#CleanMobility - Kommissie tabelle voorstel oor die toets van motor uitstoot in die regte bestuurstoestande

| Junie 17, 2019

In reaksie op 'n uitspraak deur die hof, vandag die Kommissie stel voor sekere aspekte van die reële bestuur van emissierechten (RDE) weer in te voer in wetgewing wat deur die Europees Parlement en die Raad word aangeneem.

Die Europese Kommissie is baie aktief in die bevordering van lugkwaliteit, die stryd teen klimaatsverandering en die verskuiwing van skoon mobiliteit. Aktiwiteite sluit in nuwe en meer betroubare emissietoetse in werklike bestuurstoestande sowel as 'n verbeterde laboratoriumtoets. Hierdie pogings lewer alreeds resultate. Nuwe soorte dieselvoertuie is in die laboratorium en op die pad onder werklike toestande getoets en sedert September 2017 op die mark gebring. Dit is aansienlik minder as ouer tipes dieselvoertuie.

In Desember 2018 het die Rekenhof sommige van die bepalings van die EU-wetgewing betreffende die toetsing van reële uitstoot van voertuie vernietig. Die Hof het geoordeel dat sogenaamde "ooreenstemmingsfaktore" nie deur middel van die komitologieprosedure aangeneem moes word nie, maar via die gewone wetgewende prosedure. Die nietigverklaring is van 'n gedeeltelike aard en het geen invloed op die werklike RDE toetsprosedure, wat van krag bly en moet nog steeds by die goedkeuring gedoen word.

Die Hof het die gevolge van die gedeeltelike nietigverklaring uitgestel tot Februarie 2020 om die Kommissie die tyd te gee om die vonnis uit te voer. Om onsekerheid oor die soort goedkeurings wat sedert September 2017 verleen is, te voorkom - toe die RDE toetsproses verpligtend geword het - stel die Kommissie vandag voor om dieselfde ooreenstemmingsfaktore in die wetlike teks weer in te voeg. Die Commissie stel die legal voorstel in via die gewone wetgewing proses, soos versoek deur die Gerecht. Die Kommissie daartoe dien om die nodige regsekerheid vir die nasionale owerhede, nywerheid en verbruikers te verseker.

Sodra die Europees Parlement en die Raad het aangeneem, is die verordening direk van toepassing in alle lidstaten en word dit 3 dae na publikasie in die Publicatie Blaar van die EU.

agtergrond

Die wetlike raamwerk vir RDE is ontwikkel in die komitologieprosedure, waar die Kommissie 'n voorstel aan nasionale kundiges voorlê, wat die voorstel mag wysig voor die stemming. Die teks word dan aan die Europees Parlement en die Raad voorgelegd vir goedkeuring of afwijzing. Dit was die prosedure wat gevolg is vir die aanvaarding van RDE-wet 2 (Regulasie 2016 / 646), waar die kompromie wat deur deskundiges van die lidstate op 28 October 2015 gevind is, later deur die Europees Parlement en die Raad onderskryf is.

In Desember 2018 het die Rekenkamer sommige van die bepalings van RDE-wet 2, naamlik die sogenaamde "ooreenstemmingsfaktore", ingetrek. Ooreenstemmingsfaktore bepaal die toegelate teenstrydigheid tussen die regulatoriese emissiegrens wat in laboratoriumtoestande getoets word en die waardes van die RDE-prosedure wanneer die motor deur 'n regte bestuurder op 'n regte pad bestuur word, met die doel om hierdie teenstrydigheid geleidelik te verminder.

In sy uitspraak het die Hof nie die tegniese noodsaaklikheid van die ooreenstemmingsfaktore bevraagteken nie, maar is van mening dat die Kommissie sy implementeringsbevoegdhede oorskry het by die oprigting van die RDE-ooreenstemmingsfaktore deur middel van komitologie in plaas van mede-besluitgewing wetgewing (= gewone wetgewende prosedure). Die Kommissie het in Februarie 2019 'n appèl teen die uitspraak van die Hof ingedien omdat dit nie met die hof se regsassessering ooreenstem nie dat die Kommissie sy uitvoeringsbevoegdhede oorskry het.

Meer inligting

Kommentaar

Facebook kommentaar

Tags: , , ,

kategorie: 'N Voorblad, Kwaliteit van die lug, omgewing, EU, Europese Kommissie, Besoedeling, uitstoot voertuig

Kommentaar gesluit.