#EnergyUnion - Kommissie doen 'n beroep op lidlande om ambisie op te stel in die planne om Paryse-ooreenkoms te implementeer

| Junie 19, 2019

Die Commissie het sy beoordeling gepubliseer van die ontwerp planne van die lidstaten om die doelwitte van die EU-energie-unie te implementeer, en met name die afgesproken energie-en klimaat doelwitte van die EU 2030.

Volgens die Kommissie is die nasionale planne reeds beduidende pogings, maar dui dit op verskeie areas waar daar ruimte is vir verbetering, veral met betrekking tot doelgerigte en geïndividualiseerde beleide om die lewering van die 2030-teikens te verseker en op die pad na klimaatsneutraliteit in die langer termyn.

Die Europese Unie is die eerste groot ekonomie om 'n wetlik bindende raamwerk in te stel om sy beloftes uit te voer onder die ooreenkoms van Parys. Dit is die eerste keer dat lidlande konsep-geïntegreerde nasionale energie- en klimaatplanne (NECP's) opgestel het. Tog, met die planne wat tans in terme van hernubare en energie-effektiwiteitsbydraes val, sal die bereiking van die algemene klimaat- en energiedoelwitte van die EU 'n kollektiewe styging van ambisie hê.

Maroš Šefčovič, vise-voorsitter van die Energie-unie, het gesê: "Hierdie eerste nasionale energie- en klimaatplanne bring die Energie-unie na die nasionale vlak: soos die EU, deel alle huidige beleide vir die klimaat en energie-oorgang op 'n geïntegreerde wyse en met 'n tienjaar perspektief. Lidstaten het al 'n betreklik kort tyd indrukwekkende konsepte gelewer, maar geen konsep is perfek nie. Finale planne moet teen die einde van die jaar wees en ons aanbevelings wys waar meer moeite nodig is: byvoorbeeld, sterker ambisie, meer beleidsdetail, beter gespesifiseerde beleggingsbehoeftes, of meer werk op sosiale billikheid. Duidelikheid en voorspelbaarheid is 'n werklike mededingende voordeel vir die Europese energie- en klimaatbeleid. Kom ons maak die beste van hierdie geleentheid en gee die nasionale planne 'n soliede finale stoot. "

Kommissaris vir klimaataksie en energie, Miguel Arias Cañete, het gesê: "In November het ons voorgestel dat die Europese Unie deur 2050 klimaatneutraal word. Ons het die pad vorentoe getoon en gelei. Dit is goed om te sien dat 'n toenemende aantal lidlande ons leiding volg en daaraan werk. Nadat ek die nasionale planne van die lidlande geëvalueer het, is ek positief oor die beduidende pogings wat gemaak is. In die finale planne is egter nog meer ambisie nodig om die EU op die regte pad te stel om klimaatsverandering te bestry en ons ekonomie te moderniseer. Ek versoek die Raad 'n debat oor die belangrikste prioriteite van die Kommissie te open en om te verseker dat die finale planne 'n voldoende ambisie bevat. "

Die EU is verbind tot die nakoming van sy verpligtinge om die uitstoot van kweekhuisgasse te verminder en om veilige, bekostigbare en volhoubare energie vir sy burgers te lewer. Ons het 'n unieke stelsel van energie- en klimaatsbestuur geskep waar beide die Unie en sy lidlande saam beplan en gesamentlik lewer op ons 2030-teikens en op 'n sosiaal-regverdige en koste-effektiewe oorgang na 'n klimaatneutrale ekonomie deur 2050.

In die analise van die ontwerp van nasionale planne het die Kommissie gekyk na hul gesamentlike bydrae tot die doelwitte van die EU se Energie-unie en 2030-teikens. Terwyl hulle staan, val die konsep-NECP's kort sowel in terme van hernubare energie as energie-effektiwiteitsbydraes. Vir hernubare is die gaping so groot soos 1.6 persentasiepunte. Vir energie-doeltreffendheid kan die gaping so groot wees as 6.2 persentasiepunte (indien primêre energieverbruik oorweeg word) of 6 persentasiepunte (indien die finale energieverbruik oorweeg word).

Die goeie nuus is dat lidlande nou 6 maande het om hul nasionale vlak van ambisie te verhoog. Die aanbevelings van die Kommissie en die gedetailleerde evaluerings het ten doel om lidlande te help om hul planne teen die einde van 2019 te voltooi en dit effektief in die komende jare te implementeer. Die nasionale planne moet duidelikheid en voorspelbaarheid vir besighede en die finansiële sektor verskaf om die nodige private beleggings te stimuleer. Die planne sal ook die lidlande se programmering van befondsing van die volgende meerjaarlikse finansiële raamwerk 2021-2027 fasiliteer.

Volgende stappe

Die EU-wetgewing op die gebied van energie-unie vereis dat lidstate behoorlik rekening hou met die aanbevelings van die Kommissie of openbaar maak dat hulle nie. Die lidstaten moet ook die publiek by die voorbereiding van die finale planne teen die einde van die jaar betrek.

Die sperdatum vir die indiening van die finale planne is ingestel vir 31 Desember 2019. Die aanbevelings van vandag en die mededeling van die Commissie vorm deel uit van 'n heen en weer proses met die lidstaten om te verseker dat die finale weergawes van die NECP's voldoende gedetailleerd, robuust en ambitieus is.

Die Kommissie is gereed om die lidstaten te ondersteun in hul pogings om hul NECP's teen die einde van 2019 te finaliseer, wat tot op hede die uitstekende koöperatiewe proses voortspruit.

agtergrond

Die lidstaten moet, onder die nuwe verordening oor die Bestuur van die Energie-unie en klimaataksie (deel van die Skoon energie vir alle Europeërs-pakkette), wat in werking getree het op 24 Desember 2018, om 'n 10-jaar nasionale energie- en klimaatplan vir die tydperk van 2021 tot 2030 te vestig.

Lidstaten moes hul konsep NECP's teen die einde van 2018 indien, wat dan die onderwerp van 'n grondige assessering deur die Kommissie sou wees. Die verordening bepaal dat indien die ontwerp-NECP's nie voldoende bydra tot die bereiking van die doelwitte van die Energie Unie - individueel en / of gesamentlik nie - dan kan die Kommissie teen einde Junie 2019 aanbevelings maak vir die lidstaten om hul konsepplanne te wysig.

Die finale NECP's vir die tydperk 2021-2030 moet teen die einde van 2019 deur die lidlande ingedien word.

Meer inligting

Vrae en antwoorde

Feiteblad oor die algehele pakket

NECPs

Bestuur van die Energie-unie

Maak die planeet skoon vir alle kommunikasie - 2050-dekarbonisasie-strategie

Vrae en antwoorde: Nasionale energie- en klimaatplanne verduidelik

Kommentaar

Facebook kommentaar

Tags: , ,

kategorie: 'N Voorblad, Klimaatverandering, energie, energie mark, Energie sekuriteit, omgewing, EU, Europese Kommissie, Europese Energie veiligheid strategie

Kommentaar gesluit.