Verbinding met ons

Frontpage

Demokrasie, Solidariteit en die Europese Krisis

DEEL:

gepubliseer

on

Ons gebruik u aanmelding om inhoud te verskaf op 'n manier waarop u ingestem het en om ons begrip van u te verbeter. U kan te eniger tyd u inteken.

MAGAZINEDEMOCRACY

'Natuurlik het professor Jürgen Habermas geen bekendstelling vir hierdie gehoor nodig nie. Een van die mees invloedryke filosowe van vandag. 'N Stem van rede in 'n tyd van onstuimigheid. Vir 'n halwe eeu skryf hy oor die belangrikheid van 'n vrye openbare sfeer. Om 'n kragtige saak te maak vir Europese eenheid: as 'n teenkrag teen ekstreme nasionalisme, as die beste hoop vir die politieke toekoms van ons kontinent ', - het president van die Europese Raad, Herman van Rompuy, gesê en die lesing van Habermans oor die toekoms van Europa voorgestel wat vroeër plaasgevind het hierdie seisoen in die KU Leuven. Die visie van solidariteit as die sleutelelement tot sukses is die belangrikste boodskap van die filosoof:

'... Die laaste en filosofiese vraag: Wat beteken dit om solidariteit te betoon, en wanneer is ons geregtig op 'n beroep op solidariteit? Met 'n bietjie oefening in die konseptuele analise, is ek van plan om 'n beroep te doen op solidariteit van beskuldigings van morele bedompigheid of misplaasde goeie bedoelings wat die "realiste" nie teen hulle sal stel nie. Boonop is solidariteit 'n politieke daad en geensins 'n vorm van morele onselfsugtigheid wat in politieke kontekste misplaas is nie. Solidariteit verloor die valse voorkoms dat hy nie polities is nie, sodra ons leer hoe om verpligtinge om solidariteit te toon, van morele en wetlike verpligtinge te onderskei. 'Solidariteit' is nie sinoniem met 'geregtigheid' nie, hetsy in die morele of wettige sin van die term.

advertensie

"Ons noem morele en wetlike norme" net "wanneer hulle praktyke reguleer wat in die gelyke belang van alle betrokkenes is. Net norme verseker gelyke vryhede vir almal en gelyke respek vir almal. Daar is natuurlik ook spesiale pligte. Familie, bure of kollegas kan in sekere situasies meer verwag, of 'n ander soort hulp van mekaar as van vreemdelinge. Sulke spesiale pligte hou ook in die algemeen vir sekere sosiale verhoudings. Byvoorbeeld, ouers skend hul plig van sorg wanneer hulle die gesondheid van hul kinders versuim. Die omvang van hierdie positiewe pligte is natuurlik dikwels onbepaalbaar; dit wissel volgens die soort, frekwensie en belangrikheid van die ooreenstemmende sosiale verhoudings. Wanneer 'n verre familielid weer ná dekades sy verrassende niggie weer kontak maak en haar konfronteer met 'n versoek om 'n groot finansiële bydrae omdat hy 'n noodsituasie in die gesig staar, kan hy nie 'n morele verpligting aanspreek nie, maar hoogstens 'n 'etiese' soort wat gebaseer is op gesinsverhoudinge (in Hegel se terminologie een, gewortel in "Sittlichkeit" of "etiese lewe"). By 'n uitgebreide familie sal prima facie 'n plig wees om te help, maar slegs in gevalle waar die werklike verhouding tot die verwagting lei dat bv. Die neef op sy beurt weer in 'n soortgelyke situasie kan reken.

'Dit is dus die vertroue-opbouende Sittlichkeit van informele sosiale verhoudings wat onder die voorwaarde van voorspelbare wederkerigheid vereis dat die een individu "vouches" vir die ander. Sulke "etiese" verpligtinge wortel in bande van 'n voorheen bestaande gemeenskap, tipies familiebande, vertoon drie funksies. Hulle het dringende of superregerende eise ingestel wat verder gaan as morele of wetlike verpligtinge. Aan die ander kant, wanneer dit by die vereiste motivering kom, is die aanspraak op solidariteit minder veeleisend as die kategoriese krag van 'n morele plig; ook nie saam met die dwang karakter van die wet nie. Morele opdragte moet gehoorsaam word uit respek vir die onderliggende norm self, sonder inagneming van die nakoming van ander persone, terwyl die burger se gehoorsaamheid aan die wet afhanklik is van die feit dat die sanksiemag van die staat algemene nakoming verseker. Die nakoming van 'n etiese verpligting kan daarenteen nie toegepas word nie, en dit is nie noodwendig kategories nie. Dit hang eerder af van die verwagtinge van wedersydse gunste - en op die vertroue in hierdie wederkerigheid met verloop van tyd.
'In hierdie opsig val onafdwingbare etiese gedrag ook saam met u eie medium- of langtermynbelang. En presies hierdie aspek deel Sittlichkeit met solidariteit. Laasgenoemde kan egter nie op pre-politieke gemeenskappe soos die gesin staatmaak nie, maar slegs op politieke verenigings of gedeelde politieke belange. Gedrag gebaseer op solidariteit veronderstel politieke lewensverhoudinge, dus kontekste wat wettig georganiseer is en in hierdie sin kunsmatige. [15] Dit verklaar waarom die krediet van vertroue wat deur solidariteit veronderstel word, minder sterk is as in die geval van etiese optrede, omdat hierdie krediet nie verseker word deur die blote bestaan ​​van 'n kwasi-natuurlike gemeenskap nie. Wat in die geval van solidariteit ontbreek, is die oomblik van konvensionaliteit in voorheen bestaande etiese verhoudings.
'Wat ook solidariteit verleen, is 'n besondere karakter. Tweedens, die aanstootlike karakter van die druk of selfs sukkel om die belofte wat in die legitimiteitseis van enige politieke orde belê word, uit te voer. Hierdie vooruitskouende karakter word besonder duidelik wanneer solidariteit nodig is in die loop van die sosiale en ekonomiese modernisering ten einde die oorverharde vermoëns van 'n bestaande politieke raamwerk aan te pas, naamlik om erosie politieke instellings aan te pas by die indirekte krag van die omskrywing van sistemiese, hoofsaaklik ekonomiese interafhanklikhede wat as beperkings beskou word as wat die politieke beheer van demokratiese burgers moet bereik. Hierdie offensief semantiese kenmerk van 'solidariteit', bo en behalwe die verwysing na die politiek, kan toegelig word deur te draai van 'n onhistoriese konseptuele verduidelijking tot die geskiedenis van daardie konsep.
'Die konsep van solidariteit het eers verskyn in 'n situasie waarin revolusionêre in solidariteit was, in die sin van 'n verlossende rekonstruksie van verhoudings van wedersydse ondersteuning wat bekend was maar deur die verbygaande prosesse van modernisering uitgegrawe is. [16] AANGESIEN dat "geregtigheid "En" onreg "waar die fokus van kontroversies in die eerste geletterde beskawings die konsep van solidariteit is, is 'n verbasend onlangse. Alhoewel die term teruggevoer kan word na die Romeinse wet van skuld, het dit eers sedert die Franse Rewolusie van 1789 'n politieke betekenis verkry, alhoewel aanvanklik in verband met die slagspreuk van broederskap.
'Die strydskreet van' fraternite 'is 'n produk van die humanistiese veralgemening van 'n spesifieke denkpatroon wat deur al die groot wêreldgodsdienste tot stand gekom het - naamlik van die intuïsie dat 'n mens se plaaslike gemeenskap deel is van 'n universele gemeenskap van alle getroue gelowiges . Dit is die agtergrond van 'broederskap' as die sleutelbegrip van die sekulariseerde godsdiens van die mensdom wat in die eerste helfte van die negentiende eeu deur die vroeë sosialisme en die Katolieke sosiale leerstellings gekonsolideer en gefuseer is met die konsep van solidariteit. Selfs Heinrich Heine het nog steeds die konsepte "broederskap" en "solidariteit" min of meer sinoniem gebruik. Die twee begrippe het geskei in die loop van die sosiale omwentelinge om industriële kapitalisme te nader en die ontluikende werkersbeweging. Die nalatenskap van die Joods-Christelike etiek van broederskap was in die konsep van solidariteit saamgesmelt met die republikeinisme van Romeinse oorsprong. Die oriëntering tot verlossing of emansipasie het daarmee saam gegaan met betrekking tot regs- en politieke vryheid.
"In die middel van die 19e eeu het 'n versnelde funksionele differensiasie van die samelewing aanleiding gegee tot uitgebreide interafhanklikhede agter die rug van 'n paternalistiese, steeds grotendeels korporatiewe en beroeps gestratifiseerde alledaagse wêreld. Onder die druk van hierdie wedersydse funksionele afhanklikhede het die ouer vorme van sosiale integrasie afgebreek en gelei tot die opkoms van klas-antagonisms wat uiteindelik slegs binne die uitgebreide vorme van politieke integrasie van die nasiestaat vervat was. Die beroep op "solidariteit" het hul historiese oorsprong in die dinamika van die nuwe klasstryd gehad. Die organisasies van die werkersbeweging met hul gegronde beroep op solidariteit het gereageer op die feit dat die sistemiese, hoofsaaklik ekonomiese beperkings die ou verhoudings van solidariteit oortref het. Die sosiaal ontwortelde reisigers, werkers, werknemers en dagwerkers moes 'n alliansie vorm as die stelselmatig gegenereerde mededingende verhoudings op die arbeidsmark. Die opposisie tussen die sosiale klasse van industriële kapitalisme is uiteindelik geïnstitusionaliseer binne die raamwerk van die demokraties gekonstitueerde nasie state.

Hierdie Europese state het eers hul huidige vorm van welsynstate aanvaar ná die rampe van die twee wêreldoorloë. In die loop van die ekonomiese globalisering vind hierdie state hulself blootgestel aan die plofbare druk van ekonomiese interafhanklikhede wat nou die nasionale grense heeltemal deurdring. Sistemiese beperkings verbreek weer die gevestigde verhoudings van solidariteit en dwing ons om die uitgedaagde vorme van politieke integrasie van die nasie te rekonstrueer. Hierdie keer word die onbeheerde sistemiese gebeurlikhede van 'n vorm van kapitalisme gedryf deur onbelemmerde finansiële markte omskep in spanning tussen die lidlande van die Europese Monetêre Unie. As 'n mens die Monetêre Unie wil behou, is dit nie meer genoeg om, as gevolg van die strukturele wanbalanse tussen die nasionale ekonomieë, lenings aan oorbetaalde state te verskaf sodat elkeen sy mededingendheid deur sy eie pogings moet verbeter nie. Wat nodig is, is solidariteit in plaas daarvan, 'n samewerkende poging uit 'n gedeelde politieke perspektief om groei en mededingendheid in die eurozone as geheel te bevorder.

advertensie

So 'n poging sal Duitsland en verskeie ander lande vereis om kort- en mediumtermyn negatiewe herverdelingseffekte in sy eie langtermynbelang te aanvaar. 'N Klassieke voorbeeld van solidariteit, ten minste oor die konseptuele analise wat ek aangebied het.

uittreksels uit professor Jürgen Habermas se lesing - 26.04.2013

Anna van Densky

 

ekonomie

Die uitreiking van groen effekte sal die internasionale rol van die euro versterk

gepubliseer

on

Ministers van Eurogroep bespreek die internasionale rol van die euro (15 Februarie) na die publikasie van die mededeling van die Europese Kommissie van (19 Januarie) 'Die Europese ekonomiese en finansiële stelsel: die bevordering van krag en veerkragtigheid'.

President van die Eurogroep, Paschal Donohoe, het gesê: “Die doel is om ons afhanklikheid van ander geldeenhede te verminder, en om ons outonomie in verskillende situasies te versterk. Terselfdertyd impliseer verhoogde internasionale gebruik van ons geldeenheid ook potensiële afwegings, wat ons sal bly monitor. Ministers het tydens die bespreking klem gelê op die potensiaal van die uitreiking van groen effekte om die gebruik van die euro deur die markte te bevorder, en ook bydra tot die bereiking van ons klimaatoorgangsdoel.

Die Eurogroep het die afgelope paar jaar sedert die Euro-beraad van Desember 2018 verskeie kere die kwessie bespreek. Klaus Regling, die besturende direkteur van die Europese Stabiliteitsmeganisme, het gesê dat die oormatige vertroue in die dollar risiko's bevat, wat Latyns-Amerika en die Asiatiese krisis van die 90's as voorbeelde gee. Hy het ook skuins verwys na 'meer onlangse aflewerings', waar die dollar se oorheersing beteken het dat EU-maatskappye nie kon voortgaan om met Iran saam te werk in die lig van Amerikaanse sanksies nie. Regling meen dat die internasionale monetêre stelsel stadig beweeg na 'n multipolêre stelsel waar drie of vier geldeenhede belangrik sal wees, insluitend die dollar, euro en renminbi. 

advertensie

Die Europese Kommissaris vir Ekonomie, Paolo Gentiloni, was dit eens dat die rol van die euro kan versterk word deur die uitreiking van groen effekte wat die gebruik van die euro deur die markte kan verbeter, en ook kan bydra tot die bereiking van ons klimaatdoelstellings van die Next Generation EU-fondse.

Ministers was dit eens dat breë optrede ter ondersteuning van die internasionale rol van die euro, wat vordering insluit met onder meer die Ekonomiese en Monetêre Unie, die bankunie en die kapitaalmarkunie, nodig is om die euro se internasionale rol te verseker.

advertensie

Lees verder

EU

Die Europese hof vir menseregte steun Duitsland oor Kunduz-lugaanvalsaak

gepubliseer

on

By

Die Europese Hof vir Menseregte het Dinsdag (2009 Februarie) uitspraak gelewer oor 'n dodelike lugaanval in 16 naby die Afghaanse stad Kunduz na 'n dodelike lugaanval in XNUMX wat deur 'n Duitse bevelvoerder beveel is. skryf .

Die uitspraak van die hof in Straatsburg verwerp 'n klag van die Afghaanse burger Abdul Hanan, wat twee seuns in die aanval verloor het, dat Duitsland nie sy verpligting nagekom het om die voorval effektief te ondersoek nie.

In September 2009 het die Duitse bevelvoerder van die NAVO-troepe in Kunduz 'n Amerikaanse vegvliegtuig ingeroep om twee brandstofvragmotors naby die stad te slaan wat volgens die NAVO gekaap is deur die opstandelinge van die Taliban.

Die Afghaanse regering het destyds gesê 99 mense, waaronder 30 burgerlikes, is dood. Onafhanklike regte groepe is geskat tussen 60 en 70 burgers is dood.

advertensie

Die dodetal het Duitsers geskok en uiteindelik sy minister van verdediging gedwing om te bedank oor die beskuldigings dat hulle die aantal burgerlike slagoffers verdoesel het in aanloop tot Duitsland se verkiesing in 2009.

Die federale aanklaer-generaal van Duitsland het bevind dat die bevelvoerder nie strafregtelik aanspreeklik is nie, veral omdat hy oortuig was toe hy die lugaanval beveel het dat daar geen burgerlikes was nie.

Vir hom om onder die internasionale reg aanspreeklik te wees, sou daar bevind moes word dat hy opgetree het met die doel om buitensporige burgerlike ongevalle te veroorsaak.

advertensie
Die Europese Hof vir Menseregte het die doeltreffendheid van die ondersoek van Duitsland oorweeg, onder meer of dit 'n regverdiging vir dodelike gebruik van geweld daarstel. Dit het nie die wettigheid van die lugaanval oorweeg nie.

Van 9,600 NAVO-troepe in Afghanistan het Duitsland die tweede grootste kontingent agter die Verenigde State.

'N Vredesooreenkoms van 2020 tussen die Taliban en Washington vra dat buitelandse troepe teen 1 Mei moet onttrek, maar die Amerikaanse president Joe Biden se regering hersien die ooreenkoms na 'n verswakking in die veiligheidsituasie in Afghanistan.

Duitsland berei voor om die mandaat vir sy militêre missie in Afghanistan van 31 Maart tot einde vanjaar uit te brei, met die troepvlakke tot 1,300, volgens 'n konsepdokument wat deur Reuters gesien is.

Lees verder

EU

Digitalisering van EU-regstelsels: Kommissie loods openbare konsultasie oor grensoverschrijdende geregtelike samewerking

gepubliseer

on

Op 16 Februarie het die Europese Kommissie 'n openbare raadpleging oor die modernisering van EU-regstelsels. Die EU beoog om lidlande te ondersteun in hul pogings om hul regstelsels aan te pas by die digitale era en te verbeter EU grensoverschrijdende geregtelike samewerking. Justisie-kommissaris Didier Reynders (Foto) het gesê: “Die COVID-19-pandemie het die belangrikheid van digitalisering, ook op die gebied van geregtigheid, verder beklemtoon. Regters en advokate het digitale instrumente nodig om vinniger en doeltreffender te kan saamwerk.

Terselfdertyd het burgers en ondernemings aanlyn-hulpmiddels nodig vir 'n makliker en deursigtiger toegang tot regstelsel teen laer koste. Die Kommissie streef daarna om hierdie proses vorentoe te dryf en lidlande te ondersteun in hul pogings, onder meer om hul samewerking in grensoverschrijdende geregtelike prosedures deur middel van digitale kanale te vergemaklik. In Desember 2020 het die Kommissie a kommunikasie die aksies en inisiatiewe uiteengesit om die digitalisering van regstelsels regoor die EU te bevorder.

Die openbare konsultasie sal menings insamel oor die digitalisering van burgerlike, kommersiële en strafregtelike prosedures in die EU. Die resultate van die openbare konsultasie, waaraan 'n wye verskeidenheid groepe en individue kan deelneem en beskikbaar is hier afgelaai word tot 8 Mei 2021, sal voortgaan met 'n inisiatief oor digitalisering van grensoverschrijdende geregtelike samewerking wat aan die einde van hierdie jaar verwag word, soos aangekondig in die 2021-werkprogram van die Kommissie.

Lees verder
advertensie
advertensie
advertensie

Neigings