EU-aksie op #Animal Welfare - Maak die gaping tussen ambisieuse doelwitte en implementering op die grond, sê ouditeure

| November 16, 2018

Die EU-aksie ten opsigte van die welsyn van diere het suksesvol in belangrike aspekte geslaag, maar swakhede bly voort met betrekking tot plaasdiere, volgens 'n nuwe verslag van die Europese Rekenkamer. Riglyne oor hoe diere vervoer en geslag moet word en op die welsyn van varke moet uitgereik word, is deur die Kommissie uitgereik, maar daar is steeds probleme oor hoe dit op die grond geïmplementeer word. Die lidstaten tree gewoonlik in op aanbevelings van die Europese Commissie, sê die accountants, maar dit kan lank duur.

Die EU het van die wêreld se hoogste diere-welsynstandaarde, wat reëls insluit oor die grootmaak, vervoer en slag van plaasdiere. Die gemeenskaplike landboubeleid (CAP) koppel plaasbetalings tot minimum vlakke van dierewelsyn, terwyl landelike ontwikkelingsbeleid boere aanmoedig om hoër standaarde na te streef. Vir 2014-2020 het 18-lidlande € 1.5 miljard toegeken aan dierewelsynsbetalings onder landelike ontwikkeling.

Om te ondersoek hoe die welsyn van plaasdiere nagegaan word en die algehele implementering van die EU-welsynstrategie, het die ouditeure vyf lidstaten besoek: Duitsland, Frankryk, Italië, Pole en Roemenië. Hulle het tot die gevolgtrekking gekom dat die EU-optrede op sommige gebiede suksesvol was, maar dat daar steeds swak punte was wat aan die minimum standaarde voldoen. Daar is ruimte om die koördinasie met kruisvereistes te verbeter, en beter gebruik kan gemaak word van die GLB om hoër dierewelsynstandaarde te bevorder.

"Dierewelsyn is 'n belangrike kwessie vir EU-burgers," het Janusz Wojciechowski, lid van die Europese Rekenkamer verantwoordelik vir die verslag, gesê. "Die Europese Kommissie is proaktief in die aanspreek van belanghebbendes se kommer, maar ons moet steeds die gaping tussen die ambisieuse doelwitte en praktiese implementering sluit."

Die Kommissie het beide leiding en afdwinging gebruik om nakoming te bereik. Dit is suksesvol op belangrike gebiede, veral die groepbehuising van sôe en die verbod op hokke wat lêkippe beperk. Die Kommissie en die lidstaten het gewerk aan riglyne om die begrip en toepassing van wetlike vereistes te verbeter en dit wyd versprei. Die lidlande het meestal die aanbevelings van die Kommissie gevolg, maar dit het soms lank geduur om hulle aan te spreek.

Swakpunte bly in sommige gebiede voort, sê die ouditeure, veral met betrekking tot die roetine stertdok van varkies, die gebrek aan nakoming van reëls vir langafstandvervoer en die vervoer van ongeskikte diere en die gebruik van pragtige prosedures by die slag.

Die amptelike kontrole stelsels van die lidstaten is 'n belangrike faktor. Die ouditeure het goeie praktyke gevind, veral met betrekking tot die konsekwentheid van amptelike inspeksies, maar het ook nodig gehad om te fokus op gebiede en sake-operateurs met 'n hoër risiko van nie-nakoming. Lidstaten kan beter gebruik maak van die inligting wat verkry is van interne oudits en klagtes om hul bestuur van die welsynsbeleid te verbeter.

Lidstaten het oor die algemeen toepaslike reëlings getref vir die kontroles van dwarsvereistes vir die welsyn van diere, sê die ouditeure. Daar is egter ruimte vir die verbetering van koördinasie met amptelike inspeksies. Daar was ook gevalle waar strawwe wat deur die betaalagentskappe aangewend is, nie in verhouding staan ​​tot die erns van die onreëlmatighede nie.

Die ouditeure maak 'n aantal aanbevelings aan die Europese Kommissie wat daarop gemik is om die bestuur van die welsynsbeleid te verbeter. Hulle hou verband met die strategiese raamwerk vir die welsyn van diere, doeltreffender handhawing, riglyne vir voldoening, die versterking van die skakels tussen kruisvereistes en welsyn van diere en aksie om die welsyn van diere beter te hanteer deur middel van landelike ontwikkelingsbeleid.

Die EU-lewendehawe sektor verteenwoordig 45% van die totale landbou-aktiwiteit, genereer jaarliks ​​'n uitset van € 168 miljard en bied ongeveer 4 miljoen werkgeleenthede. Gekoppelde sektore (melk- en vleisverwerking, veevoer) het 'n jaarlikse omset van ongeveer € 400bn. Die konsekwente toepassing van welsynstandaarde help om die speelveld in hierdie sektore te verbeter.

Die ECA bied sy spesiale verslae aan aan die Europees Parlement en die Raad van die EU, sowel as aan ander belanghebbende partye soos die nasionale parlementen, belanghebbendes van die industrie en verteenwoordigers van die burgerlike samelewing. Die oorgrote meerderheid van die aanbevelings wat ons in ons verslae maak, word in die praktyk toegepas. Hierdie hoë vlak van opname onderstreep die voordeel van ons werk aan EU-burgers.

Spesiale verslag 31 / 2018 'Dierewelsyn in die EU: die kloof tussen ambisieuse doelwitte en praktiese implementering sluit' is beskikbaar op die ECA-webwerf in 23 EU-tale.

Tags: , ,

kategorie: 'N Voorblad, Animal vervoer, Dierewelsyn, omgewing, EU, Europese Rekenkamer