Verbinding met ons

Feitjek

Die stryd teen Moslem-mensdom om die Russiese inval in die Indonesië-Maleisië Jong Moslem-gemeenskap waar te neem 

DEEL:

Gepubliseer

on

Die Russiese inval in die Oekraïne het uitgebreide reaksies van gemeenskappe regoor die wêreld gegenereer. In Indonesië het ons geïdentifiseer 6,280 tweets ter ondersteuning van Rusland aan die begin van die 2022-inval. Intussen beweer ander navorsing dat Maleisiese netizens geproduseer het 1,142 XNUMX pro-Russiese twiets en dosyne Facebook-plasings.

Gebaseer op die bogenoemde data, Indonesiese en Maleisiese sosiale media gebruikers afgelei voorkom uit die bespreking van die vernietigende impak van die inval en fokus eerder op die oppervlakkige aard van die inhoud wat hulle verbruik. Gevolglik is gehore kwesbaar om blootgestel te word aan inhoud wat hul aandag van die werklikheid van die oorlog na die oortreder se oogpunt verskuif.

Ons navorsing het bevind dat sosialemediagebruikers Islamitiese narratiewe verwoord het om hul ondersteuning van die inval uit te spreek. Om hierdie idee verder te ondersoek, het ons 'n Fokusgroepbespreking (FGD) met studente van twee Islamitiese universiteite in Indonesië en Maleisië gevoer. Ons het toe die bevindinge saamgestel met aanlyn-opname data wat aan 'n wyer gehoor in beide streke versprei is. Gegewe dat sosiale media moontlik verwring word deur sosiale geraas, 'n kruisontleding tussen digitale en tradisionele data word vereis.

Alhoewel Indonesies-Maleisiese Moslem-gemeenskappe maatskaplike waardes deel, is daar noemenswaardige verskille met betrekking tot hul persepsies van die Russiese inval. Ons bevindinge het getoon dat jong Maleisiese Moslems steun vir die Russiese inval uitgespreek het hoofsaaklik as gevolg van "anti-Westerse" sentiment. Intussen het jong Indonesiese Moslems bewondering uitgespreek vir Poetin se dapperheid om oorlog te voer.

metode

Om die data te bekom, het ons FGD's en aanlyn opnames van jong Moslems in Indonesië en Maleisië gedoen. Die FGD'e het studente van Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum in Indonesië en Universiti Sultan Zainal Abidin in Maleisië betrek, wat albei 'n lang tradisie het om Islamitiese waardes by leer in te sluit. In hierdie sessie het ons aan respondente vrae gevra oor hoe hulle die Russiese inval in die Oekraïne sien, gevolg deur 'n gemodereerde portuurbespreking oor die onderwerp. Die vrae het gefokus op hoe hulle die Russiese inval in die Oekraïne sou beskryf en hoe hulle verwante inhoud wat hulle op sosiale media teëkom, sou beskryf.

advertensie

Verder het ons 'n enkele aanlyn opname geadministreer wat deur die Islamitiese skoolkoördineerder versprei is en aan 315 respondente regoor die Java-streek en 69 respondente van Maleisië gestuur is. Respondente is deur ewekansige steekproefneming verkry en dan gekies op grond van spesifieke kriteria, insluitend 'n 15-40 ouderdomsgroep en die vereiste om 'n formele Islamitiese opleiding te voltooi of te ondergaan. Daar is van die deelnemers verwag om 'n kombinasie van 22 oop- en geslote vrae vir die opname te beantwoord, wat beide kwantitatiewe en kwalitatiewe data oor respondente se menings oor die Russiese inval ingesluit het. Daarna is die kwalitatiewe opnamedata ontleed deur gebruik te maak van die inhoudontledingsinstrument CAQDAS (Computer-Assisted Qualitative Data Analysis), wat gebruik word om opnamedata in verskillende temas te segmenteer.

Jong Indonesiese Moslems se bewondering vir Poetin

Die resultate van die opname het aan die lig gebring dat die meeste jong Indonesiese Moslems aangetrokke was tot Poetin se macho-persoonlikheid. Toe die opname die vraag gestel het: 'Ken jy vir Vladimir Poetin?' die dominante antwoord van respondente (76%) was “Ja”, met die oorblywende respondente wat “Nee” geantwoord het. Respondente is toe gevra: 'Wat weet jy van Vladimir Poetin?', met die algemeenste antwoord dat hulle Poetin se machismo-eienskappe bewonder het, soos sy dapperheid om oorlog te voer en die Islamitiese saak te verdedig. Verskeie respondente in die FGD-sessie het ook Poetin se macho-persoonlikheid erken. Verder, die vraag 'Dink jy Rusland is 'n "cool" land?' het daartoe gelei dat 53% van die respondente “Ja” geantwoord het, 17% “Nee” en 30% sê: “Weet nie”. Toe hulle gevra is om uit te brei oor hul antwoord, het die meeste respondente gedink Rusland is “cool” weens Poetin se pro-Islamitiese houding.

Met betrekking tot die vraag 'Weet jy van Rusland se inval in die Oekraïne in 2022?' 72% van die respondente het “Ja” geantwoord en 28% het “Nee” geantwoord. Toe hulle gevra is wat hulle van die inval weet, het die meerderheid respondente uitsluitlik op NAVO en Poetin se verdediging van sy nasie gefokus en die humanitêre aspek heeltemal verwaarloos. Laastens het ons respondente gevra of die sosiale media-inhoud wat hulle verbruik stories bevat oor Poetin wat Islam ondersteun, met 69% van die respondente wat beweer dat hulle inhoud teëgekom het wat Rusland as pro-Islam uitbeeld, wat ons vorige studies weerspieël.

Jong Maleisiese Moslems en hul anti-Westerse sentiment

Die Maleisiese Moslem-gemeenskap het 'n ander perspektief op die Russiese inval gehad as hul Indonesiese eweknieë. Hulle sien die Russiese inval hoofsaaklik deur historiese anti-Westerse lens. Dit strook met wat ons in die FGD-sessie waargeneem het. Antwoord op die vraag: 'Sien jy inhoud wat die boodskap bevat dat Rusland/Poetin Islam ondersteun?' 20% van die respondente sê “Ja”, 42% het “Nee” geantwoord en 38% het gesê: “Weet nie”. Nog 'n vraag: 'Dink jy Rusland/Poetin is 'n pro-Islam-land?' is geantwoord met 26% “Ja”, 46% “Nee” en 28% “Weet nie”. Toe hulle gevra is om uit te brei oor hul antwoorde, het die Maleisiese respondente gesê dat hulle geneig is om Rusland te ondersteun weens Maleisië se koloniale geskiedenis met Groot-Brittanje. Hierdie antwoorde beklemtoon die verskil in perspektiewe tussen Maleisiese en Indonesiese respondente, as gevolg van die verskillende inhoud wat hulle verbruik.

100% van die Maleisiese respondente het "Ja" geantwoord toe hulle gevra is 'Ken jy vir Vladimir Poetin?' Die verskille tussen die twee stelle respondente het voortgeduur toe hulle hom beskryf het. Terwyl die Indonesiese respondente hul gehegtheid aan Poetin se macho-persoonlikheid uitgespreek het, het Maleisiese respondente Poetin meestal slegs deur sy rol as president waargeneem. Op die vraag "Dink jy Rusland is 'n "cool" land?' 58% van die respondente het “Ja” geantwoord, 18% het “Nee” geantwoord en 24% het gesê “Weet nie”. By uitbrei het die meeste respondente “cool” geïnterpreteer in terme van Rusland se kultuur en sterk militêre mag, met sommige wat Rusland se besorgdheid oor sy nasionale belang genoem het.

100% van die Maleisiese respondente het ook "Ja" geantwoord oor die vraag 'Weet jy van die Russiese inval in die Oekraïne in 2022?' Verder het respondente ook geglo dat die inval veroorsaak is deur die Weste se benadering tot die Oekraïne. Hulle hoop ook die Maleisiese regering sal Rusland ondersteun, aangesien die Weste Oekraïne ondersteun.

Kruisontleding van opnameresultate

Ons het 'n soortgelyke patroon in die response met betrekking tot die verbruik van sosiale media onder beide stelle respondente waargeneem. Die oorheersende reaksie was dat hulle tot vyf uur per dag toegang tot sosiale media verkry het, met TikTok en Instagram die gewildste platforms. Hulle het ook verklaar dat sosiale media hul primêre bron van inligting oor die Russiese inval was. Gebaseer op data wat ingesamel is, het 100% van die Maleisiese respondente en 72% van die Indonesiese respondente beweer dat hulle sosiale media-inhoud oor die Russiese inval teëgekom het. Indonesiese respondente beweer dat hulle meer Poetin-gesentreerde stories teëgekom het, terwyl Maleisiese respondente gesê het dat hulle inhoud gesien het wat die Weste blameer. Ten spyte van hierdie verskille het beide Indonesiese en Maleisiese respondente gesê Rusland is 'n pro-Islamitiese land.

’n Moontlike verband bestaan ​​tussen hoe hierdie gemeenskappe sosiale media-inhoud verbruik en die volharding van anti-Westerse sentiment. Hoe meer tyd spandeer word om toegang tot sosiale media te kry, hoe groter is die risiko om aan propagandaverwante inhoud blootgestel te word. Maleisiese respondente wat 'n minimum van vier uur op sosiale media spandeer het, was geneig om Rusland as 'n koel en anti-Westerse land te beskou. Intussen was Indonesiese respondente meer kwesbaar vir inligtingsontwrigting.

Die mensdom beywer

In 'n era waar digitale inligting oorheers, moet die Moslem-gemeenskap inligtingsveerkragtigheid toon. Dit beteken om propaganda te identifiseer en feite van disinformasie te skei. As gevolg van sy sterk bande van solidariteit, is die Moslem-gemeenskap meer kwesbaar tot sosiale media propaganda, veral oor die onderwerp van jihad. Versuim om propaganda van werklike te onderskei Islamitiese leer kan lei tot terrorisme.

Die Moslem-gemeenskap behoort op oorlog te reageer deur menswaardige Islamitiese leerstellings te herbesoek, in plaas daarvan om vir sosiale media-propaganda te val. Moslems moet nadink oor die gevolge vir die mensdom voordat hulle menings oor 'n spesifieke onderwerp vorm. Slagoffers van die oorlog het ondersteuning en beskerming nodig, ongeag hul historiese of politieke agtergrond. Hierdie idees kan jong Moslems inspireer om tussen feite en propaganda te onderskei en Islamitiese lering in te sluit om op die Russiese inval te reageer.

Slot en Aanbevelings

Bogenoemde navorsing toon hoe die Indonesiese en Maleisiese Moslem-gemeenskappe die Russiese inval op sosiale media sien. Ten spyte van ooreenkomste tussen die gemeenskappe, het Indonesiese respondente spesifiek op Poetin se macho-persona gefokus. Aan die ander kant was Maleisiese respondente geneig om hul steun vir Rusland uit te spreek op grond van anti-Westerse idees. Gevolglik doen ons 'n beroep op Moslem-gemeenskappe in beide lande om die paradigma van sosiale media-diskoers na 'n meer substansiële bespreking te verskuif. Die bekamping van die mensdom is 'n noodsaaklike kenmerk van Islamitiese lering wat nie afgeskeep moet word nie.

In hierdie situasie kan 'n dialoog oor die land tussen Moslem-gemeenskappe verseker dat reaksies op die oorlog weerspieël Islamitiese waardes. Dialoog tussen Islamitiese gemeenskappe, veral tussen jong Moslems in Indonesië en Maleisië, is noodsaaklik om gemeenskaplike grond te skep om internasionale aangeleenthede en Rusland se inval in Oekraïne met behulp van Islamitiese waardes te beskou. Humanitarisme is 'n universele konsep wat ooreenstem met Islamitiese waardes en laat jong Indonesiese en Maleisiese Moslems toe om te streef na konflikoplossing en vrede wêreldwyd.

Dias PS Mahayasa is 'n dosent in Genderstudies, Departement Internasionale Betrekkinge, Universitas Jenderal Soedirman, Indonesië. Hy dien ook as Direkteur vir die Sentrum vir Identiteit en Stedelike Studies.

Bimantoro K. Pramono is 'n dosent in Digitale Diplomasie by die Departement Internasionale Betrekkinge, Universitas Paramadina, Indonesië. Hy dien ook as 'n Besoekende Navorser vir die Data & Democracy Research Hub by Monash Universiteit, Indonesië.

Deel hierdie artikel:

EU Reporter publiseer artikels uit 'n verskeidenheid van buite bronne wat 'n wye verskeidenheid van standpunte uitdruk. Die standpunte wat in hierdie artikels ingeneem word, is nie noodwendig dié van EU Reporter nie.

Neigings