die vasteland het sy ken uitgesteek en besluit om niks anders as die wêreld te lei om klimaatsverandering aan te pak nie. Persoonlik voel ek 'n groot hoop hoop van die feit dat ons blykbaar gesamentlik besluit het genoeg is genoeg vir diegene binne die EU wat wil terugval op demokratiese waardes en die oppergesag van die reg. 

Verskeie voorstelle sal hierdie week van die Kommissie kom: Vestager sal die plan vir 'Europa se digitale dekade' voorlê; Borrell sal die EU se planne vir bande met die Indo-Stille Oseaan-streek uiteensit; Jourova sal die EU -plan vir die beskerming van joernaliste uiteensit; en Schinas sal die EU -pakket oor noodreaksie en paraatheid op gesondheid aanbied. 

Dit is natuurlik 'n plenêre sitting van die Parlement. Behalwe SOTEU, sal die humanitêre situasie in Afghanistan en die betrekkinge van die EU met die Taliban -regering gedebatteer word; mediavryheid en die oppergesag van die reg in Pole, die Europese Gesondheidsunie, die EU -bloukaart vir hoogs geskoolde migrante en LGBTIQ -regte word bespreek.

advertensie

Lees verder

EU

Week vorentoe: Vooraf gewaarsku is voorarm

gepubliseer

on

Visepresident van die kommissie, Maroš Šefčovič, sal Woensdag (8 September) die tweede jaarlikse strategiese versiendverslag van die Kommissie voorlê. Die verslag kom 'n week voor die jaarlikse 'Staat van die EU' -toespraak deur die president van die Kommissie. Die inisiatief is deel van 'n poging om te verseker dat die EU bestand is teen uitdagings, maar ook in staat is om hom voor te berei deur vooruitskouing in alle aspekte van beleidsvorming in te sluit. Die verslag van 2021 sal kyk na strukturele wêreldwye megatrends teen 2050 wat die EU sal beïnvloed, en sal gebiede identifiseer waar die EU sy globale leierskap kan versterk. 

Op Dinsdag (7 September) hou kommissaris Hahn 'n perskonferensie oor die aanneming van die Green Bonds -raamwerk. EU -taksonomie ”.

Parlement

advertensie

Europa geskik vir die digitale era Uitvoerende vise -president en mededingingskommissaris Margrethe Vestager vergader (6 September) met die voorsitters van vyf komitees (INGE, ITRE, IMCO, LIBE, AIDA) in die parlement vir 'n uitruil van menings oor die digitale agenda. 

Die Komitee vir Vroueregte en die afvaardiging vir betrekkinge met Afghanistan sal vergader om die situasie van vroue en meisies se regte te bespreek.

Die spesiale komitee vir die bestryding van kanker vergader op Donderdag (9 September) om die uitruil van gesondheidsdata en die digitalisering van kankervoorkoming en -sorg te bespreek, asook 'n opdatering oor die implementering van die EU se chemikaliestrategie vir volhoubaarheid in die konteks van kankervoorkoming.

advertensie

Die subkomitee oor veiligheid en verdediging sal die situasie in Afghanistan bespreek, sowel as 'n studie oor 'EU -paraatheid en reaksies op chemiese, biologiese, radiologiese en kern (CBRN) bedreigings' en Sven Mikser MEP (S&D, EE) konsepverslag oor ' Uitdagings en vooruitsigte vir multilaterale wapens van massavernietiging wapensbeheer en ontwapeningstelsels '. 

Hof

Die Hof van Justisie van die Europese Unie sal sy mening gee oor die terugbetaling van € 2.7 miljard uit die Verenigde Koninkryk omdat dit nie 'n risiko-gebaseerde benadering tot doeanebeheer ingestel het nie, ondanks herhaalde waarskuwings van OLAF, die onafhanklike kantoor van die EU teen bedrog. Die versuim om hierdie kwessie aan te spreek, het ook meegebring dat vervaardigers van die EU moes meeding met onderwaardeerde goedere wat via die EU na die EU kom. OLAF se syfer dek die jare 2011-2017. Ander belangrike uitsprake word verwag op die gebied van asiel (C-18/20, C-768/19).

Raad

Ministers van landbou en visserye kom informeel byeen van 5 tot 7. Ministers van Ekonomie en Finansies hou 'n informele vergadering per videokonferensie op 6 September en 'n ander informele vergadering op 10-11. Soos gewoonlik vergader die Eurogroep voor die inklusiewe vergadering op 10. 

ECB

Die Europese Sentrale Bank het Donderdag sy gereelde maandelikse vergadering, met inflasie wat nou die teiken van meer as 2% oorskry.

Tunisië

Die hoë verteenwoordiger van die EU, Josep Borrell, besoek Tunisië op Vrydag (10 September). In Julie het die Tunisiese president, Kais Saied, die premier afgedank en vermoed dat die parlement noodbevoegdhede in die gesig staar weens protesoptogte oor ekonomiese ontbering en 'n styging in gevalle van Covid-19, het die EU 'n beroep op Tunisië gedoen om sy grondwet en die oppergesag van die reg te respekteer . 

Lees verder

EU

Terug na die skool, kyk die EU Reporter na die week wat voorlê

gepubliseer

on

Aan die van julle wat daarin geslaag het om weg te kom vir 'n herstellende somervakansie, welgedaan, julle het dit nodig. Die volgende kwartaal gaan (nog) besig wees. 

Baie wetgewing het sy wetgewende reis deur die ingewikkelde besluitnemingsmasjien van die EU begin, met baie vleisagtige voorstelle wat in stukke gesny, in blokkies gesny en gekruid word, en uiteindelik in die braaipan van die versoeningskomitee gegooi word wat om vyfuur deur 'n bleek-oog politikus as 'n swaar gewende presidentskap seëvier. Onder die grootes is die Digital en die 'Fit for 55' klimaatvoorstelle. Die voorstelle oor die klimaat beloof om veral geknou te word, aangesien die ooreenkoms met die 'klimaatwet' oor die vaststelling van koolstofverbintenisse reeds ooreengekom is; om 'n finale balans tussen die voorstelle te vind, gaan perdehandel van 'n tot dusver onbekende omvang vereis.

Die gordel van Brussel was redelik slapend in Augustus totdat die katastrofale gebeure in Afghanistan 20 jaar se Westerse ingryping tot 'n minder as triomfantlike paniekgevulde en roemryke uitgang gebring het. Die 'Weste' lê in 'n verslete gemors, met vertroue op die hoogste vlak. Die von der Leyen -kommissie het homself as 'geopolitiek' voorgestel, en die administrasie van Biden het 'Amerika se rug!' - en tog is ons hier. Een ding wat ek geleer het, is dat dinge nooit so erg is dat dit nie erger kan word nie. Die triomf van die Taliban en die brutale herinnering dat ISIS nie weg is nie, sal diegene ondersteun wat hul ideale elders ondersteun. Dit is nie 'n mooi prentjie nie, maar Europa en die breër 'Weste' moet die moed van sy beter self hê wat regte, demokrasie, die oppergesag van die reg en voorspoed verdedig, tuis en in die buiteland. 

advertensie

Volgende week kom ministers van buitelandse sake en verdediging bymekaar vir informele rade om die nadraai van onlangse gebeure te bespreek. Die ernstige onstabiliteit nader aan die huis in onder meer Noord -Afrika, Libanon en Wit -Rusland - en natuurlik Afghanistan.

Die ministers van verdediging sal vergader om die EU se strategiese kompas te bespreek; die doel is om teen November 'n volledige dokument te hê; onlangse gebeure het getoon dat die EU meer verantwoordelikheid en gesamentlike optrede in veiligheid en verdediging moet neem.

Op Dinsdag (31 Augustus) is daar 'n buitengewone vergadering van ministers van Justisie en Binnelandse Sake wat sal vergader om te bespreek hoe hulle die onvermydelike beweging van mense uit Afghanistan, hervestiging in die EU sal hanteer, en ook die buurlande wat reeds miljoene vlugtelinge opgeneem wat meer finansiële ondersteuning nodig sal hê.

advertensie

Reël van die reg

Dit is moeilik om 'n baken te wees vir die oppergesag van die reg in die buiteland, as u eie komponente gelukkig norme opskerp, wat my na Pole en Hongarye bring, waar die toestand van stilstand gedurende die somer gebly het.

Von der Leyen het die parlementslede en regskenners in 'n brief van vyf bladsye tereggewys wat aandui hoe Hongarye ses van agt regstaatbeginsels verbreek het wat verband hou met die besteding van die EU-begroting. meganisme om die misbruik van fondse te voorkom. Von der Leyen het geskryf dat parlementslede nie genoegsame bewyse van die oortredings gelewer het nie en dat die kommissie “nie behoorlik versoek is om op te tree nie”.

Die dag van afrekening van Pole op 16 Augustus was 'n gebeurtenis wat nie gebeur het nie, met verdere voorbehoud van die kommissie se hoofkwartier. 'N Mens kan nie anders as om te dink dat daar iemand in die regsdiens van die kommissie is wat die Douglas Adams -aanhaling op hul muur laat vassteek nie:' I love deadlines. Ek is mal oor die lawaai wat hulle maak terwyl hulle verbygaan. ”

Die kommissie skop die blikkie in die pad terwyl hulle die reaksie van Pole “lees en ontleed”. Visepresident Jourova besoek Pole op Maandag (30 Augustus). Die geluide van die minister van justisie, Zbigniew Ziobro, is nie bemoedigend nie, en het onlangs getwiet dat die EU 'n 'hibriede oorlog' teen die EU is. 

Intussen gaan Slowenië voort om te stop met die benoeming van aanklaers by die Europese staatsaanklaer, terwyl die Sloweense premier Jansa die nominasies blokkeer.

Lees verder
advertensie
advertensie
advertensie

Neigings