Verbinding met ons

Europese Ombudsman

Ombudsman loof Kommissie vir die opening van ondersoek na befondsing van die Spaanse sokker klubs

DEEL:

gepubliseer

on

Ons gebruik u aanmelding om inhoud te verskaf op 'n manier waarop u ingestem het en om ons begrip van u te verbeter. U kan te eniger tyd u inteken.

406018headerDie Europese ombudsman Emily O'Reilly het die besluit van die Europese Kommissie om 'n ondersoek na die vermeende onregverdige belastingvoordele aan Real Madrid CF, Barcelona CF, Athletic Club Bilbao en Club Atlético Osasuna toegestaan, te verwelkom. Dit volg op haar beroep op die Kommissie om op te hou om 'n beslissing oor beleggings in ander Europese sokkerklubs oor die saak te vertraag.

O'Reilly het gesê: "Ek is bly dat die Kommissie uiteindelik in hierdie saak opgetree het na 'n vertraging van meer as vier jaar. Dit is belangrik vir die Europese publiek om toe te sien dat die Kommissie vinnig besorg is oor die oortreding van die reëls vir staatssteun. . My rol is nie om na die gronde van die aantygings te kyk nie, maar ek is tevrede dat die Kommissie nou die feite ondersoek en sodoende verdagtes van botsing van belange uit die weg ruim. "

Belasting voordele beloop 'n paar miljard euro

advertensie

In 2009, die klaer het die Kommissie, beweer dat Spanje skend EU staatssteun reëls deur die toekenning van onregverdige belasting voordele te vier Spaanse sokkerklubs. Volgens die klaer, die voordele beloop 'n paar miljard euro. Hy het ook opgemerk dat Spanje is die toekenning van hierdie belasting voordele soos dié versoek honderde miljarde euro uit Eurosone belastingbetalers.

Die Kommissie het gewoonlik 12 maande om te besluit oor die opening van 'n inbreukprocedure. In hierdie geval, meer as vier jaar geslaag sonder enige besluit. Vandag (19 Desember) die Kommissie amptelik aangekondig dat die opening van 'n ondersoek.

Die ombudsman se opsomming van haar aanbeveling is hier beskikbaar.

advertensie

Die Europese Ombudsman ondersoek klagtes oor wanadministrasie in die EU-instellings en liggame. Enige EU-burger, inwoner, of 'n onderneming of vereniging in 'n lidstaat, kan 'n klag by die Ombudsman. Die Ombudsman bied 'n vinnige, buigbare, en gratis manier probleme op te los met die EU-administrasie. Vir meer inligting, kliek hier.

Lees verder
advertensie

EU

Ombudsman doen voorstelle om die verantwoordbaarheid van Frontex se werk te verbeter

gepubliseer

on

Die Ombudsman het 'n reeks voorstelle aan Frontex gerig om die aanspreeklikheid van sy bedrywighede te verbeter en om te verseker dat mense weet dat daar 'n klagmeganisme is wat hulle kan gebruik as hul fundamentele regte verbreek word.

Die voorstelle volg op 'n ondersoek van ses maande op eie inisiatief wat beoordeel hoe Frontex nuwe reëls geïmplementeer het - wat sedert November 2019 van krag is - oor sy klagmeganisme en die beampte vir fundamentele regte.

Die ondersoek het getoon dat die klagte-meganisme 'n baie lae aantal klagtes (22 toelaatbare klagtes teen Januarie 2021) behandel het sedert dit in 2016 ingestel is en dat geen van hulle die optrede van Frontex-personeellede betref nie.

advertensie

Die Ombudsman was van mening dat die lae aantal klagtes te wyte kon wees aan faktore soos gebrek aan bewustheid, vrees vir negatiewe gevolge of gebrek aan betrokkenheid deur ontplooide Frontex-beamptes wat 'n meer aktiewe rol in die oordrag van klagtes kan speel.

Die ondersoek dokumenteer ook die vertragings met die implementering van veranderinge wat in 2019 ingestel is, insluitend die aanstelling van 40 monitors vir fundamentele regte, asook swak samewerking tussen die beampte vir grondregte en nasionale owerhede. 

Die ombudsman het opgemerk dat die rol van die beampte vir fundamentele regte minder prominent is as dit kom by verslae oor ernstige voorvalle (dit het 'n aparte ingewikkelder prosedure) as wanneer dit gaan om klagtes wat by die klagemeganisme ingedien is.

advertensie

Die Ombudsman het bevind dat die Uitvoerende Direkteur volgens die aanbevelings van die Beampte vir Fundamentele Regte moet optree, en het opgemerk dat besluite van die Uitvoerende Direkteur oor klagtes wat deur die Beampte vir Grondregte gestuur is, voor die Europese Ombudsman betwis kan word.

Om meer aanspreeklikheid en deursigtigheid in te stel, het die ombudsman voorgestel dat Frontex sy beamptes dit duidelik maak dat hulle enige klagtes wat hulle ontvang, moet aanvaar en indien, en dat die inligting van Frontex sê dat klaers nie gepenaliseer sal word vir die indiening van 'n klag nie.

Die Ombudsman het Frontex ook gevra om te oorweeg om anonieme klagtes te aanvaar en sy reëls te hersien om duidelike en ondubbelsinnige stappe uiteen te sit vir die hantering van klagtes oor oortredings rakende die gebruik van geweld.

Frontex is ook gevra om die inligting wat dit aan die publiek beskikbaar stel, te verbeter, insluitend die publisering van al die jaarverslae van die Fundamental Rights Officer, wat voortaan 'n gedeelte moet bevat oor die konkrete aksies wat Frontex en lidlande geneem het in reaksie op aanbevelings van die Fundamental Regtebeampte.

Lees verder

EU

Nuwe reëls om die EU-ombudsman in staat te stel om Europeërs beter te dien

gepubliseer

on

Die parlement is besig om die reëls oor die Europese ombudsman by te werk (Foto) werk om 'n breër mandaat te bied vir ondersoeke na swak administrasie op EU-vlak, EU sake.

Van parlementslede word verwag om 'n gemoderniseerde statuut aan te neem wat die amp van die Europese ombudsman tydens die plenêre sitting op 23-24 Junie versterk. Onderhandelaars van die parlement het in Mei 2021 'n ooreenkoms oor die reëls met die Raad en die Kommissie bereik ná 'n paar jaar se politieke dooie punt.

Versterkte regsraamwerk

advertensie

Die Europese Ombudsman is daarop gemik om die belange van mense te beskerm en ondersoek sake waar 'n EU-instelling of liggaam na bewering in stryd met die wet of praktyke van goeie administrasie opgetree het. Sake kan betrekking hê op administratiewe ongerymdhede, diskriminasie, magsmisbruik of versuim om op te tree.

Die opgedateerde statuut bevestig die reg van die ombudsman om nie net op klagtes op te tree nie, maar ook om op eie inisiatief ondersoek in te stel, veral in sistemiese of ernstige gevalle van swak administrasie deur EU-liggame.

Die reëls gee die Ombudsman die reg om in die loop van 'n ondersoek toegang tot geklassifiseerde EU-inligting te eis. Owerhede van lidlande kan ook gevra word om inligting te deel.

advertensie

Die Europese Ombudsman word aan die begin van elke wetstydperk deur die Europese Parlement verkies. In toekomstige kandidate mag die afgelope twee jaar nie lede van die Europese Parlement, die Europese Raad, die Europese Kommissie of die nasionale regering gewees het nie. Hierdie vereiste het ten doel om die onafhanklikheid van die Ombudsman te beskerm.

'Vry om op te tree soos dit goedvind'

In die plenêre debat oor die nuwe reëls op 9 Junie in die teenwoordigheid van die huidige Europese ombudsman Emily O'Reilly, Portugese EVP-lid Paulo Rangel, wat verantwoordelik was vir die bestuur van die nuwe reëls deur die parlement, het gesê dat die ombudsman 'n 'onafhanklike liggaam moet wees wat vry sal optree soos hy goeddink'.

Hy het gesê dat die parlement, net soos ander EU-instellings, ondersoek kan word en moet word: 'Ons sê basies: ons wil die onderwerp van ondersoek word. Ons wil hê dat daar na ons prosedures gekyk moet word. '

O'Reilly het gesê: 'Die parlement en die ombudsman het nog altyd 'n baie noue en 'n baie konstruktiewe verhouding gehad. Hierdie nuwe wet versterk die verband ... Dit toon die volgehoue ​​vasberadenheid van die Parlement om die Unie meer burgervriendelik te maak en om voort te gaan om die EU-administrasie volgens die hoogste standaarde verantwoordelik te hou. '

Die Verdrag van Lissabon bevat 'n spesiale prosedure vir besluite oor die statuut van die Europese Ombudsman: die reëls word opgestel deur die Europese Parlement, wat die advies van die Kommissie en die toestemming van die Raad moet inwin voordat die finale stemming deur parlementslede.

Die reëls is nie bygewerk sedert die inwerkingtreding van die Lissabon-verdrag in 2009. Die parlement het in Februarie 2019 met 'n voorstel gekom, maar daar was geen ooreenkoms van die Raad nie. Onderhandelinge het gelei tot 'n informele ooreenkoms tussen die instellings in Mei 2021 en Die parlement het op 10 Junie voorgestel 'n teks in ooreenstemming met die kompromie. Die finale plenêre stemming word op 23 Junie verwag.

Meer oor die Europese ombudsman en die nuwe reëls 

Lees verder

EU

Nuwe statuut: Ombudsman verwelkom die regsversterking van haar kantoor

gepubliseer

on

Ombudsman Emily O'Reilly (Foto) verwelkom die goedkeuring van die Parlement (602 stemme uit die 692 rolverdeling) van 'n versterkte wetlike raamwerk vir haar kantoor. Die hersiene statuut versterk die regsbasis van die Ombudsman en stel nuwe waarborge in om die onafhanklikheid daarvan te waarborg, insluitend 'n voldoende begroting om die kantoor se aktiwiteite te ondersteun.

'N Sterk, goed beskikbare en onafhanklike ombudsman is noodsaaklik vir die handhawing van hoë standaarde vir etiek en aanspreeklikheid in die EU-administrasie. Ek bedank alle betrokkenes vir hul werk aan hierdie nuwe wetgewing en verwelkom die ooreenkoms oor partygrense en regoor die EU-instellings.

'Ek beskou die nuwe statuut as 'n bevestiging van die werk wat ons kantoor die afgelope jare gedoen het om klagtes te hanteer, proaktiewe ondersoeke te hou en die EU-instellings op die voorpunt van uitstekende openbare administrasie te hou. Hierdie hersiening kodifiseer baie van die kantoor se huidige werkspraktyke, ”het Emily O'Reilly, ombudsman, gesê.

advertensie

"Verder is die nuwe afkoelperiode van twee jaar vir enige politici wat in die toekoms ombudsman wil word, belangrik om te verseker dat die kantoor sy onafhanklikheid behou."

Die nuwe statuut bevestig die bevoegdheid van die Ombudsman om proaktiewe ondersoeke te loods. Artikel 3 van die statuut lui: "Die ombudsman kan ondersoeke uit eie inisiatief doen wanneer sy gronde vind, en veral in herhaalde, sistemiese of besonder ernstige gevalle van wanadministrasie, om hierdie gevalle aan te spreek as 'n kwessie van openbare belang".

Die nuwe afkoelperiode beteken dat iemand wat aan die gang is om Ombudsman te word, nie die afgelope twee jaar 'n lid van die Europese Parlement, die Europese Raad, die Europese Kommissie of 'n nasionale regering moes gewees het nie. Die volgende verkiesing volg op die Europese verkiesing in 2024. Agtergrond Die Ombudsman-kantoor is in 1992 deur die Maastricht-verdrag ingestel en die eerste ombudsman het in 1995 sy amp aanvaar. Die Handves van Fundamentele Regte, wat in 2009 wetlik bindend geword het, het die reg op goed erken. administrasie as 'n fundamentele reg van Europese burgers.

advertensie

Die kantoor het 73 poste, verdeel tussen Brussel en Straatsburg. Daar is drie Europese ombudsmanne sedert 1995. Die laaste regstap is die stemming van die Parlement oor die Statuut, wat sal plaasvind tydens die plenêre sitting van 23-24 Junie in Brussel, na die toestemming van die Raad. Die nuwe statuut tree in werking nadat dit in die Amptelike Tydskrif van die EU gepubliseer is.

Lees verder
advertensie
advertensie
advertensie

Neigings